ЧЕЗ разпределение стартира теренни проучвания по проект за защита на живота на птиците

Компанията проведе първата от поредица срещи с цел разработване на безопасен за птиците стълб

ЧЕЗ разпределение стартира теренни проучвания по проект за защита на живота на птиците

ЧЕЗ Разпределение България стартира теренни проучвания по проект за опазване на живота на птиците, уязвими при досега с електропроводите, собственост на дружеството. Обходите и анализите са ключова част от проекта.

Те ще позволят на партньорите по проекта ЧЕЗ Разпределение и Българското дружество за защита на птиците да получат допълнително информация за рисковите за птиците въздушни мрежи в западната част на България.

През настоящия сезон проучванията са съсредоточени в няколко зони от Натура 2000 зони, които са част от проекта – Свищовско-Беленска низина, Комплекс Беленски острови, Никополско плато, Златията, Врачански Балкан и Кресна.

Целта е полевите експерти да обхождат ежемесечно рискови за птиците въздушни електропроводи, които бяха предварително определени в специален анализ, изготвен от ГИС експерти на БДЗП и ЧЕЗ Разпределение България. Зоните на конфликт между птиците и електроразпределителната мрежа ще бъдат обезопасявани поетапно.

Двете дружества проведоха и първа от поредица срещи, чиято цел е разработване на стандарт за безопасен за птиците стълб. В срещата взеха участие и експерти от Министерство на енергетиката и Български институт по стандартизация.

Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ е с бюджет 2,65 млн. евро и е съфинансиран от програма Life на Европейския съюз.

Изпълнението му е естествено продължение на дългосрочната политика на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и БДЗП за опазването на биологичното разнообразие – защита живота на птиците и осигуряване на възможност за безопасно гнездене.

Проектът е сред номинираните на предстоящото годишно издание на Европейските бизнес награди за Екология за 2018 г.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.