Безработицата в Монтана е два пъти по-висока от средната за страната

Безработицата в Монтана е два пъти по-висока от средната за страната

Безработицата в Област Монтана е 13%, като в сравнение с равнището за страната е два пъти по-висока. Това обаче е най-ниската стойност за последните осем години.

Броят на регистрираните безработни лица в края на м.декември 2018 г. е 22 069. Те нарастват с 53 лица спрямо предходния месец, а в сравнение с м. декември 2017 г. броят им съществено намалява – с 2717 лица или с 11.0% по-малко.

Като търсещи работа, освен безработни лица, през месеца са регистрирани и 7 работещи, 4 пенсионера и 3 учащи се.

Равнището на регистрираната безработица през декември 2018 г. е 12.8%, с 0.1 процентни пункта по-високо от предходния месец и с 1.5 процентни пункта по-ниско от същия месец на м.г. На територията на трите области Видин, Враца и Монтана с най-ниско равнище на безработица са общините Монтана – с 5.7%, Враца – 5.8 % и Мездра – 6.2%.

През декември 2018 г. на първичния пазар на труда, включително и по мерки за заетост, в бюрата по труда от региона на ДРСЗ Монтана са заявени общо 193 свободни работни места. Голям процент от заявените работни места (60.1%) са заявени от частния сектор.

Най-много свободни работни места в бюрата по труда на първичния пазар са заявени от държавното управление – 18.1%, от търговия и ремонт на автомобили и от строителството – по 17.6%, от преработващата промишленост и от административни и спомагателни дейности – по 8.8% от образованието – 7.3% и др.

На работа през декември 2018г. са постъпили 1281 безработни, от които 639 или 49.9% са жени, 375 или 29.3% – продължително безработни, 235 или 18.3% – младежи до 29 г., 132 или 10.3% – с висше образование.

В реалната икономика са започнали работа 798 безработни лица, от които с помощта на бюрата по труда – 605. За едно свободно работно място са се съревновавали средно по 6 безработни лица в трите области.

По програми за заетост, финансирани от Държавния бюджет и схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” през декември 2018 г. са постъпили на работа 481 лица (6 по програми и 475 по схеми), а  по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта са започнали работа 2 лица.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.