РИОСВ стартира националната кампания „За чиста околна среда 2019 г.“

РИОСВ стартира националната кампания „За чиста околна среда 2019 г.“
Снимка: "Монтана 24"

Министерството на околната среда и водите стартира Националната кампания „За чиста околна среда 2019 г.“.

В нея могат да участват общини, кметства, държавни и общински училища, детски градини и обединени дeтски центрове с проекти за озеленяване, закупуване на спортни уреди, създаване на нови паркови пространства, изграждане на зони за отдих, ремонт на детски и спортни съоръжения и други.

Кампанията се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Максималният размер на финансирането на общините е 10 000 лв. на проект, а за училищата и детските градини е 5000 лв.

Тази година срокът за подаване на предложения от училища и детски градини в ПУДООС е 15 февруари, а за общини и кметства е 1 март включително. Класираните проекти ще бъдат обявени на 12 април на интернет страницата на ПУДООС: www.pudoos.bg.

Най-високо ще бъдат оценявани предложенията, които целят да възпитават отговорности у младите хора в насока опазване природните ресурси на страната ни и развитие на екологичното възпитание.

За общинските проекти е важно участието на жителите на съответното място, в т.ч. доброволен труд от гражданите, живущи в предлаганите за облагородяване места.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.