МВР с призив: „Пази реколтата от пожар“

С повишаването на средните дневни температури расте и рискът от пожари в земеделските територии и горските масиви.

С цел намаляване на броят инциденти възникнали, вследствие на човешка дейност и опазване живота и здравето на хората, чрез формиране на безопасно поведение, ГДПБЗН – МВР стартира информационно – разяснителните кампании „СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ – НАУЧИ КАК“ и „ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“, съобщават от дирекцията на полицията в Монтана.
 За успешното опазване на земеделската продукция, горите и имуществото на гражданите ГДПБЗН – МВР разработи брошури, в които припомня основни правила за превенция на пожарите в посевите и горските масиви. Допълнителна информация (изисквания, правила новини) за провежданите кампании е достъпна в информационния сайт на ГДПБЗН – МВР – www.pojarna.com