Пожароопасен сезон е обявен в област Монтана

През пожароопасният период се забранява изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи и използването на открити огнеизточници.

Пожарникарите спасиха къщи и няколко постройки в областта
сникмата е илюстративна

Пожароопасен сезон е обявен от 01.06 до 31.10.2018 г. със заповед на директора на ОД „Земеделие“, съобщават на сайта на МВР – Монтана.

През пожароопасният период се забранява изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи и използването на открити огнеизточници. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането  на разстояние по-малко от 50 метра от земеделските площи.

При обявен пожароопасен сезон в жътвената кампания се използва земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата. Използваната механизация задължително се подсигурява  с изискващите се противопожарни средства и искрогасители в съответствие с приетите нормативни актове.

При започване на жътвата при обявен пожароопасен сезон житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 метра, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване.

Преди започване на жътвата в площи над 100 дка писмено се уведомяват органите на ПБЗН и се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен най-малко четирикорпусен плуг.

За неспазване изискванията на Наредбата се носи административно наказателна отговорност.

 

 

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.