Планирани прекъсвания на електроенергията

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02 - 06 юли 2018 г.

ЧЕЗ: Планирани прекъсвания

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02 – 06 юли 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ МОНТАНА

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Берковица

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Балювица:  Александър Стамболийски, Васил Левски, Девети Септември, Дружба, Дунав, извън регулацията, Ком, Раковски, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Черковна, Шипка

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Берковица

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Бокиловци:  000911, Втора, Десета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, УПИ VIII45, Кв. 15, Четвърта, Шеста

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Боровци:  1 Ви Май, 23 Ти Септември, Александър Стамболийски, Берковска, Вецина, Георги Димитров, Д-Р Лилия Благоева, Димитър Благоев, Драва, Дунав, Замфир Попов, Захари Стоянов, Иван Бонов, Любен Каравелов, Марица, Москва, Паисий, Пушкин, Райко Даскалов, Стара Планина, Страцин, Тодор Младенов, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Черковна, Шосе – Лом – София, Ъгъла на ул. Р. Даскалов и Д. Благоев

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Бързия

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Комарево, Общ. Берковица:  Втора, Девета, извън регулация, Осма, Пета, Първа, Трета, Четвърта, Шеста

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Мездрея:  Втора, Главна, извън регулацията, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Шеста

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Песочница:  Втора, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, УПИ III, Кв. 33, Четвърта, Шеста

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Замфирово:  000436, 1 Ви Май, 5 Ти Декември, 9 Ти Септември, Александър Стамболийски, Аметица, Андрей Жданов, Бузлуджа, Бундино, Васил Друмев, Васил Левски, Веслец, Гаврил Генов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Дамянов, Георги Кирков, Гоце Делчев, Дамян Арсенов, Дарвин, Димитър Благоев, Добро Поле, Драва, Емил Марков, Замфир Попов, Зоин Дол, Иван Вазов, Извън Плана, Илия Генов, Искър, Йордан Лютибродски, Камчия, Карл Маркс, Ком, Краище, Лазар Младенов, Ленин, Лом, Любен Каравелов, Манчо Пешов, Марек, Мичурин, Младен Ангелов, Москва, Непирче, Никола Й. Вапцаров, Никола Ценков, Павел Петров, Панайот Хитов, Петрохан, Пирин, Поп Андрей, Попов Дол, Преславска, Рила, Слатина, Стара Планина, Стефан Караджа, Странджа, Тодор Благов, Толбухин, Тополница, ул. Ал. Стамб.  и ул. Янтра, ул. Д. Арсенов и Д. Благоев, Фридрих Енгелс, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Михайлов, Церовска, Шипка, Ъгъла на ул. З. Попов и Преслав, Яне Сандански, Янтра

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Рашовица:  Васил Коларов, Гаврил Генов, Георги Димитров, Замфир Попов, Извън Плана, Христо Ботев

Община Бойчиновци

За периода 02-03. 07.2018 г. /08:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Бойчиновци:  Георги Димитров, извън регулацията, Квартал Огоста, местност Стадиона

За периода 02-03. 07.2018 г. /08:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Ерден:  438019, 438021

На 04. 07.2018 г. /08:20 – 08:40 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/  на 05. 07.2018 г. /16:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Бойчиновци:  216023, 23-ти Септември, 922004, Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Димитров, Георги Кирков, извън регулацията, Кирил и Методи, Комсомолска, Лале, Марица, Пионерска, Поличката, Симеон Влахов, Спартак, Стадион, Стефан Влахов, Тодор Дечев, Христо Михайлов, Цанко Церковски, Юри Гагарин

На 04. 07.2018 г. /08:20 – 08:40 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/  на 05. 07.2018 г. /16:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Ерден:  000010, 080068, 972014, Втора, Двадесет, Двадесет и Две, Двадесет и Девет, Двадесет и Едно, Двадесет и Осем, Двадесет и Пет, Двадесет и Седем, Двадесет и Три, Двадесет и Четири, Двадесет и Шест, Дванадесет, Деветнадесет, Десета, Единадесет, извън регулацията, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тридесет и Две, Тридесет и Девет, Тридесет и Едно, Тридесет и Осем, Тридесет и Пет, Тридесет и Седем, Тридесет и Три, Тридесет и Четири, Тридесет и Шест, Тринадесет, Четиридесет, Четиридесет и Две, Четиридесет и Едно, Четиридесет и Осем, Четиридесет и Шест, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет

На 06. 07.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Бойчиновци:  Александър Стамболийски, Ботуня, Валентина Терешкова, Вела Пеева, Гаврил Генов, Георги Димитров, Георги Кирков, Георги Милев, Димитър Благоев, Дунав, Железничарска, Зора, Комсомолска, Пионерска, Поличката, Поп Андрей, Райко Даскалов, Рила, Христо Ботев, Яворов

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./ –  Бойчиновци:  Александър Стамболийски, Бачо Киро, Бенковска, Ботуня, Валентина Терешкова, Васил Друмев, Васил Коларов, Вела Пеева, Витоша, Владимир Минчев, Гаврил Генов, Георги Дамянов, Георги Димитров, Георги Кирков, Георги Милев, Георги Трайков, Димитър Благоев, Дунав, Железничарска, Замфир Попов, Здравец, Зора, Иван Андреев, Иван Вазов, извън регулацията, Квартал Огоста, Кирил и Методи, Комсомолска, Малчика, местност Харитов Чифлик, Митко Палаузов, Никола Й. Вапцаров, Пилицтница, Пионерска, Поличката, Поп Андрей, Райко Даскалов, Рила, Спас Илиев, Странджа, Тунджа, Христо Ботев, Шипка, Юри Гагарин, Яворов

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./ –  Мърчево:  Втора, Двадесет, Двадесет и Едно, Двадесет и Осем, Двадесет и Пет, Двадесет и Седем, Двадесет и Шест, Дванадесет, Девета, Осма, Първа, Седма, Трета, Тридесет, Тридесет и Две, Тринадесет, Четвърта, Четиридесет и Две, Четиринадесет, Шеста

Община Брусарци

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./ –  Долна Рикса:  Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./ –  Долно Церовене:  Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Антон Иванов, Бдин, Бор, Бул. Владимир Илич Ленин, Васил Левски, Вела Пеева, Витоша, Вихрен, Владимир Заимов, Георги Димитров, Георги Кирков, Георги Сава Раковски, Детелина, Дунав, Еделвайс, Ела, Замфир Попов, Здравец, Иван Вазов, извън регулацията, Йорданка Петкова, Кирил и Методи, Климент Охридски, Ком, Лиляна Димитрова, Малина, Марин Дринов, Найден Миков, Неофит Бозвели, Опълченска, Осогово, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пионерска, Пирин, Пирот, Поп Андрей, Радецки, Рила, Синчец, Славянска, Сливница, Стара Планина, Теменуга, Тинтява, Тодор Каблешков, Тополите, Тракия, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Самуил, Цибрица, Чавдар, Шейново, Шипка, Шишман, Юрий Гагарин, Янтра

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./ –  Клисурица:  273007, Втора, Двадесет, Двадесет и Две, Двадесет и Едно, Двадесет и Три, Двадесет и Четвърта, Дванадесет, Девета, Деветнадесет, Десета, Единадесет, извън регулацията, местност Дола, местност Извора, местност Камика, Осемнадесет, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./ –  Славотин:  Втора, Двадесет, Двадесет и Две, Двадесет и Девет, Двадесет и Едно, Двадесет и Осем, Двадесет и Пета, Двадесет и Седем, Двадесет и Три, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шест, Дванадесет, Девета, Деветнадесет, Десета, Единадесета, извън регулация, местност Генова Воденица, Осемнадесет, Осма, Пета, Петдесет, Петдесет и Две, Петдесет и Едно, Петдесет и Пет, Петдесет и Три, Петдесет и Четири, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тридесет, Тридесет и Две, Тридесет и Девет, Тридесет и Едно, Тридесет и Осем, Тридесет и Пет, Тридесет и Седем, Тридесет и Три, Тридесет и Четири, Тридесет и Шест, Тринадесет, Четвърта, Четиридесет, Четиридесет и Две, Четиридесет и Девет, Четиридесет и Едно, Четиридесет и Осем, Четиридесет и Пет, Четиридесет и Седем, Четиридесет и Три, Четиридесет и Четири, Четиридесет и Шест, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./ –  Сливовик:  23-ти Септември, Александър Стамболийски, Арсен Тончев, Бузлуджа, Вапцаров, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Владимир Заимов, Гаврил Генов, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Кирков, Дамян Влъчков, Девети Септември, Димитър Благоев, Елин Пелин, Замфир Хаджийски, Иван Вазов, извън регулацията, Кирил и Методий, Ленин, Лилия Карастоянова, местност Гръков Припек, Митко Палаузов, Неофит Рилски, Опълченска, Павел Хаджийски, Пролет, Софрон Петров, Стойно Алексиев, Стоян Ангелов, Таси Никодимов, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Михайлов, Христо Смирненски, Шанко Петров, Юрий Гагарин, Яким Атанасов

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./ –  Смоляновци:  Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Аспарух, Байкал, Бильов Дол, Бор, Братя Миладинови, Бузлуджа, Валентина Терешкова, Вапцаров, Васил Коларов, Васил Левски, Витоша, Георги Бенковски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Дара Николова, Двадесет Трети Септември, Девети Септември, Димитър Благоев, Дунав, Замфир Попов, Зоя Космодемянская, Ивайло, Иван Вазов, извън регулацията, Изгрев, Кирил и Методий, Китка, Крали Марко, Крум Ангелов, Лика Рачин, Лило Русинов, Лиляна Димитрова, Лоза, Любен Каравелов, Людмила Живкова, Люляк, Малина, Малчика, махала Блатото, Паисий, Петър Берон, Петър Иванов, Пионерска, Радецки, Райко Даскалов, Рила, Розова Долина, Самуил, Скобелев, Славейко Горанов, Спартак, Стара Планина, Стефан Караджа, Страхил Войвода, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цибрица, Чайка, Шести Септември, Шипка, Юри Гагарин, Явор, Яворов

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Славотин:  Втора, Двадесет и Девет, Пета, Тридесет, Тридесет и Две, Тридесет и Девет, Тридесет и Едно, Тридесет и Осем, Тридесет и Пет, Тридесет и Три, Тридесет и Четири, Четиридесет, Четиридесет и Две, Четиридесет и Едно, Четиридесет и Седем, Четиридесет и Три, Четиридесет и Четири

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Смоляновци:  Георги Димитров

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./ –  Белотинци:  Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, местност Бреста, местност Верлото, местност Цветкови Туфи, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Четвърта, Четиредесет и Девета, Четиредесет и Осма, Четиредесет и Седма, Четиредесет и Шеста, Четиридесет, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Шеста

Община Лом

За периода 02-03. 07.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом:  Алеко Константинов, Братя Миладинови, Гоце Делчев, Искър, Люляк(Петър Калчев), Марица, Митко Палаузов, Пелистър, Пирот, Стара Планина, Тимок, Тунджа, Цар Петър(М. Стефанов), Шести Септември

За периода 02-06. 07.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом:  Варош(Димитър Маринов), Георги Манавски(Н. Чуков), Дунавска(Д Благоев), Кубадин(Иван Георгиев), Петър Евстатиев, Пирот, Солун, Стадиона, Стара Планина, Филип Тотю, Цар Петър(М. Стефанов), Шипка

За периода 04-05. 07.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Лом:  Георги Кирков, Дунавска(Д Благоев), Еремия Българов, Ивайло, Никола Първанов, Хан Крум, Цар Симеон(В. Коларов)

За периода 05-06. 07.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Долно Линево:  Александър Стамболийски, Васил Петлешков(Л. Димитро, Вишна(Г. Димитров), Георги Сава Раковски, Дунав, Малина, Марица, Покрайна, Първа, Рила(Р. Даскалов), Стефан Караджа, Христо Ботев

На 02. 07.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом:  Калетата, Пристанищна(Лом. Комуна)

На 02. 07.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Трайково:  Асен Балкански, Боно Николов, Борис Златанов, Веслец, Витоша, Георги Димитров, Димитър Гаврилов, Замфир Хаджийски, извън регулацията, Камен Златанов, Криводол, Пирин, Първан Чолев, Раковска, Рила, Славчо Борисов, Трайко Попов, Трифон Иванов, Шейново

На 03. 07.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом:  Кубадин(Иван Георгиев), Пирот, Стадиона, Стара Планина, Цар Петър(М. Стефанов), Шипка

На 03. 07.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Станево:  Двадесет и Девет, Петнадесет, Тридесет и Девет, Тридесет и Едно, Тридесет и Осем, Тридесет и Седем, Тридесет и Три, Тридесет и Шест, Четиридесет, Четиридесет и Пет, Четиридесет и Три, Четиридесет и Шест

На 04. 07.2018 г. /08:30 – 12:00 ч./ –  Лом:  Хан Аспарух

На 04. 07.2018 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Лом:  Пристанищна(Лом. Комуна), Филип Тотю

На 05. 07.2018 г. /08:30 – 12:00 ч./ –  Лом:  Върбица(Тодор Илиев), Латинка, Манойло Кънев(Вела Пеева), Опълченска(Л. Карастоянова, Поломие(Първан Генов), Райко Даскалов, Средна Гора, Христо Савчов(Е. Тодоров), Цанко Церковски

На 05. 07.2018 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Лом:  Върбица(Тодор Илиев), Гаврил Карастоянов(В. Тер), Генерал Скобелев, Гео Милев, Добруджа, Дружба, Кокиче, Крайречна(Димитър Ганев), Латинка, Момин Брод, Пенчо Славейков, Райко Даскалов, Синчец-Момин Брод, Средна Гора, Христо Иванов Кулин(Ц. М), Цанко Церковски, Цвятко Панов Комитата(Лд)

На 06. 07.2018 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Лом:  Бабуна(Н. Караджата), Васил Левски, Генерал Владимир Заимов, Добруджа, Драгоман(Н. Вапцаров), Дядо Цеко Войвода, Каварна, Осогово, Пирот, Хан Омуртаг(23 Септември)

На 06. 07.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом:  Бозвели, Борил(Аспарух Яков), Георги Спасов(Ан. Иванов), Кирил Петров(Ал. Беремл. ), Крум Пастърмаджиев, Никола Войводов, Панайот Волов, Пирин, Полк. Борис Дрангов(К. Бак), Пристанищна(Лом. Комуна), Свобода, Славянска(Г. Димитров), Славянска(Г. Димитров), Софроний, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Цар Асен, Цар Асен, Цар Петър(М. Стефанов), Цар Симеон(В. Коларов), Черковна(Г. Карастоянова)

На 06. 07.2018 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Лом:  Генерал Владимир Заимов, Шести Септември

Община Монтана

На 04. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Винище:  23 Ти Септември, Александър Стамболийски, Бенковски, Богдан Чукар, Боян Чонос, Бузлуджа, Валентина Терешкова, Васил Левски, Гергана, Девети Септември, Димитър Благоев, Димитър Русинов, Еделвайс, Иван Вазов, извън регулацията, Йордан Цеков, Йорданка Чанкова, Калугерица, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Малчика, местност Лъките, Митко Палаузов, Младост, Песъка, Петър Берон, Петър Трендафилов, Синчец, Славейко Първанов, Тодор Трифонов, Христо Ботев, Червен Бряг, Шести Септември, Юри Гагарин

За периода 04-06. 07.2018 г. /08:00 – 08:15 ч./ –  Монтана:  Александър Стамболийски, Георги С. Раковски, Кокиче, Хаджи Димитър, Хан Аспарух

За периода 04-06. 07.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Монтана:  48489. 25. 738, Александър Стамболийски, Атон(Пирин), Бузлуджа, Васил Левски, Васил Левски, Веренишка(М. Веренишки), Генерал Арнолди, Генерал Столетов(А. Греков, Георги С. Раковски, Димитър Талев(Ц. Тодоров), извън регулацията, Искър, Клокотница(Г. Михайлов), Младост, Младост, Младост, Младост, Младост, Монтана, Никола Трендафилов-Колич, Нишка, Огоста, Опълченска, Отец Паисий, Охрид, Райна Княгиня, Рила, Св. Св. Кирил и Методий, Св. Св. Кирил и Методий, Свети Патриарх Евтимий(П., Славчо Красински(Н. Куката, Трети Март(Г. Димитров), Трети Март(Г. Димитров), Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Цар Иван Александър(Т. Тр., Цар Симеон, Черковна(Иван Бобанов), Шипка

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Монтана:  Андрей Попов(Й. Николова), Болярска(Г. Батора), Васил Петлешков, Детелина, Еделвайс М Кутловица, Мала Кутловица, Никола Вапцаров, Стара Планина, Тодорини Кукли

На 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Войници:  Васил Левски, Гено Бонов, Георги Димитров, Дунав, местност Барата, Момчил, Самота, Средец, Христо Ботев, Чавдар

На 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Долни Богров:  27

На 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Монтана:  48489. 1. 946, Арда, Беласица, Витоша, Димитър Ерийски(Ст. Алов), Добри Войников, Захари Янчев, Ивайло, извън регулацията, Камчия, Константин Фотинов, Кошарhик, Мальовица, местност Главчина Бабка, Мусала, Нов Живот, Оборище, Одрин(Миладин Кунчев), Одрин/Миладин Кунчев/, Охрид, П. А. Славков(Г. Николов), Петко Каравелов, Петър Богдан, Петър Делян, Тинтява, Хан Кубрат, Хан Омуртаг, Хан Пресиян, Черноризец Храбър, Чучулига

На 03. 07.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Студено Буче:  Антон Иванов, Бенковски, Боровец, Боян Чонос, Гаврил Генов, Гагарин, Георги Димитров, Данко Арсов, Димитър Благоев, Замфир Попов, Здравец, Иван Младенов, извън регулацията, Каблешков, Кирил и Методи, Лика Рачин, Михаил Маринов, Никола Цеков, Опълченска, Първан Георгиев, Раковска, Симеон Иванов, Славейков, Стефан Караджа, Тодор Йорданов, Хаджи Димитър, Христо Михайлов, Христо Смирненски, Чавдар, Шипка, Ъгъла на ул. Данчо Арсов и ул. Г. Димитров, Юри Венелин

На 03. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Студено Буче:  Бенковски, Боровец, Боян Чонос, Гаврил Генов, Георги Димитров, Данко Арсов, извън регулацията, Кирил и Методи, Лика Рачин, Михаил Маринов, Опълченска, Първан Георгиев, Раковска, Тодор Йорданов, Христо Михайлов, Чавдар, Шипка, Ъгъла на ул. Данчо Арсов и ул. Г. Димитров, Юри Венелин

На 03. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Доктор Йосифово:  Ален Мак, Ангел Йончев, Балена, Бельовец, Божур, Бор, Възход, Голомош, Д-Р Йосиф Иванов, Давид Цонков, Детелина, Дунав, Дъб, Еделвайс, Ела, Здравец, извън регулацията, Изгрев, Илия Цеков, Лековника, Липа, Лозарска, Люляк, Марица, местност Песъка, Мито Мишов, Огоста, Перуника, Пирин, Редака, Роза, Стублата, Тинтява, Топола, Тунджа, Цибрица, Цоновчето, Ъгъла на ул. Балена и ул. Марица, Янтра, Ясен

На 04. 07.2018 г. /08:20 – 08:40 ч./  на 05. 07.2018 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Долно Белотинци:  460008, 800692, Александър Стамболийски, Арм. Ген. Иван Михайлов, Асен Греков, Васил Коларов, Васил Левски, Владимир Минчев, Гаврил Генов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Дамянов, Георги Димитров, Д-Р Стамен Илиев, Дамян Колов Оловански, Дара Михайлова, Емил Марков, Замфир Попов, Игнат Колов, извън регулацията, Илия Андрев, Кокиче, Коло Василев, Лика Рачин, Малчика, Младен Апостолов, Младен Кръстев, Ненка Илиева, Никола Йонков Вапцаров, Огоста, Петко Дошов, Петко Рачев Славейков, Победа, Пъстрина, Синчец, Стадиона, Христо Михайлов, Цеко Тодоров

На 04. 07.2018 г. /08:20 – 08:40 ч./  на 05. 07.2018 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Ерден:  извън регулацията

На 04. 07.2018 г. /08:20 – 08:40 ч./  на 05. 07.2018 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Лом:  Филип Тотю

На 04. 07.2018 г. /08:20 – 08:40 ч./  на 05. 07.2018 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Монтана:  1290029, 48489. 2. 534, 48489. 2. 643 местност Гламата, 48489. 4. 502, Жеравица, Захари Зограф, извън регулацията, Пи 48489. 2. 537

На 04. 07.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Горна Вереница:  Вацинска, Витоша, Връбовчец, Главна, Гробарска, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Индустриална, Копривска, Мърфи, Осма, Панорама, Паньовска, Пета, Петнадесета, Пладнище, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Филинска, Цолинска, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 04. 07.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Монтана:  извън регулацията, Кошарhик, местност Палековото

На 04. 07.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Долна Вереница:  283014, 283017, 329200, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Деветнадесета, Единадесета, извън регулацията, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Четвърта, Четиридесет и Първа, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

Община Якимово

На 02. 07.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Якимово:  Алекси Беремлиев, Антон Иванов, Бузлуджа, Вела Пеева, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Елин Пелин, Кирил и Методи, Осми Конгрес, Отец Паисий, Север, Струма

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирании непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

 

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.