Община Монтана раздава 20 хиляди лева

В Монтана ще плащат на бъдещи студенти

С 20 хиляди лева ще бъде финансирана втората сесия на Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи за 2018 година, заяви кметът на Монтана Златко Живков.

Следставта се осигуряват от община Монтана и фондация „Агора”. Срокът за подаване на предложения от читалища и местни инициативни групи е до 20 август.

В първият етап от стартирането на фонда са финансирани 6 проекта на обща стойност 18 хиляди лева.

Те са на читалищата в Славотин, в Монтана, във Винище, в Стубел и в кв. Мала Кутловица. Одобрен е и проект на неформална гражданска група „Жеравица”. Три от проектите са за закупуване на нови носии, по един – за изграждане на детска площадка, открита сцена и създаване на младежки клуб.

Целта на проекта е да разработи, приложи и широко популяризира механизъм за стимулиране на гражданската активност и участието на общността в решаването на местни проблеми и в подкрепа на обществени каузи.

Програмата подкрепя решаването на изведените по време на граждански дискусии местни проблеми, с активното участие на хората от общността. Целта е да се разработи и утвърди устойчив модел за работа на общностите на базата на активно гражданско поведение и мобилизиране на местни ресурси.

Проектът е насочен към читалища, неправителствени организации и неформални групи. Това са неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, читалища, регистрирани по Закона за народните читалища/ЗНЧ/ местни културни институти и неформални граждански групи, осъществяващи дейността си на територията на Община Монтана.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.