14 са офертите за строителен надзор при изграждането на пътя Мездра – Ботевград

Крачка напред за пътя Мездра-Ботевград

Отворени са офертите на участниците в обществените поръчки за строителен надзор при изграждането на 33 км от път I-1 Мездра – Ботевград. Проектът ще се финансира със средства от републиканския бюджет.

Индикативната стойност на поръчката за строителен надзор при актуализацията на техническия проект и строителството на път І-1 (Е-79) Мездра – Ботевград, лот 1 от км 174+800 до км 194+122, е 1 800 000 лв. без ДДС.

Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ за лот 1 са на:

ДЗЗД „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ – СЖС ГРУП“, с участници: „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД, „СЖС България“ ЕООД и „СЖС Чешка република“ ср.о.;
ОБЕДИНЕНИЕ „МБ ЛОТ 1“, в което са: „ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД – България, „ИПСИЛОН КОНСУЛТ“ ЕООД – България и „АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР“ ООД – Австрия;
„ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД;

ДЗЗД „НАДЗОР СЕВЕРОЗАПАД“, с участници: „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД, „ТРИ ЕС“ ЕООД и „ГЕОЕКСПЕРТБЪЛГАРИЯ“ ЕООД;
„МБ КОСУЛТ“ ДЗЗД, в което са: „КОНТПАС“ ЕООД, „СТРОЛ – 2000“ АД, „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД и „АРИБАЛ“ ООД;
ДЗЗД „Мездра Консулт“, с участници: „Трансконсулт – БГ“ ООД и „Рутекс“ ООД;
„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД.

За извършването на строителен надзор при допълнителното проектиране и строителството на участъка в лот 2 – от км 161+367 до км 174+800, прогнозната стойност е 2 340 000 лв. без ДДС.

Отворените оферти за лот 2 са на:

ДЗЗД „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ – СЖС ГРУП“, с участници: „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД, „СЖС България“ ЕООД и „СЖС Чешка република“ ср.о.;
„МБ КОСУЛТ“ ДЗЗД, в което са: „КОНТПАС“ ЕООД, „СТРОЛ – 2000“ АД, „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД и „АРИБАЛ“ ООД;
„ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД;

ДЗЗД „НАДЗОР СЕВЕРОЗАПАД“, с участници: „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД, „ТРИ ЕС“ ЕООД и „ГЕОЕКСПЕРТБЪЛГАРИЯ“ ЕООД;
„МБ КОСУЛТ“ ДЗЗД, в коета са: „КОНТПАС“ ЕООД, „СТРОЛ – 2000“ АД, „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД и „АРИБАЛ“ ООД;
ДЗЗД „Мездра Консулт“, с участници: „Трансконсулт – БГ“ ООД и „Рутекс“ ООД;
„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД.

През октомври миналата година АПИ стартира обществените поръчки за избор на изпълнители при изграждането на 33 км от път I-1 между Мездра и Ботевград. Това е една от най-сложните отсечки по направлението Видин – Ботевград предвид терена, през който преминава.

Пътят ще бъде с две платна с по две ленти за движение в посока, с габарит 20 м, т. е. двойно по-широко от настоящото, тъй като в момента има по една лента за движение в посока. Трасето ще следва съществуващия път, който ще бъде разширен до новия габарит, а настоящото трасе ще бъде основно ремонтирано и реконструирано, където е необходимо.

По нов терен бъдещият скоростен път ще се развива в участъците, обхождащи селата Люти дол, Типченица, Новачене и Скравена. На обхода на с. Люти дол ще бъдат построени два тунела, с дължини съответно 490 м и 340 м.

Ще бъдат изградени и ремонтирани редица съоръжения – над ж. п. линията Мездра – София, мостове над р. Искър, Малата река, Калница, Бебреш, Рударка, както и пътен възел при село Новачене. Пресичанията на републиканските и общинските пътища ще се осъществява чрез кръгови кръстовища „Мездра“, „Дърманци“, „Ребърково“, „Люти дол“, „Скравена“ и „Ботевград“. Предвидено е построяването на селскостопански надлези, площадки за отдих и т. н.

Предвид сложността на проекта индикативната му стойност е близо 302 млн. лв. без ДДС, а средствата са от републиканския бюджет.

За първи път при изпълнението на тези обществени поръчки ще се приложи нова схема на плащане, която предвижда цялата стойност на договора да се разплати на изпълнителя след като бъде подписан Акт 16 за завършване на обекта и има издадено разрешение за ползване на новопостроения пътен участък. Целта е бъдещите изпълнители да работят максимално мобилизирано и да завършат обекта качествено и в кратък срок.

Срокът на изпълнение на поръчката е 1096 дни, от които 180 дни за проектиране и 916 дни за строителство.

Направлението Видин – Ботевград /167 км/ е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ до 2022 г., тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от Дунав мост 2 ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”.

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.