Търси се „Клас на годината“ в Берковица

Търси се "Клас на годината" в Берковица

Община Берковица стартира традиционния конкурс „Клас на годината“.

В надпреварата могат да участват ученици от V до XI клас. За включване в конкурса всеки желаещ клас чрез класния си ръководител изразява писмено своето желание, попълвайки приложеното заявление.

Заявленията се приемат до 15 октомври 2018 год. в Общинска администрация – Берковица, стая 117. Допълнителна информация на тел: 0953/ 96013, 0882 909 506 – Филонка Горанова, секретар на МКБППМН както и на място в Общинска администрация – Берковица.

Инициативата „Клас на годината“ се организира за четвърта поредна година от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Община Берковица. По традиция наградите за спечелилите класове са:

 • I място – Еднодневна екскурзия по маршрут в България, избран от победителите и техния класен ръководител;
 • II място – Посещение на местни културно-исторически забележителности и организиран пикник сред природата с много игри и забавления;
 • III място – Голяма цветна кутия с изненади.

Критериите, по които ще се определят победителите в края на учебната година, са:

 • Допуснат минимален брой неизвинени отсъствия;
 • Среден училищен успех на класа;
 • Постижения в спорта;
 • Участия и постижения в състезания и олимпиади;
 • Участия и отличия в конкурси, фестивали, т.н.;
 • Участие в извънкласни мероприятия;
 • Работа по проекти или в полза на обществото;
 • Липса на наказания от педагогически съвет или допуснати противообществени прояви

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.