НАП напомня, че остава малко време до крайния срок за деклариране на фирмените печалби

Проверяваме онлайн хонорарите си от 2018 г.

По-малко от седмица остава за подаване от фирмите на годишни данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци. Тази година крайният срок е 1 април, защото 31 март е почивен ден.

Декларацията се подава само по интернет с квалифициран електронен подпис. С нея задължително се подава и годишен отчет за дейността. Юридическите лица, които през 2018 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не са длъжни да подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и годишен отчет за дейността.

Неподаването на декларацията се санкционира. Минималната глоба е 500 лв. за юридическото лице и 200 лв. за управителя на фирмата.

До 1 април 2019 г. трябва да се плати и дължимият корпоративен данък след приспадане на направените авансови вноски. Плащането на задължението към хазната може да стане чрез интернет без такса с електронната услуга на НАП и във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета.

Повече информация за попълването и подаване на декларацията за облагане с корпоративен данък може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.