Как да спестим ефективно разходи за електроенергия

Тодор Матев, Директор „Продажби на дребно“, „ЧЕЗ Електро България“ АД
Тодор Матев, Директор „Продажби на дребно“, „ЧЕЗ Електро България“ АД

Всяко домакинство може да спести разходи и да увеличи комфорта в жилището си с лесни практически решения, за които ни разказва Тодор Матев, Директор „Продажби на дребно“, „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Г-н Матев, как повлияха ниските температури през януари върху потреблението на електроенергия от клиентите Ви в Западна България?

Традиционно през този месец потреблението на електроенергия в домакинствата се повишава. Причина за това е сравнително високият дял на използването на електричество за отопление от домакинствата – близо 50% от консумираната електроенергия. За сравнение – в Европейския съюз този дял е значително по-нисък – едва 24%.

По данни на НИМХ средната температура на територията, обслужвана от електроразпределителното дружество на ЧЕЗ в Западна България, през януари 2019 г. е била -0.3 градуса, а през декември 2018 г. е била положителна +0.8 градуса. За сравнение, средната температура през януари 2017 г. е била -5.3 градуса.

Статистиката ни сочи, че през този януари средното потребление на електроенергия в едно домакинство на територията на Западна България е 387 кВт/ч /киловатчаса/. Тези стойности са по-близки до потреблението през януари на 2017 г. – 396 кВт/ч, когато и температурите са били в почти еднакъв диапазон, а през изминалата 2018 г., за същия период, средното количество електроенергия, използвано от едно домакинство, е било 343 кВт/ч.

Защо често се получава така, че сметките след Нова година са чувствително по-големи в сравнение с предходните?

Два основни фактора оказват влияние. Първият е, че сметките, които излизат през януари, реално обхващат първия наистина по-студен месец – декември. Другата причина е, че по време на струпвания на почивни дни и празници хората прекарват много повече време в домовете си. Включват се повече и за по-дълго отоплителните уреди, готварските печки се натоварват повече от обикновено, хладилниците също.

Повишеното потребление повишава и месечните сметки. Какви са възможните решения и стъпки на клиентите за ефективен контрол на консумацията и респективно сметките за електроенергия?

Най-важно е да използваме разумно и отговорно електроенергията. Голяма част от уредите в домакинствата са значителен консуматор на електроенергия. Всяко домакинство може да спести разходи и да увеличи комфорта в жилището си с лесни практически решения.

Ако направим жилището си енергийно ефективно, можем да спестим от 70 до 90% от парите, които даваме за „топло“. Пак с толкова ще намалим и вредните емисии в околната среда. Нека не забравяме, че всеки изразходван киловат отдава в околната среда 700 грама въглероден диоксид.

Добрата изолация на дома и запечатването на дребните пролуки в стените, изпускащи въздух, са най-бързите и най-рентабилни начини да намалим загубата на енергия и да спестим пари.

Прозорците могат да бъдат едно от най-привлекателните места в дома ни. Те осигуряват гледка, дневна светлина, вентилация и слънчева топлина от слънцето през зимата. За съжаление, през тях също се губи топлина. В общия случай прозорците са причина за 10%-20% от сметката за отопление през зимата. Замяната на обикновената дограма с ПВЦ или алуминиева ще осигури плътно прилепване на прозорците към рамките и спиране на загубата на топлина.

Готварските печки, хладилниците, фризерите, пералните и сушилните използват над 17% от месечното потребление на електроенергия в едно домакинство. Готвенето използва много енергия, защото фурната, грилът и котлоните работят при много високи температури. Затова изборът на енергийно спестяващи уреди с висок клас на ефективност /А или А+/ и използването им може да намали значително сметките за ток. Грижата за почистването на филтрите на климатиците е и здравословна, и икономична. Много съвременни уреди предлагат специални режими или програми на работа, при които се пести енергия.

Полезна информация за начините за спестяване на електроенергия и приблизителна консумация на най-често използваните електроуреди в домакинствата са публикувани в подсекция „Енергийна ефективност“ на www.cez.bg. Интересни факти и съвети за разумно и отговорно използване на електроенергията можете да намерите и на фейсбук-профила на „ЧЕЗ Електро България“ АД – @cezelectrobg.