Увеличава се рискът от ухапване от кърлежи

Най-честите заболявания, пренасяни от кърлежи са Лаймска борелиоза, Марсилска треска, Кримска хеморагична треска, Ку- треска.

Увеличава се рискът от ухапване от кърлежи

У нас най-често се срещат твърдите кърлежи Ixodes Ricinus. Иксодовите кърлежи обитават пасища, гори и планини. Най-често се среща в градски площи и паркове; градини и детски площадки.

През пролетно-летния сезон при високи температури и увеличена влажност, се
създават добри условия за увеличаване числеността на кърлежите. Така силно
нараства и рискът от заразяване с пренасяните от тях инфекции. Обикновено
паразитите се активизират в началото на април и са жизнени до края на септември.
През м. май тяхната численост се повишава, а юли и август  намалява.

Най-честите заболявания, пренасяни от кърлежи са Лаймска борелиоза, Марсилска треска, Кримска хеморагична треска, Ку- треска.

ЛАЙМСКА БОРЕЛИОЗА
Лаймската борелиоза (Лаймската болест) е най-разпространеното заболяване,
предавано чрез кърлежи. Заболяването има сезонен характер – възниква през
летните месеци в периода на повишена активност на кърлежите.
Източник на инфекцията: Кърлежите пренасят заразата от диви, домашни животни
и гризачи на човека. Болният човек не е източник на инфекция.
Механизъм на предаване: Заразяването става чрез ухапване, или по-рядко през
конюктивата при размачкване на кърлеж.
Клинична картина: Скритият (инкубационен) период е от 3 до 35 дни след
ухапването. Болестта започва с появата на еритемно петно (зачервяване) на мястото
на впиване на кърлежа. При част от заразените протича с температура, отпадналост,
главоболие, мускулни и ставни болки. При нелекуваните случаи се засягат нервната,
сърдечно-съдова система, ставите и се стига до тежки увреждания и хронично
протичане с усложнения.
Лечение: Провежда се с високи дози антибиотици за 10-20 дни. След преболедуване
болните се наблюдават и изследват от личните лекари в продължение на 2 години.

МАРСИЛСКА ТРЕСКА
Марсилската треска или Средиземноморска петниста треска е остро инфекциозно
заболяване, което се предава чрез ухапване от кърлеж.
Източник на инфекцията: Иксодовите (пасбищните) кърлежи имат водещо значение
като резервоари и преносители на заболяването.
Клинична картина: Инкубационният период на Марсилската треска е от 4 – 10 дни.
На мястото на ухапването често се появява неболезнено уплътнение (тъмно петно)
покрито с тъмна коричка. След скрит период от 3 до 7 дни, болестта започва с висока
температура, силно главоболие, мускулни и ставни болки, зачервено гърло и
възпаление на очите. След 3-4 дни се появява характерен едропетнист до пъпчест
обрив. Обхваща цялото тяло, лице, глава, длани и ходила. Общото състояние е
сравнително добро и при правилно антибиотично лечение настъпва бързо
подобрение. При нелекувани случаи може да се стигне до тежки форми на протичане
със засягане на черния дроб, бъбреците, нервната система и да се развият
кръвоизливи.

КРИМСКА – КОНГО ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА
Кримската хеморагична треска е остро инфекциозно заболяване, което се причинява
от вирус и се предава по кръвен път при ухапване от кърлеж. Най разпространена е в
планинските райони, а най-често боледуват селскостопанските работници.
Източник на инфекцията: Кърлежите пренасят заразата от диви, домашни животни и гризачи на човека. Болният човек може да бъде източник на инфекция
(вътреболнични инфекции и заразяване при битов контакт с кръв от болен).
Клинична картина: Инкубационният период е от от 3 до 15 дни. Заболяването
започва с грипоподобни оплаквания: висока температура с втрисане, главоболие,
мускулни болки.Появяват се и кръвоизливи по кожата, венците и вътрешните органи.
Води до тежко увреждане на органите. Възстановителният период е продължителен, с
неврастении оплаквания.
Лечение: Лечението се провежда в инфекциозно отделение. Професионално
застрашените контингенти могат да се предпазят, като се имунизират с ваксина против
кримска хеморагична треска.

КУ-ТРЕСКА
Ку-треската е остро инфекциозно заболяване, което протича с увреждане на белия
дроб.
Източник на инфекцията: Източници на заразата са селскостопанските животни.
Инфекцията се предава по различни механизми – въздушно-прахов, алиментарен,
покривен и кръвен, след ухапване от заразен кърлеж.
Клинична картина: Инкубационният период е от от 3 до 32 дни. Заболяването
започва с отпадналост и безапетитие, протича с висока температура, втрисане,
главоболие и мускулни болки. Развива се пневмония, която при нелекувани пациенти
дава усложнения, засягащи сърцето.
Лечение: Лечението е с антибиотици. Специфична профилактика на професионално
застрашени контингенти (селскостопански работници и др.) може да се проведе чрез
имунизация.

 

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.