В Монтана ще плащат на бъдещи студенти

В Монтана ще плащат на бъдещи студенти

По настояване на БСП, Община Монтана ще отпуска стипендии на студенти, които ще се обучават по специалности от направления „Медицина“ и „Педагогика“. Според общинските съветници на БСП за лекари и учители вече има недостиг и той се усеща вече в региона.

Условието за издръжката е, младите висшисти е да поемат ангажимент да се върнат в Монтана след като завършат образованието си и да работят и живеят в общината.

„Демографският срив в България става все по-дискутиран и все повече се оценява като изключително тревожен за бъдещето на страната. Общинският съвет на БСП – Монтана определя този проблем като много важен на региона, от който произтичат много други и в края на 2018 г. предложи спешно да бъдат предприети конкретни действия за неговото преодоляване.“, каза Камелия Трифонова – общински председател на БСП – Монтана.

За целта сумата, която е предвидена в бюджета на Община Монтана за 2019 година и с нея ще се подпомагат студенти е 10 000 лв.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.