Улиците и водопроводната мрежа са приоритет в Лом през 2019г.

Лом изгасва уличното осветление заради високите сметки за ток

Ремонт на улици и общински пътища, водопроводна мрежа, спортна зала, образователни и социални заведения, това са приоритетите в бюджета на Община Лом за 2019 г., който бе приет от Общинския съвет.

По предложение на кмета Пенка Пенкова съветниците приеха и най-ниските размери и коригиращи коефициенти при определяне на данъка върху превозните средства. В новия бюджет местните данъци и такси няма да се увеличават и запазват размера си от миналата година.

„Бюджетът на Община Лом за 2019 г. е стабилен и балансиран, с рекродна макрорамка от близо 30 милиона лева. Без да увеличавме размера на местните данъци и такси за жителите на общината, осигурихме добро финансиране за инфраструктурни проекти, образование, социални и спортни дейности“, каза кметът Пенка Пенкова.

Само за капиталови разходи  – ремонти на улици, ВиК-мрежата, социална и спортна инфраструктура, са предвидени 4 732 952 лв., като тези средства са извън финансираните по оперативни програми проекти за образователна инфраструктура и ремонти на общински пътища и градски улици, в размер на близо 20 милиона лева.

Най-много средства в новия бюджет са предвидени за образование 13 120 182 лв., като близо 9 милиона от тази сума се предоствя от държавния бюджет. Бюджетът за социалните дейности пък е в размер на  близо 3 милиона лева.

Общата рамка на бюджета е 29 944 244 лева. Делегираните от държавата дейности са в размер на 13 630 170 лв. От местни дейности са предвидени 6 432 841 лв., а преходният остатък от края на 2018 г. е 9 881 233 лв.

Общинският съвет прие и Отчета за 2018 г. за изпълнение на Програмата за управление на кмета на Община Лом през мандат 2015-2019 г. Пенкова ще представи своя публичен отчет и пред гражданите, както и приоритетите в общинския бюджет за 2019 г. до средата на февруари, като датата, часът и мястото ще бъдат обявени.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.