Крачка напред за пътя Мездра-Ботевград

9 са отворените оферти за строителството на още 19 км от пътя Мездра - Ботевград

Крачка напред за пътя Мездра-Ботевград

Отворени са офертите на участниците в обществената поръчка за определяне на изпълнител за актуализация на техническия проект и строителството на 19,3 км от път I-1 (E-79) Мездра – Ботевград, лот 1 от км 174+800 до км 194+122.

Изграждането на направлението Видин – Ботевград /167 км/ ще започне от един от най-сложните участъци като терен за преминаване. Поради това строителството на близо 33 км от пътя между Мездра и Ботевград е обособено в два участъка – лот 1 /19,3 км/ и лот 2 /13,4 км/. На 4 февруари в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени 6-те постъпили оферти за лот 2.

Отворените днес оферти за лот 1 са на:

„ХИДРО-ВОД СТРОЙ“ ДЗЗД, с участници: „Хидрострой“ АД и „ВДХ“ АД;
ДЗЗД „БЕБРЕШ“, в което са: „Автомагистрали – Черно море“ АД и „ИСА 2000“ ЕООД;
„ПСТ Северозапад Лот 1“ ДЗЗД, с участници:„ПСТ Груп“ ЕАД, „Пътинженеринг – М“ АД, „Бургаспътстрой“ АД и „Новако Строй“ ЕООД;
„ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД;
Обединение ДЗЗД „МЕЗДРЕЯ – 2019“, с участници: „Галчев Инженеринг“ ЕООД и „ТАБЛЕРОС И ПУЕНТЕС“ АД;
„ДЖИ ПИ ГРУП“ АД;
ДЗЗД „МБ ЛОТ 1-2019“, в което са:„ГРОМА ХОЛД“ ЕООД и „РУТЕКС“ ООД;
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД;
Обединение „ГЕОПЪТ ЛОТ 1“, с участници: „Геострой“ и „Пътстрой-92“.

Пътят между Мездра и Ботевград ще бъде с две платна с по две ленти за движение в посока, с габарит 20 м, т. е. двойно по-широко от настоящото, което е с по една лента за движение в посока. Трасето ще следва съществуващия път, който ще бъде разширен до новия габарит, а настоящото трасе ще бъде основно ремонтирано и реконструирано, където е необходимо.

По нов терен бъдещият скоростен път ще се развива в участъците, обхождащи селата Люти дол, Типченица, Новачене и Скравена. На обхода на с. Люти дол ще бъдат построени два тунела, с дължини съответно 490 м и 340 м. Ще бъдат изградени и ремонтирани редица съоръжения – над ж. п. линията Мездра – София, мостове над р. Искър, Малата река, Калница, Бебреш, Рударка, както и пътен възел при село Новачене. Пресичанията на републиканските и общинските пътища ще се осъществява чрез кръгови кръстовища „Мездра“, „Дърманци“, „Ребърково“, „Люти дол“, „Скравена“ и „Ботевград“. Предвидено е построяването на селскостопански надлези, площадки за отдих и т. н.

Срокът на изпълнение на обществената поръчка е 1096 дни, от които 180 дни за проектиране и 916 дни за строителство.

Общата индикативна стойност на проекта /лот 1 и лот 2/ е близо 302 млн. лв. без ДДС. За лот 1 е 123 000 000 лв. без ДДС, а за лот 2 е 178 800 000 лв. без ДДС. Средствата са от републиканския бюджет.

За първи път при изпълнението на обществените поръчки за строителство на двата участъка ще се приложи нова схема на плащане, която предвижда цялата стойност на договора да се разплати на изпълнителя след като бъде подписан Акт 16 за завършване на обекта и има издадено разрешение за ползване на новопостроения пътен участък. Целта е бъдещите изпълнители да работят максимално мобилизирано и да завършат обекта качествено и в кратък срок.

Направлението Видин – Ботевград е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ до 2022 г., тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от Дунав мост 2 ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали