НАП: Всички завършващи ученици дължат здравни осигуровки

Търгуващите в Интернет декларират електронните си магазини в НАП

Oт Националната агенция за приходите напомнят на всички ученици, завършващи средно образование, че дължат здравноосигурителни вноски.

Здравните осигуровки се дължат за периода от 1 юли до постъпване на работа или до записване във висше учебно заведение, редовна форма на обучение в страната или чужбина.

За целта трябва да подадат еднократно, до промяна на обстоятелствата, декларация образец №7 в офис на НАП по постоянен адрес, по пощата с обратна разписка или с ПИК, ако имат вече издаден такъв.

Декларацията се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване, т.е. от 1 юли трябва сами да плащат осигуровките си за здраве и следва да подадат декларацията до 25 август.

В този срок трябва да заплатят и дължимата вноска, но след като вече е подадена декларация образец 7. За 2018 г. минималната здравноосигурителна вноска е 20,40 лв. на месец.

За бъдещите студенти е допустимо да платят предварително дължимите вноски за целия период на неосигуреност, като се информират предварително от висшето учебното заведение за точната дата на стартирането на осигуряването им.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.