Извънредно! Удължават грипната епидемия в областта

Грипната епидемия и грипната ваканция в област Монтана се удължава до петък 8 февруари, включително.

В периода 28.01 – 03.02.2019 г. на територията на обл. Монтана продължи покачването броя на случаите на заболявания от грип и ОРЗ – 125 случая (315,66 %00). Най-засегната е възрастова група 0-4 год. – заболяемост 1058,82 %00, следвана от възрастова група 5-14 год. – заболяемост 818,41 %00.

За сравнение, в периода 21 – 27.01.2019 г. (седмица 4) са регистрирани 115 случая – заболяемост (290,40 %00).

Във връзка с горното обявявена епидемична обстановка, по отношение на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на област Монтана, продължава до 08.02.2019 г. с оставане в сила на мероприятията от Оперативения план за борба с грип и ОРЗ през епидемичния период.

Остава в сила издадената Заповед на директор РЗИ – Монтана за прилагане на следните противоепидемични мерки:

1.Ограничаване на масовите и обществени мероприятия, на организирани мероприятия в детските, учебни и социални заведения.

2. Прекратяване на  плановите операции в лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта.

3. Преустановяване на свижданията и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ в лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта.

4. Разширяване на легловия капацитет в лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта, с оглед приемането на насочените за хоспитализация пациенти с грип и/или усложнения.

5. Преустановяване дейността на женските и детските консултации на територията на област Монтана.

6. Преустановяване извършването на профилактичните прегледи и имунизации в област Монтана.

7. Провеждане на активен филтър в детските заведения за недопускане на заболели от ОРЗ и грип.

8. Извършване обслужване на болните от ОРЗ и грип по домовете от страна на общопрактикуващите лекари.

На директорите на учебните заведения на територията на област Монтана е разпоредено преустановяването на образователно-възпитателния процес в поверените им образователни институции да продължи в периода от 05.02.2019 г. до 08.02.2019 г. включително.

От взетите за изследване 8 броя носогърлени смивове от пациенти с признаци на грип и ОРЗ, при 4 проби е потвърдено изолирането на грипен вирус тип А /H1N1/ свински грип, който циркулира в цялата страна и е причина за възникване на грипната епидемия. Пробите са взети от пациенти с типична клиника на грип, посетили ОПЛ. Потвърдените проби за свински грип са при мъж на 58 г., 2 жени на 47 г. и 1 жена на 31 години.

 

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.