Ученици и експерти от РИОСВ на остров Ибиша

Той е разположен от 716 до 719 км по течението на река Дунав в Област Монтана, Община Вълчедръм

остров Ибиша

Директорът на РИОСВ – Монтана и експерти, заедно с ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Дунавска земя“ в с. Ковачица, общ. Лом посетиха охраняемата зона на остров Ибиша.

Той е разположен от 716 до 719 км по течението на река Дунав в Област Монтана, Община Вълчедръм. Островът се намира северно от Цибърската низина. Има удължена форма с дължина 3 км и максимална ширина от 0,55 км. Изграден е от речни наноси и е обрасъл с топола.

В него гнездят редки птици, като бяла лопатарка , нощна чапла, малка бяла чапла, гривеста чапла, лопатарка, зелен кълвач, зеленоглава патица и др. Тук за първи път е установено гнезденето на стридояда по поречието на р. Дунав (през 1989 г.), както и гнездене на световно застрашения малък корморан и бялата лопатарка.

Учениците бяха запознати със статута на Поддържан резерват „Ибиша“. При наблюдението с бинокъл и зрителна тръба се идентифицираха специфичните особености на горепосочените защитени и редки видове птици.

 

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.