Експерти на РИОСВ – Монтана преброяват зимуващите водолюбиви птици

Експерти на РИОСВ – Монтана ще преброяват зимуващите водолюбиви птици

Експерти на РИОСВ – Монтана участват в 43-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, което се провежда в периода 10 – 13 януари 2019 г. на територията на България и в цяла Европа.

За територията на РИОСВ – Монтана, включващо области Монтана и Видин преброяването се осъществява от съвместен екип, включващ представител на Природонаучен музей към БАН – гр. София и експерти от Инспекцията.

По време на преброяването ще бъдат обходени вътрешни водоеми и реки, включващи язовири “Огоста”, „Смирненски“ и „Дреновец“, „Рибарници Орсоя“, както и течението на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана.

В определените места за наблюдение ще бъдат попълнени полеви формуляри, като в тях ще бъдат отразени наблюдаваните птици по вид и численост.

Среднозимното преброяване на водолюбиви и водоплаващи птици се организира от международната организация Wetland Intemational като в Европа се извършва от 1967 г., а на територията на Р България от 1990 г. Същото е официално приета методика за мониторинг на зимуващи птици в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), регламентирано със заповед на министъра на околната среда и водите. В преброяването участват експерти от МОСВ (вкл. РИОСВ и ДНП), Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, сдружение за дива природа „Балкани”, Природонаучен музей към БАН и др.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.