НАП проверява осигуряват ли строителните работници по обектите

НАП започна проверки за спазването на осигурителното и данъчно законодателство при наемането на работници по строителните обекти в страната.

НАП проверява осигуряват ли строителните работници по обектите

Инспекторите на приходната администрация следят за това дали служителите имат сключени трудови договори, дали се осигуряват върху реалния доход, който получават, дали се спазва обявеното работно време или формално е деклариран намален работен ден, а в действителност се извършват строителни работи по-дълго.

Ревизорите проверят също дали се подават редовно задължителните осигурителни и данъчни декларации, дали се превеждат осигурителните вноски на работниците в срок, както и дали не са нарушени по някакъв начин техните трудови права.

Инспекторите на НАП избират за проверка строителни компании на база издадените от общините разрешения за строеж, свързването им с електрическата мрежа и потреблението на електрическа енергия, като комбинацията от тези фактори е индикатор за очаквания брой заети на обекта.

Вече са възложени проверки на над 80 строежа на територията на цялата страна. 4 от тях са на територията на област Монтана.

Строителството е един от рисковите браншове по отношение на спазването на осигурителното и данъчно законодателство у нас. Част от мерките, с които НАП третира риска от неспазването на задълженията в този сектор, е информационната кампания на приходната администрация – „Заплата в плик“.

Инициативата има за цел да запознае работниците и служителите с това какви са рисковете, ако се съгласяват да не ги осигуряват на реалния им доходи и вземат част от заплата си в плик. На специално създаден сайт – https://zaplatavplik.bg, всеки може да изчисли колко би загубил в следващите 30 г., ако се осигурява на по-нисък от реалния си доход чрез т. нар. „калкулатор на загубите“.

Калкулаторът позволява, след попълване на данни за действителния и деклариран доход, всеки да разбере колко средства няма да получи в бъдеще под формата на неизплатени средства от болнични, майчинство, обезщетения за безработица и пенсии. Най-голям интерес софтуерът предизвиква сред потребители на възраст между 18 и 34 г. 61% от посетителите на сайта попадат в този диапазон, а 54 на сто от тях са мъже.

Калкулаторът е изработен съвместно от експерти на НАП и НОИ, за да подкрепи кампанията на приходната администрация срещу укриването на част от трудовите възнаграждения на наетите лица. Инициативата на НАП се осъществява и със съдействието на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Министерство на труда и социалната политика, синдикатите, големите работодателски и браншови организации.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.