Започват масови проверки на заведения и търговски обекти по празниците

Започват масови проверки на заведения и търговски обекти по празниците

От днес до края на годината ще бъдат извършвани ежедневни проверки на търговски обекти, питейни, нощни и увеселителни заведения, складови бази, борси, тържища и пазари съвместно с други компетентни държавни органи.

В ОДМВР Монтана и поделенията й са планирали множество мероприятия за обезпечаване на обществения ред, безопасността на движението по пътищата, недопускане на пътнотранспортни произшествия и подобряване на работата по предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления по време на предстоящите Коледни и Новогодишни празници.

Създадена е организация за своевременно получаване на информация за мястото и характера на провежданите тържества и публични прояви. Проведени са срещи с административните ръководства и отговорниците на банки и небанкови финансови институции, търговски вериги, дружества, включително и такива, осъществяващи инкасова дейност, при които е акцентирано върху възможните рискове от престъпни посегателства, необходимостта от повишена бдителност и комуникация с полицейските структури и органи за своевременно реагиране при възникнала необходимост. Осъществени са срещи с лица и  фирми, осъществяващи частна охранителна дейност в места, където се очаква да се проведат празнични мероприятия, с цел подобряване на бдителността и пропускателния режим в охраняваните от тях обекти и за своевременен обмен на информация с РУ.

Полицейско присъствие ще има около обектите и местата, където ще се провеждат празнични мероприятия – в районите на големи търговски комплекси и Коледни и новогодишни базари, църкви, храмове, манастири, курортни комплекси и др. Във връзка с обезпечаване на сигурността на децата на обществени места особено внимание е обърнато на собствениците и ползвателите на увеселителни заведения да спазват задълженията си, свързани с охраната и пропускателния режим в обектите, действията им при струпване на посетители пред тези обекти, недопускане превишаване на определения допустим капацитет на заведенията, поддържането в изправност на аварийните и други изходи.

На училищните ръководства е напомнено, че при групови празненства с участието на деца организаторите трябва да се съобразяват и да спазват разпоредбите на Закона за закрила на детето, като се спазва срокът до 24 часа преди мероприятието да бъде уведомявано съответното Районно полицейско управление.

В дните с интензивен пътникопоток – преди, по време и след празничните и почивни дни, е създадена организация за безопасност на движението по пътищата. На 21 и 26.12.2018 г., на 28.12.2018 г. и на 01.01.2019 г. на територията на областта дежурни полицейски екипи ще участват в организирането и подпомагането на движението и недопускане образуването на автомобилни колони.

Полицейските служители ще извършват контрол над водачите с рисково поведение, свързано с неправилно изпреварване, неправилни маневри и отнемане на предимство. По време на останалите празнични и почивни дни дейността да бъде насочена основно към контрол на скоростните режими, недопускане управлението на МПС с концентрация на алкохол в кръвта и/или след употреба на наркотични вещаства или техни аналози, както и от неправоспособни водачи.

На 21.12.2018 г. и на 28.12.2018 г. е създадена организаци за безпроблемно напускане на населените места, като полицейски екипи ще подпомагат автомобилното движение. Такава организация ще има и в края на празничните и почивни дни на 26.12.2018 г. и 01.01.2019 г.

В случай на рязко влошаване на метеорологичната и/или пътнотранспортната обстановка, внезапно появили се опасности за движението по пътищата и други, затрудняващи трафика, съвместно с ОПУ ще бъде въвеждана временна организация на движението.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.