Електроразпределителната мрежа във Видин и Монтана е готова за зимата

Електроразпределителната мрежа във Видин и Монтана е готова за зимата

Електроразпределителната мрежа във Видин и Монтана е готова за зимния период. В интервю Симеон Фелеков, регионален мениджър на ЧЕЗ Разпределение за областите Видин и Монтана, даде подробности.

Г-н Фелеков, готова ли е мрежата, поддържана от ЧЕЗ Разпределение в областите Видин и Монтана, за настъпващата зима?

  • Определено смятам, че сме готови за настъпващия есенно-зимен сезон, когато електроразпределителната мрежа традиционна е поставена на по-голямо изпитание заради характерните, по-тежки, метеорологични условия за този период и нарасналата консумация на електроенергия. Одобрената план-програма за 2018 г. по поддържане на електросъоръженията, собственост на дружеството, се изпълнява в определения обем и срок, което е предпоставка за осигуряване на нормално електроснабдяване на потребителите през есенно-зимния сезон. Вече приключихме традиционните за всяка година обходи на мрежата, по време на които набелязваме какви превантивни дейности са необходими, за да гарантираме сигурността на електрозахранването

Какви са тези превантивни дейности?

  • В областите Видин и Монтана нашите служители извършиха обходи на 1176 км въздушни линии ниско напрежение и 34 км кабелни линии ниско напрежение. Обходени бяха също така близо 800 въздушни линии средно напрежение и 62 км кабелни линии. За първа година, освен традиционния обход на мрежата, извършихме и облитане на съоръженията с дрон. За ранна диагностика използваме и заснемане на съоръженията с термовизионна камера и с ултразвуков детектор. Тези иновативни технологии ни позволяват да видим отблизо и най-малките детайли и ако установим забележки, да ги отстраним незабавно.

Освен новостите тази година ние окастрихме клоните на 1570 дървета, които засягаха въздушните линии ниско напрежение в областите Видин и Монтана. Направихме 68 км просеки. Подменихме 460 изолатора. Монтирахме 95 стълба, дървени и стоманобетонни, и укрепихме още 35 наклонени стълба. Извършихме профилактика на 108 трафопоста.

Какви са по-важните проекти, които приключихте тази година във Видинска област?

  • Извършен бе ремонт на въздушните електропроводи в община Белоградчик „Кале“ и „Ведерник“, в които ЧЕЗ Разпределение вложи 28 хиляди лева. Рехабилитацията на тези два електропровода  ще подобри електрозахранването на 2183 потребители, обезпечавайки по-голямата му сигурност.  Поради зачестили аварии по кабелна връзка 20kV в гр. Дунавци, община Видин, започна авариен ремонт на стойност 32 хиляди лева, който ще приключи до края на месец ноември и ще подобри качеството на електрозахранването за над стотина потребители. В град Видин стартира и ремонт на мрежа ниско напрежение в кв. „Нов път“. Обектът е на стойност близо 160 000 лв. Там подменихме стълбове, мрежа и монтирахме електрически табла на граница собственост. Очакваме ремонтът да подобри качеството на подаваната енергия и да допринесе за  намаляване на технологичните загуби в района.

Какво предстои да направи още ЧЕЗ във видинско?

В момента се извършват планови ремонти по въздушен електропровод  „Неготин“ и електропровод „Калафат“. В тях компанията е вложила 54 хил. лева, за да подобри качеството на електрозахранването на 1400 клиента на компанията. Предвижда се ремонтните дейности да приключат в края на годината.

А какви са по-важните дейности, които извърши ЧЕЗ Разпределение в област Монтана?

  • В община Лом продължава работата по проект за монтиране на дистанционно отчитане електромери, в който до този момент  са вложени близо  750 хиляди лева. Проектът  ще продължи и през 2019  г. С приключването му ще се подобри качеството на подаваната  електроенергия за над 13 хиляди потребители. Извършен бе ремонт на кабелни линии  20kV  на стойност 37 000 лв., които захранват с електроенергия  300 клиента на компанията.

Извършен   планов ремонт на въздушен електропровод  „Копрен“ на стойност  близо 100 хиляди лева в общините Георги Дамяново и в част от община Чипровци. До 29.09.2018 г. над 1.2 млн. лева за планови и аварийни  ремонти за изразходени в общините Монтана и Лом.

Готови ли сте при възникване на аварии?

  • Нормалната работа на електроразпределителните съоръжения при зимни условия се осигурява чрез поддържане на денонощни дежурства и поддържане на необходимия резерв от материали и техника. Аварийните екипи на дружеството са мобилизирани в постоянна готовност за реакция. В случай на извънредни обстоятелства и природни бедствия, имаме готовност да увеличим екипите на ефективно дежурство. Транспортните средства и специални машини са напълно оборудвани, попълнен е аварийният резерв на дружеството и са осигурени необходимите материали и специално работно облекло на служителите.

Направили сме максималното според възможностите, с които разполагаме. Не трябва да забравяме, че българските потребители плащат най-ниската цена за електроенергия в Европа. В същото време ние закупуваме материалите и инвестираме според европейските стандарти. Статистиката показва, че българските потребители плащат за мрежови услуги, за развитие и модернизиране на електроенергийните мрежи 2 пъти по-малко в сравнение със средния показател в ЕС и 3 и половина пъти по-малко в сравнение с държавите, където мрежата е най-скъпа като Белгия, Чехия и Люксембург. Когато човек иска да се вози в скъп автомобил, той трябва да инвестира по-големи суми в поддръжката му, за да му служи той правилно. Същото е и с електроразпределителната мрежа. Необходимо е България да настигне развитите европейски държави по отношение на възможностите за финансиране инвестициите в мрежата.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.