МВР Монтана обяви свободни места за пожарникари

Кухня на ресторант горя в Монтана, куче падна в шахта

Съгласно член 156, алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на 11.08.2018 г., във вестник „Телеграф” е публикувано обявлението на конкурса, обявен с МЗ № 8121К-8297/02.08.2018 г. за назначаване на държавна служба в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

Срока за подаване на документи е до 31.08.2018 г. включително, всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа в РДПБЗН – Монтана, от 13.08. до 17.08.2018 г. включително, всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа при Директора на РДПБЗН – Монтана, от 20.08. до 31.08.2018 г. включително, всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа в „Човешки ресурси” на РДПБЗН – Монтана.

В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите следва да се явят пред експертна лекарска комисия за медицинско освидетелстване.

Експертната лекарска комисия ще се проведе в Медицинска служба при ОД на МВР – Монтана на  22.08.2018 г., 29.08.2018 г. и 31.08.2018 г. в 14,00 часа.

Протоколите от етапите на конкурса или други съобщения ще се обявяват на информационните табла на РДПБЗН – Монтана, РСПБЗН  – Лом, РСПБЗН – Берковица и на Интернет страницата на дирекция „Човешки ресурси”-МВР в Интранет и Интернет.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.