Живков отсече, че ремонтите на училищата и детските градини ще завършат в срок

В Монтана на 15 септември 2000 деца влизат в нови класни стаи и занимални

Живков отсече, че ремонтите на училищата и детските градини завършват до 15 септември
Снимка: montana24.net

Модернизирането на сградите на четири училища и двете детски градини по оперативна програма „Региони в растеж” в Монтана, ще приключи до 15 септември, заяви кметът Златко Живков.

Това са най-мащабните основни ремонти на образователна инфраструктура, извършвани досега в града. Реконструират се 4 сгради, в които се намират езиковата и математическата гимназия, III и IV основно училище, и детските градини „Калинка” и „Приказен свят”.

Около 2000 деца се обучават и възпитават в тях.

„ Ако е необходимо, ще се работи без почивка, извънредно, с удължено работно време, но учебната година трябва да започне навреме при нормални условия. Фирмите не са дебютанти, имали са и други обекти в Монтана, справяли са се в срок”, заяви Живков в присъствието на всички технически ръководители на обектите.

Живков отсече, че ремонтите на училищата и детските градини завършват до 15 септември
Снимка: montana24.net

Договорът е на стойност 8 458 516.03 (осем милиона четиристотин петдесет и осем хиляди петстотин и шестнадесет и 0.03) лева, от които 216 207.56 (двеста и шестнадесет хиляди двеста и седем и 0.56) лева, представляват собствен принос на община Монтана.

Живков отсече, че ремонтите на училищата и детските градини завършват до 15 септември
Снимка: montana24.net

Срокът на изпълнявания проект е 22 (двадесет и два) месеца.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.