Съвременните методи на контрол при отчитането на електромери гарантират сигурност

Съвременните методи на контрол при отчитането на електромери гарантират сигурност

Илиян Мутафчиев, директор „Мерене и управление на данните“ в ЧЕЗ Разпределение България, обясни как се гарантира коректното и точно измерване на консумираната електроенергия от абонатите. Той напомни, че ако не може да осигури достъп до електромера, клиентът може да отчете сам показанията и да ги подаде в ЧЕЗ Разпределение.

Г-н Мутафчиев, за да няма спекулации в публичното пространство, бихме искали да изясним от начало до край процеса на отчитане на електромерите. Има ли план-график, по който работите и достъпен ли е той за клиентите на дружеството?

Разбира се, процесът на отчитане се извършва по строго определен график, все пак ние работим с над 2, 1 млн. електромери и е необходимо да бъде създаден строг ред, за да се справим с този обем. През изминалата година стартирахме процес по внедряване на дистанционно обслужвани електромери, които се отчитат напълно автоматично, но все още в мрежата са интегрирани 186 хил. от тях. Инвестираме значителни средства и усилия в този проект, но така или иначе той отнема технологично време и засега една част от електромерите се отчитат чрез обходи на място. Когато ЧЕЗ Разпределение стъпи на българския пазар, 100% от обработката на данните беше ръчна  и не съществуваше никакъв мониторинг на процеса и на евентуални човешки грешки. Работеше се върху хартиени носители и съществуваше пълна обвързаност на определен район с определен инкасатор. Оттогава досега беше извървян дълъг път, нещата коренно се промениха, като процесът в момента е съвем различен и подлежи на множество контроли. По отношение на графика – за всяка година той се изготвя през декември, след определяне на официалните празници от правителството. Клиентите са разделени на 5 групи, които се отчитат последователно по време на месеца в рамките на 4 работни дни на всяка група. Тъй като ние сме възприели  31-дневен период на отичтане, понякога е необходимо да се работи на официални празници или при сложни метеорологични условия. Но графикът винаги се спазва.

Как протича самият процес? Какъв е мониторингът върху него?

На първо място сме въвели рулиращ принцип на отчитане. Тоест отчитането на всеки един електромер се извършва от трима отчетници всеки три поредни месеца, като се редуват служители на ЧЕЗ Разпределение със служители на външна фирма. За да се намали възможността за субективна грешка, самото отчитане се извършва чрез мобилни терминали, а  GPS- координатите на електромера се снемат в момента на отчета. В процеса на отчитане, при съмнения за нередности в показанията, отчетникът прави снимка на електромера, която се съхранява директно в системата. Извършва се и софтуерен контрол още в момента на въвеждане на данните. Въз основа на натрупаните данни за всеки обект, системата изчислява очаквано потребление със заложен процент на отклонение. Когато отчетникът въведе показанията на преносимия терминал и отклонението се окаже по-голямо, терминалът издава звуков сигнал и се появява системно съобщение. След софтуерния контрол имаме и ръчна проверка в така наречения валидиращ център. Всички показания, които са извън зададеното отклонение, се блокират и трябва да бъдат деблокирани ръчно. Това се извършва от служителите във валидиращия център на базата на анализ на потреблението, на снимки от отчетите или на извършени повторни проверки на място. Друг метод за контрол е извършването на проверки на случаен принцип на място. Не бива да се забравят и по-късните проверки от страна на снабдителното дружество, което фактурира – там се блокират автоматично фактури с високи стойности и се прави анализ на база на предходен период, като при нужда се връщат при нас за нови проверки. Системата не е проста и е създадена така, че да гарантира сигурността на клиентите. Човешката грешка винаги е възможна, но ние сме разработили достатъчно сигурни механизми за контрол. Много важно е, че всеки един отчетник е контролиран чрез GPS-система дали посещава конкретните обекти, които са част от ангажиментите му в определения ден, като има специално звено служители, които се занимават с този мониторинг.

Тоест когато един електромер не е отчетен, това се дължи на факта, че за отчетника не е осигурен достъп до електромера, а не че той не го е посетил?

Точно така. И за да сведем до минимум подобни случаи, ние стартирахме мащабна програма по изнасяне на електромери на границата на собственост. През 2017 г. ние изнесохме 37 000 електромера на граница на собственост, а през 2018 г. – над 53 000. Разбира се това е дългосрочен проект, който изисква много ресурси, а и често среща съпротива от страна на клиентите по отношение на изнасянето на таблата.  Програмата по изнасяне продължава усилено и през тази година.

Ако все пак няма достъп, какво се случва с отчета, има ли „служебни“ фактури?

Подобни фактури няма. В този случай на липса на достъп до електромера, отчитането се извършва въз основа на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение, които са одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Член 26, алинея 2 гласи, че при липса на достъп „пренесеното количество електрическа енергия се изчислява на база на средноаритметичната величина на използвани количества енергия по съответните тарифни зони през предходния отчетен период и същия съответен отчетен период от предходната година.“ Разбира се, всеки клиент може да самоотчете показанията на електромера си и да инфомрира дружеството по установените за това начини.

Споменахте проект за внедряване на дистанционно обслужване електромери. Кажете ни повече за него и носи ли той позитиви за клиентите?

Стартирахме този проект пилотно от гр. Перник и през изминалата година монтирахме 186 000 дистанционно обслужвани електромера в различни населени места в Западна България, включително в столицата. Това са сертифицирани  устройства, закупени чрез съответната обществена поръчка. През настоящата година отново планираме да инсталираме приблизително 200 000 електромера, като това предстои да се случи в някои райони на София, както и в Благоевград, Самоков, Ботевград, Козлодуй, Ловеч и др. Устройствата ни дават възможност за анализ на мрежата в реално време, за  проследяване на товарите и наблюдение на заетия капацитет, така можем да реагираме незабавно, когато е необходимо. Самият процес на отчитането им е напълно автоматизиран и се случва на всеки час. Това са част от съвременните методи, които внедряваме за постигане на по-голяма сигурност и надеждност на електроразпределителната мрежа.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.