Как да се пазим от инциденти през отоплителния сезон

Как да се пазим от инциденти през отоплителния сезон

В началото на отоплителния сезон, се увеличава опасността от възникване на пожари от непочистени комини и димоотводни тръби, както и от неизправни отоплителни уреди. Във връзка с това, от противопожарната служба напомниха за някои основни правила при експлоатацията на отоплителните уреди:

  • Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверят, като всички неизправности се отстраняват незабавно, а ако това е невъзможно, уредите се спират от експлоатация.
  • Комините и димоотводните тръби трябва да се почистят от сажди и отлагания преди експлоатацията ѝм, както и периодично при необходимост през отоплителния сезон, като се вземат мерки за пожарна безоасност. ПОЧИСТВАНЕТО НА КОМИНИТЕ СЕ РАЗРЕШАВА САМО МЕХАНИЧНО. ЗАБРАНЕНО Е УМИШЛЕНОТО ИМ ЗАПАЛВАНЕ!
  • Локалните отоплителни уреди (печки) и димоотводните им тръби се поставят на разстояние, минимум 0.5 м. от горими материали, конструктивни елементи и мебели.
  • Отоплителните уреди се експлоатират върху негорима основа, а пред печките за твърдо гориво се поставя негорима подложка за ограничаване падането на въглени върху горимия под или настилки.
  • Газовите бутилки с пропан-бутан, трябва да преминат технически преглед в лицензиран сервиз. Необходима е проверка за изправността на редуцир-вентилите, уплътненията и на газопроводите. При неизправност, същите трябва да се подменят.
  • Електрическите инсталации в сградите се поддържат в изправно състояние. Недопустимо е подсилването на електрическите предпазители. Включването на допълнителни електроуреди може да доведе до претоварване и възникване на пожар.

ВНИМАНИЕ:

  • Не се оставят без наблюдение включени отоплителни и електронагревателни уреди!
  • Не оставяйте сами в къщи и без наблюдение малки деца, а също така и възрастни хора! На децата ограничете достъпа им до кибрити, запалки и други огнеизточници, а на възрастните припомняйте постоянно мерките за безопасност.
  • При възникване на пожар, или изтичане на газ, незабавно напуснете помещението и се обадете на тел. 112!

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.