ЧЕЗ: Планирани прекъсвания на тока за периода 04-08.06.2018

ЧЕЗ: Планирани прекъсвания на тока за периода 04-08.06.2018

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 04 юни – 08 юни 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Берковица

На 06.06.2018 г. /09:30 – 15:00 ч./ –  Бързия:  Акация, Артец, Здравец, Клисура, Петроханска, Пръшковица, Равнище, Стругарница

На 07.06.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Берковица:  Атанас Кюркчиев, Бор, извън регулацията, Мусала, Тинтява, Хаджи Димитър, Ясен

На 10.06.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Балювица:  Александър Стамболийски, Васил Левски, Девети Септември, Дружба, Дунав, извън регулацията, Ком, Раковски, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Черковна, Шипка

На 10.06.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Берковица

На 10.06.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Бокиловци:  000911, Втора, Десета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, УПИ VIII45,Кв.15, Четвърта, Шеста

На 10.06.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Боровци:  1 Ви Май, 23-ти Септември, Александър Стамболийски, Берковска, Вецина, Георги Димитров, Д-Р Лилия Благоева, Димитър Благоев, Драва, Дунав, Замфир Попов, Захари Стоянов, Иван Бонов, Любен Каравелов, Марица, Москва, Паисий, Пушкин, Райко Даскалов, Стара Планина, Страцин, Тодор Младенов, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Черковна, Шосе – Лом – София, ъгъла на Ул. Р. Даскалов и Д. Благоев

На 10.06.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Бързия

На 10.06.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Замфирово:  000436, 1-ви май, 5-ти декември, 9-ти септември, Александър Стамболийски, Аметица, Андрей Жданов, Бузлуджа, Бундино, Васил Друмев, Васил Левски, Веслец, Гаврил Генов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Дамянов, Георги Кирков, Гоце Делчев, Дамян Арсенов, Дарвин, Димитър Благоев, Добро Поле, Драва, Емил Марков, Замфир Попов, Зоин Дол, Иван Вазов, Извън Плана, Илия Генов, Искър, Йордан Лютибродски, Камчия, Карл Маркс, Ком, Краище, Лазар Младенов, Ленин, Лом, Любен Каравелов, Манчо Пешов, Марек, Мичурин, Младен Ангелов, Москва, Непирче, Никола Й. Вапцаров, Никола Ценков, Павел Петров, Панайот Хитов, Петрохан, Пирин, Поп Андрей, Попов Дол, Преславска, Рила, Слатина, Стара Планина, Стефан Караджа, Странджа, Тодор Благов, Толбухин, Тополница, Ул. Ал. Стамб. и Ул. Янтра, Ул. Д. Арсенов и Д. Благоев, Фридрих Енгелс, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Михайлов, Церовска, Шипка, Ъгъла на Ул. З. Попов и Преслав, Яне Сандански, Янтра

На 10.06.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Комарево, Общ. Берковица:  Втора, Девета, извън регулация, Осма, Пета, Първа, Трета, Четвърта, Шеста

На 10.06.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Мездрея:  Втора, Главна, извън регулацията, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Шеста

На 10.06.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Песочница:  Втора, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, УПИ III , Кв.33, Четвърта, Шеста

На 10.06.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Рашовица:  Васил Коларов, Гаврил Генов, Георги Димитров, Замфир Попов, Извън Плана, Христо Ботев

Община Бойчиновци

На 04.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 07.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 10.06.2018 г. /17:00 – 18:00 ч./ –  Бели Брег:  Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, извън регулацията, местност Стопански Двор, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста

На 04.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 07.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 10.06.2018 г. /17:00 – 18:00 ч./ –  Бели Брод:  Александър Стамболийски, Ангел Дамянов, Валентина Терешкова, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Владимир Минчев, Гаврил Генов, Гео Милев, Георги Димитров, Георги Цветков, Дамян Димитров, Димитър Дойчинов, Замфир Попов, Иван Вазов, извън регулация, Илия Ст.Дамянов, Йорданка Чанкова, Каменодолска, Любен Каравелов, Малчика, Марин Станков, Нако Дамянов, Никола Й.Вапцаров, Панайот Волов, Райко Даскалов, Септемврийци, Столетов, Хаджи Димитър, Христо Михайлов, Христо Смирненски, Юри Гагарин

На 04.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 07.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 10.06.2018 г. /17:00 – 18:00 ч./ –  Бойчиновци:  Георги Трайков, Иван Андреев

На 04.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 07.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 10.06.2018 г. /17:00 – 18:00 ч./ –  Владимирово, Общ. Бойчиновци:  1 Кв.56, 125280, 922041, 952006, Александър Стамболийски, Ангел Петков, Бачо Киро, Васил Иванов Йосифов, Васил Левски, Витан Младенов, Владимир Петков Минчев, Гаврил Генов, Георги Петров Лилов, Давид Тонов, Замфир Попов, Иван Донков, извън регулацията, Камен Тошев, Лютенска Дружина, Мест. Край Село, местност Манастира, Найден Коцов Вълов, Никола Ефремов, Никола Й. Вапцаров, Нов Път, Огоста, Панталей Димитров, Парка на Свободата, Петко Димитров Петков, Петко Коцов Лечев, Стамен Илиев, Стефан Караджа, Стопански Двор, УПИ VI, Кв.6, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Коцов, Христо Михайлов, Цветан Василев, Черковна

На 04.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 07.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 10.06.2018 г. /17:00 – 18:00 ч./ –  Градешница

На 04.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 07.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 10.06.2018 г. /17:00 – 18:00 ч./ –  Громшин:  13, Александър Стамболийски, Бенковски, Васил Априлов, Васил Коларов, Васил Левски, Вели Манчов, Генерал Колев, Георги Димитров, Девети Септември, Димитър Благоев, Драва, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Бърдарски, Кирил и Методи, Коста Велков, Кубадин, Лало Божинов, М-Р Борис Костадинов, Маданска, Маршал Толбухин, местност Край Огоста, Никит Иванов, Одрин, Панайот Волов, Петър Берон, Райко Даскалов, Сан Стефано, Сливница, Ставри Георгиев, Ставри Крумов, Стефан Караджа, Страцин, Тито, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Михайлов, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Шипка, Янка Кирилова

На 04.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 07.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 10.06.2018 г. /17:00 – 18:00 ч./ –  Лехчево:  000252, 216081, I Кв. 104, Алеко Константинов, Александър Дудов, Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Антим Първи, Антон Иванов, Антон Страшимиров, Бенковски, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Васил Априлов, Васил Коларов, Васил Коларов, Васил Левски, Васил Левски, Веселец, Владимир Заимов, Воденичарска, Гаврил Генов, Гео Милев, Георги Дамянов, Георги Димитров, Георги Димитров, Георги Кирков, Георги Сава Раковски, Девети Септември, Девети Септември, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър Димов, Димитър Димов, Добруджа, Елин Пелин, Елин Пелин, Ивайло, Иван Вазов, Иван Вазов, Иван Шишман, извън регулацията, извън регулацията, Йордан Йовков, Кирил и Методи, Кирил и Методи, Климент Охридски, Колхозна, Крайселска, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Македония, Марин Дринов, Марин Дринов, местност Маданска Бара, Милин Камък, Надежда, Никола Й.Вапцаров, Никола Й.Вапцаров, Оборище, Огоста, Паисий Хилендарски, Паисий Хилендарски, Панайот Хитов, Партизанска, Партизанска, Парчевич, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Пенчо Славейков, Пеньо Пенев, Петър Берон, ПИ 000105, Райко Даскалов, Сан Стефано, Сан Стефано, Сергей Румянцев, Софроний Врачански, Стефан Караджа, Тодор Семерджиев, УПИ 12, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Кубрат, Христина Морфова, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Михайлов, Христо Михайлов, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Цанко Церковски, Цар Крум, Цар Симеон, Цветко Терзийски, Цветко Терзийски, Чаталджа, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин

На 04.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 07.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 10.06.2018 г. /17:00 – 18:00 ч./ –  Охрид:  560078, Втора, Двадесет и Едно, Двадесет и Три, Дванадесет, Девета, Деветнадесет, Десета, Единадесет, Осемнадесет, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тринадесет, Четвърта, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет

На 04.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 07.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 10.06.2018 г. /17:00 – 18:00 ч./ –  Палилула:  Втора, Десета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта, Шеста

На 04.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 07.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 10.06.2018 г. /17:00 – 18:00 ч./ –  Портитовци:  XVII, Кв.1, Втора, Дванадесет, Девета, Десета, Единадесет, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седма, Трета, Четвърта, Шестнадесет

На 07.06.2018 г. /08:00 – 08:30 ч.; 08:00 – 18:00 ч.; 17:30 – 18:00 ч./   На 08.06.2018 г. /08:00 – 08:30 ч.; 08:00 – 18:00 ч.; 17:30 – 18:00 ч./ –  Ерден:  438019, 438021

На 04.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 07.06.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 10.06.2018 г. /17:00 – 18:00 ч./ –  Кобиляк:  Александър Стамболийски, Васил Коларов, Васил Левски, Витоша, Гео Милев, Георги Димитров, Георги Кирков, Иван Вазов, Кирил и Методи, местност Езерото, Никола Й.Вапцаров, Опълченска, Пирин, Рила, Родопи, Стопански Двор, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 07.06.2018 г. /08:00 – 18:00 ч./ –  Бойчиновци:  извън регулацията, Квартал Огоста

На 07.06.2018 г. /08:00 – 08:30 ч.; 17:30 – 18:00 ч./   На 08.06.2018 г. /08:00 – 18:00 ч.; 08:00 – 08:30 ч.; 17:30 – 18:00 ч./ –  Бойчиновци:  Георги Димитров, извън регулацията, Квартал Огоста, местност Стадиона

На 07.06.2018 г. /08:00 – 18:00 ч./   На 08.06.2018 г. /08:00 – 18:00 ч./ –  Бойчиновци:  216023, 23-ти Септември, 922004, Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Димитров, Георги Димитров, Георги Кирков, извън регулацията, Кирил и Методи, Комсомолска, Лале, Марица, Пионерска, Поличката, Симеон Влахов, Спартак, Стадион, Стефан Влахов, Тодор Дечев, Христо Михайлов, Цанко Церковски, Юри Гагарин

На 10.06.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Бойчиновци:  216023, 23-ти Септември, 922004, Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Димитров, Георги Кирков, извън регулацията, Кирил и Методи, Комсомолска, Лале, Марица, Пионерска, Поличката, Симеон Влахов, Спартак, Стадион, Стефан Влахов, Тодор Дечев, Христо Михайлов, Цанко Церковски, Юри Гагарин

На 10.06.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Ерден:  000010, 080068, 972014, Втора, Двадесет, Двадесет и Две, Двадесет и Девет, Двадесет и Едно, Двадесет и Осем, Двадесет и Пет, Двадесет и Седем, Двадесет и Три, Двадесет и Четири, Двадесет и Шест, Дванадесет, Деветнадесет, Десета, Единадесет, извън регулацията, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тридесет и Две, Тридесет и Девет, Тридесет и Едно, Тридесет и Осем, Тридесет и Пет, Тридесет и Седем, Тридесет и Три, Тридесет и Четири, Тридесет и Шест, Тринадесет, Четиридесет, Четиридесет и Две, Четиридесет и Едно, Четиридесет и Осем, Четиридесет и Шест, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет

Община Брусарци

На 04.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 08.06.2018 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Брусарци:  23-ти Септември, 23-ти Септември, Ал.Стамболийски, Асен Златаров, Бенковска, Борис Рангелов, Волга, Гаговишна, Георги Димитров, Георги Димитров, Георги Трайков, Девети Септември, Димитър Благоев, Дунав, Заводска, Здравец, Иван Бобанов, Иван Вазов, Иван Вазов, Иван Козарев, извън регулацията, извън регулацията, Индустриална, Искър, Караджа, Карл Маркс, Ком, Комсомолска, Кремиковска, Левски, Ленин, Мересиев, Митко Палаузов, Московска, Нечинска, Никола Й.Вапцаров, Падинска, Пазарска, Пирин, Поп Андрей, Пролет, Пролетарска, Раковска, Спортист, Стадион, Стара Планина, Тодор Кънчев, Тодор Кънчев, Трайчо Костов, Търговска, Хайдушка, Христо Ботев, Чавдар, Червено Знаме, Черковна

На 04.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 08.06.2018 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Буковец, Общ. Брусарци:  Александър Стамболийски, Антон Иванов, Васил Коларов, Васил Левски, Гаврил Генов, Георги Бенковски, Георги Дамянов, Георги Димитров, Георги Раковски, Димитър Благоев, Живко Кръчмарски, Кирил и Методи, Любен Каравелов, Маршал Толбухин, Никола Вапцаров, Поп Андрей, Стефан Караджа, Тодор Каблешков, Христо Ботев, Христо Михайлов, Христо Смирненски, Юри Гагарин

На 04.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 08.06.2018 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Дъбова Махала:  Александър Стамболийски, Васил Левски, Волга, Гео Милев, Георги Димитров, Георги Трайков, Добруджа, Иван Вазов, Каравелов, Комсомолска, Ленин, Методи Григоров, Методи Маджаров, Никола Й.Вапцаров, Христо Ботев, Чешмата

На 04.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 08.06.2018 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Киселево:  Александър Стамболийски, Борис Горанов, Ботев, Бузлуджа, Валентина Терешкова, Васил Коларов, Георги Димитров, Димитър Костов, Иван Вазов, Илия Луканов, Левски, Ленин, Любен Каравелов, Мито Цоцин, Михаил Илиев, Никола Й.Вапцаров, Симеон Тошев, Трайко Кънев, Трифон Павлов, Христо Смирненски, Юрий Гагарин

На 04.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 08.06.2018 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Княжева Махала:  Васил Левски, Вела Пеева, Георги Бенковски, Георги Димитров, Кочо Честименски, Н.Й.Вапцаров, Панайот Волов, Тодор Каблешков, Христо Ботев

На 04.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 08.06.2018 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Крива Бара, Общ. Брусарци:  Георги Димитров, Георги Кирков, Иван Тодорин, извън регулацията, Кв 68 УПИ, Кокиче, Минзухар, Никола Йонков Вапцаров, Панайот Волов, Петко Напетов, Пирин, Рибарска, Станке Димитров, Тимок, Хан Аспарух, Христо Ботев

На 04.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 08.06.2018 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Одоровци:  Атанас Иванов, Георги Димитров, Двадесет и Трети Септемвр, Иван Вазов, Кънчо Маринов, Христо Ботев

На 04.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 08.06.2018 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Смирненски, Общ. Брусарци:  Александър Гаврилов, Александър Стамболийски, Асен Симов, Борис Рангелов, Боян Чонос, Бузлуджа, Васил Левски, Витоша, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Трайков, Градина, Девети Септември, Димитър Благоев, Дунав, Иван Вазов, извън регулацията, Искър, Ленин, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Малина, Малчика, Мургаш, Мусала, Нечинска, Пирин, път III-112, Раковски, Рила, Росица, Стара Планина, Стефан Караджа, Трифон Каймакански, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Кюстендилеца, Чавдар, Янтра

Община Вълчедръм

На 04.06.2018 г. /08:30 – 15:00 ч./ –  Вълчедръм:  Балатон, България /Г.Димитров/, Васил Друмев, Евлоги Георгиев /Ален Мак, Морава /М.Тодоров/, Трети Март /Г.Генов/, Хаджи Димитър, Цар Самуил

На 07.06.2018 г. /09:00 – 13:15 ч./ –  Вълчедръм:  Извън Населеното Място, Цар Симеон Велики /М-Л Т/

Община Вършец

На 05.06.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./ –  Вършец:  420.127.28, Ботуня(9-ти Септември), Васил Априлов, Васил Левски, Васил Левски, местност Милкина Ливада, Никола Й.Вапцаров, Раковска, Република(Г.Димитров), Стефан Стамболов(Г.Моцов), Трети Март(Братя Леон), Хисаря, Цар Калоян(Г.Яничков), Червени Камък

На 06.06.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Вършец:  Архитект Нешев, Архитект Нешев, Банкя, България(В.Коларов), Поп Исай, Република(Г.Димитров), Серафим Георгиев(Г.Генов), Харалампи Генчев, Христо Ботев, Шести Септември(Заводска)

На 08.06.2018 г. /10:00 – 10:05 ч./ –  Вършец:  12961.122.66, 420.127.28, Алеко Константинов, Александър Занов, Александър Стамболийски, Ангел Иванчев, Антим I-ви(Ив.Пенчева), Аспарух, Банкя, Борова Гора, Ботуня(9-ти Септември), Бреза(Безименна), България(В.Коларов), Васил Априлов, Васил Левски, Втора, Георги Бенковски(11 Септ), Д-Р Дамян Иванов, Дончо Станчев, Иван Вазов, Кв.Изток извън регулация, Кирил и Методи, Климент Охридски(И.Манк.), Княз Борис I-ви(Г.Бобенк), местност Милкина Ливада, Неофит Рилски, Никола Й.Вапцаров, Отец Паисий, Патриарх Ефтимий(А.Иван), Пета, Плиска, Поп Исай, Преслав(Иванчо Попов), Първа, Раковска, Република(Г.Димитров), Сан Стефано, Стефан Караджа(Ан.Златков), Стефан Стамболов(Г.Моцов), Страхил Воевода, Тодорини Кукли, Трета, Трети Март(Братя Леон), Хан Омуртаг(Д.Щерев), Хисаря, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Иван Асен II-Ри(И.Бог, Цар Калоян(Г.Яничков), Цар Симеон(Околовръстна), Червени Камък, Четвърта, Шеста, Шести Септември(Заводска), Шипка, Янко Сакъзов(Строителна)

На 08.06.2018 г. /10:00 – 12:00 ч.; 11:55 – 12:00 ч./ –  Вършец:  Александър Занов, Ангел Иванчев, Антим I-ви(Ив.Пенчева), Бреза(Безименна), Втора, Иван Вазов, Кв.Изток извън регулация, Патриарх Ефтимий(А.Иван), Пета, Първа, Република(Г.Димитров), Сан Стефано, Страхил Воевода, Трета, Христо Ботев, Четвърта, Шеста

Община Лом

За периода 04-08.06.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Лом:  Алеко Константинов, Братя Миладинови, Гоце Делчев, Искър, Люляк(Петър Калчев), Марица, Митко Палаузов, Пелистър, Пирот, Стара Планина, Тимок, Тунджа, Цар Петър(М.Стефанов), Шести Септември

На 04.06.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом:  Алмус, Артанес, Варош(Димитър Маринов), Д-Р Андрейчев, Дунавска(Д Благоев), Климент Охридски, Крали Марко, Кръстьо Пишурката, Лозенград, Луй Айер, Охрид, Панайот Хитов, Скопие, Стефан Хаджийски, Цар Симеон(В.Коларов), Цар Шишман

На 05.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Долно Линево:  Александър Стамболийски, Васил Левски, Васил Петлешков(Л.Димитро, Веслец(23-ти Септември), Витоша(9-ти Септември), Вишна(Г.Димитров), Вишна(Г.Димитров), Георги Сава Раковски, Дунав, Дунав, Малина, Малина, Марица, Марица, Пирин, Покрайна, Покрайна, Първа, Рила(Р.Даскалов), Стефан Караджа, Стефан Караджа, Христо Ботев

На 05.06.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом:  Александър Стамболийски, Баба Тонка, Дунавска(Д Благоев), Кнес Иван Кулин, Пристанищна(Лом.Комуна), Стефан Караджа, Филип Тотю, Христо Ботев

На 06.06.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом:  Панайот Волов, Славянска(Г.Димитров), Хан Аспарух

На 07.06.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом:  Васил Левски, Пирот, Славянска(Г.Димитров), Хаджи Димитър

На 06.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Сталийска Махала:  Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесета, Девета, Десета, Извън Селото, Осма, Пета, Първа, Трета, Тридесет и Първа, Четвърта, Шеста, Шестдесет и Първа

На 08.06.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом:  Полк.Борис Дрангов(К.Бак), Славянска(Г.Димитров), Софроний, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Цар Асен, Цар Петър(М.Стефанов), Цар Симеон(В.Коларов), Черковна(Г.Карастоянова)

Община Медковец

На 04.06.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Медковец:  Александър Батемберг, Дано Опинчев, Ивайло, Иван Кулин, Иван Шишман, Кирил Рацов, Миленчо Ванов, Огоста, Панайот Волов, Патриарх Евтими, Самуил, Христо Ботев, Цар Симеон

Община Монтана

На 04.06.2018 г. /12:00 – 15:00 ч.; 12:00 – 12:05 ч.; 14:55 – 15:00 ч./   На 10.06.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Благово, Общ. Монтана:  Александър Стамболийски, Аспарух, Бенковска, Берковска, Бързия, Васил Левски, Вълчова, Георги Дамянов, Георги Димитров, Георги Томов, Говедарника, Гората, Замфир Попов, извън регулацията, Йосиф Иванов, Кирил и Методий, Клисура, Лозенец, Любен Каравелов, Мато Матев, Мито Матев, Михайловград, Морава, Никола Йонков Вапцаров, Нова Победа, Охрид, Пирот, Победа, Първи Май, Софийска, Стара Планина, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Самуил, Ъгъла на Ул. Г. Томов и Ю. Гагарин, ътъла на Ул. Охрид и З. Попов, Юрий Гагарин, Явор

На 04.06.2018 г. /12:00 – 12:05 ч.; 12:00 – 15:00 ч.; 14:55 – 15:00 ч./   На 10.06.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Боровци:  1 Ви Май, Ангел Кънчев, Баловска, Бенковски, Васил Коларов, Васил Левски, Гаганишка, Генерал Стойчев, Георги Димитров, Замфир Попов, Иван Бонов, Иван Вазов, извън регулацията, Любен Каравелов, Матеев Брег, Паисий, Раковски, Сергей Румянцев, Тодор Младенов, Христо Ботев, Христо Смирненски, Черковна, Шосе – Лом – София, Ъгъла на Ул. Хр. Ботев и В. Левски

За периода 04-08.06.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Монтана:  22-Ри Септември, 48489.25.738, Ангел Кънчев, Бузлуджа, Бързия, Бързия, Веренишка(М.Веренишки), Вихрен, Генерал Арнолди, Генерал Столетов(А.Греков, Гоце Делчев(Лика Рачин), Димитър Талев(Ц.Тодоров), Елтепе, Жеравица, Захари Зограф, Здравец, Иван Павлов, Иглика, извън регулацията, Изгрев, Изгрев, Искър, Клокотница(Г.Михайлов), Крайна(П.Харитон), Лъката, Лъката, Макгахан(Ав.Стоянов), Младост, Младост, Младост, Младост, Младост, Монтана, Никола Вапцаров, Никола Вапцаров, Никола Сапунджиев(П.Сред), Никола Трендафилов-Колич, Плиска, Свети Патриарх Евтимий(П., Славчо Красински(Н.Куката, Трети Март(Г.Димитров), Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Чайка, Червен Бряг, Черковна(Иван Бобанов), Чернила, Шипка

За периода 04-05.06.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Монтана:  Младост, Младост, Монтана, Свети Климент Охридски(Г., Свети Патриарх Евтимий(П., Трети Март(Г.Димитров), Хайдут Велко, Христо Смирненски, Шести Септември

На 04.06.2018 г. /12:00 – 12:05 ч./   На 10.06.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Монтана:  48489.26.821, 48489.27.691, Андрей Попов(Й.Николова), Болярска(Г.Батора), Бързия, Васил Петлешков, Вихрен, Детелина, Диана, Дунав, Еделвайс М Кутловица, Елтепе, Жельо Войвода, Захари Зограф, Здравец, Иван Козарев, Иван Павлов, Иглика, извън регулацията, Индже Войвода(Л.Димитрова, Капитан Дядо Никола(Л.Ст., Кочо Честименски, Крайна(П.Харитон), Лацията, Лъката, Люлякова, Мала Кутловица, местност Пръчов Дол, Митко Палаузов, Младен Томов, Никола Вапцаров, Никола Обретенов, Панайот Волов, ПИ 48489.26.671, Пирин М Кутловица, Свети Наум Охридски, Синчец, Стара Планина, Теменуга, Тодорини Кукли, Христо Ясенов, Чайка, Червен Бряг, Чернила, Яница(Ямите-М.Кутловица)

За периода 06-08.06.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Монтана:  Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Бачо Киро, Васил Левски, Веренишка(М.Веренишки), Веренишка(М.Веренишки), Георги С.Раковски, Камен Цанов, Райна Княгиня, Св.Св.Кирил и Методий, Свети Патриарх Евтимий(П., Трети Март(Г.Димитров), Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Цар Борис III-ти(З.Попов), Цар Иван Александър(Т.Тр., Черковна(Иван Бобанов)

На 06.06.2018 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Видлица:  извън регулация

На 06.06.2018 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Гаврил Геново:  Втора, Двадесет, Двадесет и Две, Двадесет и Девет, Двадесет и Едно, Двадесет и Осем, Двадесет и Седем, Двадесет и Четири, Двадесет и Шест, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Осемнадесет, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тридесет, Тридесет и Две, Тридесет и Девет, Тридесет и Едно, Тридесет и Осем, Тридесет и Седем, Тридесет и Три, Тридесет и Четири, Тридесет и Шест, Тринадесет, Четвърта, Четиридесет, Четиридесет и Едно, Четиридесет и Три, Четиридесет и Четири, Четиридесет и Шест, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет

На 06.06.2018 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Георги Дамяново:  XI-519, Втора, Двадесет, Двадесет и Девета, Двадесет и Пет, Двадесет и Седма, Двадесет и Три, Двадесет и Четири, Двадесет и Шест, Дванадесета, Девета, Деветнадесет, Десета, Единадесета, извън регулацията, местност Помеждинска Бара, местност При Манастира, Осемнадесет, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тридесета, Тринадесет, УПИ 8 Кв.3, Четвърта, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет

На 06.06.2018 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Главановци, Общ. Георги Дамяново:  Баба Тонка, Вапцаров, Васил Левски, Генерал Гурко, Димитър Благоев, Иван Вазов, извън регулацията, Искър, Калафат, Нов Живот, Огоста, Петко Белчев, Първи Май, Тимок, Черковна, Черни Връх

На 06.06.2018 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Говежда:  Втора, Двадесет, Двадесет и Две, Двадесет и Девет, Двадесет и Едно, Двадесет и Осем, Двадесет и Пет, Двадесет и Седем, Двадесет и Три, Двадесет и Четири, Двадесет и Шест, Девета, Деветнадесет, Десета, Единадесет, извън регулацията, Осемнадесет, Осма, Пета, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тридесет, Тридесет  и Шест, Тридесет и Две, Тридесет и Девет, Тридесет и Едно, Тридесет и Осем, Тридесет и Пет, Тридесет и Седем, Тридесет и Три, Тридесет и Четири, Тринадесет, Четвърта, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет

На 06.06.2018 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Дива Слатина:  Втора, Главна, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 06.06.2018 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Дълги Дел:  Втора, Девета, Десета, извън регулация, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта, Шеста

На 06.06.2018 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Еловица, Общ. Георги Дамяново:  Втора, Девета, Десета, извън регулацията, Осма, Първа, Седма, Трета, Четвърта

На 06.06.2018 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Копиловци, Общ. Георги Дамяново:  7016, Ал.Стамболийски, Априлов, Бор, Васил Левски, Видин Дол, Волов, Гагарин, Георги Бенковски, Георги Дамянов, Георги Димитров, Гоце Делчев, Двадесет и Трети Септември, Друмев, Здравченица, Иван Алексов, Иван Вазов, извън регулацията, Камен Луков, Кирил и Методи, Ком, Копрен, Лакатник, Латинска, Маргарита Бибич, Марица, Московска, Никола Качамачков, Огоста, Парчевич, Планинец, Победа, Пролетарска, Първи Май, Раковска, Река Лева, Септември, Стара Планина, Тодор Игнатов, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Ботев, Червен Брег, Шипка

На 06.06.2018 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Меляне:  Втора, Двадесет и Пет, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Имот 010007, местност Свинако, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 06.06.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Монтана:  48489.4.341, Диана, Индустриална, Мала Кутловица, Сирма Войвода(С.Димитров), Трети Март(Г.Димитров), Христо Ботев, ХХI Век

На 06.06.2018 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Помеждин:  500.110, ІV-148 Кв.9, Ііі, Втора, Първа, Седма, Трета, Шеста

На 06.06.2018 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Равна, Общ. Чипровци:  Втора, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта

На 07.06.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./   На 10.06.2018 г. /10:30 – 16:30 ч./ –  Монтана:  48489.4.341, Диана, Иван Давидков, Иван Димитров, Индустриална, Искър, Мала Кутловица, Сирма Войвода(С.Димитров), Трети Март(Г.Димитров), Христо Ботев, ХхI Век

На 07.06.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Монтана:  Димитър Талев(Ц.Тодоров), Извора(Б.Бистрица), Клокотница(Г.Михайлов), Парта, Цар Борис III-ти(З.Попов), Черковна(Иван Бобанов)

На 07.06.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Монтана:  Иван Давидков, Иван Димитров, Индустриална, Трети Март(Г.Димитров)

На 10.06.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Ерден:  извън регулацията

На 10.06.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Долно Белотинци:  460008, 800692, Александър Стамболийски, Арм. Ген.Иван Михайлов, Асен Греков, Васил Коларов, Васил Левски, Владимир Минчев, Гаврил Генов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Дамянов, Георги Димитров, Д-Р Стамен Илиев, Дамян Колов Оловански, Дара Михайлова, Емил Марков, Замфир Попов, Игнат Колов, извън регулацията, Илия Андрев, Кокиче, Коло Василев, Лика Рачин, Малчика, Младен Апостолов, Младен Кръстев, Ненка Илиева, Никола Йонков Вапцаров, Огоста, Петко Дошов, Петко Рачев Славейков, Победа, Пъстрина, Синчец, Стадиона, Христо Михайлов, Цеко Тодоров

На 10.06.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Лом:  Филип Тотю

На 10.06.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Монтана:  1290029, 48489.2.534, 48489.2.643 местност Гламата, 48489.4.502, Жеравица, Захари Зограф, извън регулацията, ПИ 48489.2.537

На 10.06.2018 г. /10:30 – 14:30 ч./ –  Монтана:  48489.32.384, Гоцо Митов, Диана, Диана, Иван Давидков, Извора (Б.Бистрица), извън регулацията, извън регулацията, извън регулацията, Индустриална, Йордан Радичков, Кошарhик, Младост, Морава, Тп Подова Керамика , Трети Март(Г.Димитров), Трети Март(Г.Димитров), Христо Смирненски, ХхI Век

На 10.06.2018 г. /10:30 – 14:30 ч./ –  Сапарева Баня:  Скобелев

Община Чипровци

На 05.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Белимел:  местност Ливагето

На 05.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Мартиново:  Втора, Дванадесет, Девета, Десета, Единадесет, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесет, Четвърта, Четиринадесет, Шеста

На 05.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Чипровци:  81390.128.663 Мангесина Ливада, Александър Костов, Балканска, Васил Левски, Витоша, Волга, Даскал Живко, Даскал Стамен, Деяна Войвода, Димитър Благоев, Дядо Лилчо, Ехо, Иван Станиславов, извън регулацията, Калето, Павлето (В.Коларов), Ропотамо, Септемврийци, Точо Войвода, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чавдар Войвода

Община Якимово

На 08.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Якимово:  Александър Стамболийски, Васил Петлешков, Витошка, Георги Димитров, Дунав, Македонска, местност Стопански Двор, Неофит Бозвели, Огоста, Отец Паисий, Пейо Крачолов Яворов, Петър Димитров, Рила, Росица, Станке Димитров, Странджата, Тунджа, Христо Ботев, Цар Асен, Цар Шишман, Янтра

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.