Екотакса вече ще се дължи и за автобуси и камиони

В зависимост от категорията, в която попадат те, и възрастта дължимата сума е между 625 и 2325 лева.

Екотакса вече ще се дължи за автобуси и камиони

Голямата промяна в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства е въвеждането на екотакса при регистрацията и на моторни превозни средства за превоз на повече от 8 пътници и за превоз на товари над 3.5 тона.

В зависимост от категорията, в която попадат те, и възрастта дължимата сума е между 625 и 2325 лева.

Очакваният резултат от промените е предотвратяване изхвърлянето на опасни вещества, нерегламентирано горене и третиране на компоненти и части от превозни средства от тези категории. Въведените такси за моторни превозни средства от категории М2, МЗ, N2 и N3 са съобразени с по-голямото въздействие върху околната среда като отпадъци и източници на емисии, се посочва още в мотивите.

Днес правителството прие и промени в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, с които се увеличава реално обхванатото население в системите за разделно събиране на отпадъци. С тях се увеличава броят на разположените съдове за населени места с под 50 000 жители средно с 15%, от 50 000 до 100 000 жители с 9% и над 100 000 жители – с около 7%.

 

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.