Инспекцията по труда: Работодателите да пазят служителите от студа

Работодателите трябва да съобразят условията на труд с прогнозата за опасно студено време

Инспекцията по труда: Работодателите да пазят служителите от студа

Предвид прогнозата за опасно студено време, Главна инспекция по труда напомня на работодателите, че трябва да предприемат специални мерки за опазване живота и здравето на работещите.

При наличие на оранжев и червен код за неблагоприятни климатични явления – ниски температури, снеговалеж, вятър, дъжд и др., те са задължени да съобразят условията на труд с изискванията на Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Могат да бъдат предприети организационни и/или технически мерки за минимизиране на риска. Такива могат да бъдат промяна на работното време с цел избягване на полагане на труд в най-студените часове на денонощието; въвеждане на по-чести почивки; промяна на типа работа, като се възлага такава, която е по-безопасна при дадени условия;
осигуряване на подходящо работно облекло; на лични предпазни средства или средства за колективна защита (в случая такива, които предпазват от преохлаждане и измръзване); на помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма; топли напитки и т.н.

Трябва да бъде осигурено наблюдение или средства за комуникация с работещите на открито на изолирани работни места, както и първа медицинска помощ и условия за подходящо транспортиране при внезапно влошено здравословно състояние до медицинско заведение.

В Наредбата за минималните изисквания за микроклимата са описани също оптималните и допустимите минимални и максимални стойности на температурата на въздуха в студения и топлия период на годината при лека, средно тежка и тежка физическа работа в закрити помещения.

При ниски температури оптималните стойности варират между 16 и 23 градуса, а допустимите – от 13 до 25 градуса, като по-ниски температури са допустими съответно при тежката физическа работа.

При прогноза за неблагоприятни климатични условия контролните органи на Агенцията изследват доколко са спазени изискванията на Наредбата при всяка проверка.

Данните от контролната дейност в предходни години показват, че получените сигнали при ниски и високи температури са единични и най-често са от работещи в закрити помещения.

При работа на открито работодателите като цяло се съобразяват с неблагоприятните климатични условия и предприемат мерки за ограничаване на негативното им въздействие, най-често организационни – промяна на работното време или се възлага друга работа, при която това негативно въздействие се минимизира.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.