Започва учение на спасители при бедствия в Монтана        

В Центъра за професионална квалификация в Монтана се провежда тридневна работна среща, в периода 03-05 април 2019 г., за подготовка на международно учение „Издирване и спасяване при разрушения в градска среда и при инциденти с опасни вещества”.  

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР участва в консорциум за провеждане на международно полево учение за Модули за Гражданска защита на Европейския съюз МОДЕКС „EU ModEX Montana 2018/2019”, лот 3. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана подготвя учението на местно ниво.

Учението „Издирване и спасяване при разрушения в градска среда с последващи инциденти с опасни вещества” ще се проведе от 12 до 15 юни 2019 г.   на  територията на община Монтана.

Възможностите си за оказване на помощ при мащабни международни бедствия ще тренират  Модулите за издирване и спасяване в градска среда на Гърция, Молдова и Румъниякато в учението ще се включи и втори екип от Румъния за реагиране при инциденти с опасни вещества.

Целта на международните тренировки е да се тестват възможностите на различни държави  за реагиране и сътрудничество  при ликвидиране на  последиците след мащабни бедствия.

Проектът се реализира по линия на Механизма за Гражданска защита на Европейската  комисия.

Водещ партньор в консорциума е доброволческата хуманитарна организация Йоханитер-Унфал-Хилфе (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.) -Германия, избрана от Европейската комисия за провеждане на цикъл от учения EU ModEX 2018/2019.

Подобни учения за тренировка на спаситени и пожарникарски екипи са провеждани в Монтана досега през 2013 г., 2016 г. и 2018 г.