До 8 март набират проекти по Програма „Дунав“

До 8 март набират проекти по Програма
Снимка: "Монтана 24"

Близо 60 млн. евро ще инвестира Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020 г.“ Започва набирането на проектни предложения.

Ще се финансират проекти по приоритетите „Възстановяване и управление на екологични мрежи и коридори“; „Подобряване на транснационалното управление на водните ресурси и превенция на риска“; „Подобряване на готовността за управление на рискови ситуации“; „Подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност“; „Повишаване на институционалния капацитет за посрещане на основните обществени предизвикателства“.

Първият етап на кандидатстване е отворен до 8 март 2019 г., като се очаква вторият етап да започне през есента.

Съвместният секретариат на програмата ще подпомага кандидатите при подготовка на проектните предложения чрез предоставянето на консултации в двустранни срещи и по телефона.

Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ цели да насърчи проекти, свързани с преодоляване на общите предизвикателства и нужди в специфични направления, които да постигнат реална полза за хората и да изградят ефективни връзки между властите и организациите в Дунавския регион.

Регионите, които програмата обхваща, са на територията на 9 държави членки на ЕС: Австрия, България, Чехия, Германия, Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия и 3 държави кандидат-членки: Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора.

Общият размер на средствата в програмния период 2014-2020 г. възлиза на 263 млн. евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, Инструмента за предприсъединителна помощ, и национално съфинансиране. Предвижда се и финансиране от Европейския инструмент за съседство.

Приоритетите на програма „Дунав“ са: Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион, Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион, Подобрена свързаност на Дунавския регион и Добре управляван Дунавски регион.

Бенефициенти по програмата могат да бъдат национални, регионални и местни власти, както и неправителствени и частни организации.

Повече информация може да се намери на интернет страницата на програмата: http://www.interreg-danube.eu/.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.