ЧЕЗ: Планирани прекъсвания на тока за периода 08-12.04.2019

Планирани прекъсвания на тока за периода 08-12.04.2019

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 08 – 12 април 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Берковица

На 09.04.2019 г. /08:45 – 09:30 ч.; 08:45 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Балювица: Александър Стамболийски, Васил Левски, Девети Септември, Дружба, Дунав, Извън Регулацията, Ком, Раковски, Рила, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Черковна, Шипка

На 09.04.2019 г. /08:45 – 09:30 ч.; 08:45 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Бокиловци: 000911, Втора, Десета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, УПИ VIII45, Кв. 15, Четвърта, Шеста

На 09.04.2019 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Берковица

На 09.04.2019 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Боровци: 1 Ви Май, 23 Ти Септември, Александър Стамболийски, Берковска, Вецина, Георги Димитров, Д-Р Лилия Благоева, Димитър Благоев, Драва, Дунав, Замфир Попов, Захари Стоянов, Иван Бонов, Любен Каравелов, Марица, Москва, Паисий, Пушкин, Райко Даскалов, Стара Планина, Страцин, Тодор Младенов, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Черковна, Шосе – Лом – София, Ъгъла На Ул. Р. Даскалов и Д. Благоев

На 09.04.2019 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Бързия

На 09.04.2019 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Замфирово: 000436, 1 Ви Май, 5 Ти Декември, 9 Ти Септември, Александър Стамболийски, Аметица, Андрей Жданов, Бузлуджа, Бундино, Васил Друмев, Васил Левски, Веслец, Гаврил Генов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Дамянов, Георги Кирков, Гоце Делчев, Дамян Арсенов, Дарвин, Димитър Благоев, Добро Поле, Драва, Емил Марков, Замфир Попов, Зоин Дол, Иван Вазов, Извън Плана, Илия Генов, Искър, Йордан Лютибродски, Камчия, Карл Маркс, Ком, Краище, Лазар Младенов, Ленин, Лом, Любен Каравелов, Манчо Пешов, Марек, Мичурин, Младен Ангелов, Москва, Непирче, Никола Й. Вапцаров, Никола Ценков, Павел Петров, Панайот Хитов, Петрохан, Пирин, Поп Андрей, Попов Дол, Преславска, Рила, Слатина, Стара Планина, Стефан Караджа, Странджа, Тодор Благов, Толбухин, Тополница, Ул. Ал. Стамб. и Ул. Янтра, Ул. Д. Арсенов и Д. Благоев, Фридрих Енгелс, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Михайлов, Церовска, Шипка, Ъгъла На Ул. З. Попов и Преслав, Яне Сандански, Янтра

На 09.04.2019 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Комарево, Общ. Берковица: Втора, Девета, Десета, Извън Регулация, Осма, Пета, Първа, Трета, Четвърта, Шеста

На 09.04.2019 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Мездрея: Втора, Главна, Извън Регулацията, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Шеста

На 09.04.2019 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Песочница: Втора, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, УПИ III, Кв. 33, Четвърта, Шеста

На 09.04.2019 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Рашовица: Васил Коларов, Гаврил Генов, Георги Димитров, Замфир Попов, Извън Плана, Христо Ботев

На 11.04.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Берковица: 03928. 68. 18, 03928. 72. 33, 03928. 72. 4, Извън Регулацията

На 11.04.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Костенци: 314014, Втора, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта, Шеста

На 11.04.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Котеновци: 000910, Втора, Пета, ПИ 301018, Първа, Трета, Четвърта

На 11.04.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Мездрея: 000002

На 11.04.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Черешовица: 011002, Екатте 80635, Бучинов Рът, Втора, Главна, Извън Плана, местност Тършата, Осма, Пета, Седма, Трета, Четвърта, Шеста

На 11.04.2019 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Бистрилица: 1-ви Май, 9-ти Септември, Александър Стамболийски, Банска Бистрица, Васил Левски, Вела Пеева, Волга, Георги Димитров, Димитър Благоев, Еделвайс, Живовска, Иван Вазов, Извор, Извън Регулацията, Ленин, Людено, Люляк, местност Градините, Мир, Морава, Найден Антонов, Орница, Раковска, Сухаре, Тимок, Христо Ботев, Христо Михайлов, Церковска Бара, Чайка

На 11.04.2019 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Гаганица: 037265, 1 Ви Май, 23 Ти Септември, 485, Александър Стамболийски, Брегалница, Вапцаров, Вардар, Васил Левски, Георги Димитров, Главна, Гламата, Златица, Иван Вазов, Извън Регулацията, Искър, Исперих, Казашка, Кирил и Методи, Кумбарка, Люляк, Милин Камък, Мусала, Славейков, Стефан Караджа, Тимок, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Чайка, Шипка, Шумашки Дол, Явор, Язовирна

На 11.04.2019 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Лесковец, Общ. Берковица: 047094, Втора, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта, Шеста

На 12.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Костенци: Пета, Първа

Община Бойчиновци

На 08.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кобиляк: Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Димитров, Георги Кирков, Иван Вазов, Кирил и Методи, Никола Й. Вапцаров, Христо Ботев

Община Брусарци

На 11.04.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 09:15 – 15:45 ч.; 15:30 – 15:45 ч./   На 12.04.2019 г. /09:15 – 15:45 ч.; 09:15 – 09:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч./ –  Буковец, Общ. Брусарци: Александър Стамболийски, Антон Иванов, Васил Коларов, Васил Левски, Гаврил Генов, Георги Бенковски, Георги Дамянов, Георги Димитров, Георги Раковски, Димитър Благоев, Живко Кръчмарски, Кирил и Методи, Любен Каравелов, Маршал Толбухин, Никола Вапцаров, Поп Андрей, Стефан Караджа, Тодор Каблешков, Христо Ботев, Христо Михайлов, Христо Смирненски, Юри Гагарин

На 11.04.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 09:15 – 15:45 ч.; 15:30 – 15:45 ч./   На 12.04.2019 г. /09:15 – 15:45 ч.; 09:15 – 09:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч./ –  Одоровци: Атанас Иванов, Георги Димитров, Двадесет и Трети Септемвр, Иван Вазов, Кънчо Маринов, Христо Ботев

На 11.04.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч./   На 12.04.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч./ –  Брусарци: 23-ти Септември, Асен Златаров, Борис Рангелов, Волга, Гаговишна, Георги Димитров, Георги Трайков, Девети Септември, Димитър Благоев, Здравец, Иван Вазов, Извън Регулацията, Индустриална, Караджа, Ком, Комсомолска, Левски, Нечинска, Пазарска, Поп Андрей, Пролетарска, Раковска, Спортист, Тодор Кънчев, Трайчо Костов, Търговска, Хайдушка, Христо Ботев, Чавдар, Червено Знаме, Черковна

На 11.04.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч./   На 12.04.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч./ –  Смирненски, Общ. Брусарци: Александър Гаврилов, Александър Стамболийски, Асен Симов, Борис Рангелов, Боян Чонос, Бузлуджа, Васил Левски, Витоша, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Трайков, Градина, Девети Септември, Димитър Благоев, Дунав, Иван Вазов, Извън Регулацията, Искър, Ленин, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Малина, Малчика, Мургаш, Мусала, Нечинска, Пирин, път III-112, Раковски, Рила, Росица, Стара Планина, Стефан Караджа, Трифон Каймакански, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Кюстендилеца, Чавдар, Янтра

Община Вълчедръм

За периода 08-10.04.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Разград, Общ. Вълчедръм: Двадесет, Дванадесет, Девета, Десета, Осма, Пета, Пета А, Петдесет и Две, Петдесет и Две-А, Петнадесет, Първа, Първа А, Седемдесет и Едно, Седемдесет и Три, Седма, Четвърта, Четиринадесет, Шеста, Шестдесет и Девет, Шестдесет и Девета А, Шестдесет и Четири

На 10.04.2019 г. /10:00 – 16:00 ч./ –  Вълчедръм: Адалберт Антонов, Антон Страшимиров, Битоля, България /Г. Димитров/, Васил Левски, Граф Игнатиев /А. Жданов/, Капитан Савойски, Марица, Никола Обретенов /В. П-ва/, Освобождение /Ленин/, Пенчо Славейков, Петко Славейков, Сан Стефано, Стефан Караджа, Стоян Заимов /С. Русев/, Тимок, Христо Ботев, Христо Давидов, Черни Връх, Янтра

Община Вършец

На 08.04.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ –  Вършец: 12961. 40. 243, 23-ти Септември, Александър Занов, Бор(Симо Първанов), Бреза(Безименна), Бялата Вода(М. Арсенов), Водопада, Георги Алексиев Антонов, Георги Д. Истатков, Детелина(Гр. Виденов), Дико Илиев, Добри Чинтулов(А. Антонов), Зано Ангелов, Заножене, Зелени Дел, Калето, Кв. Изток Извън Регулация, Козница, Липа(Асен Дионисиев), Малина(Ив. Първанов), местност Водопад, местност Грамадата, местност Дългата Ливада, местност Иваново Поле, местност Оменячки Дол, местност Редежо, местност Селище, Минкова Баня, Младост(М. Христов), Найден Геров, Никола Д. Петков(Химик), ПИ 12961. 43. 319, Редежо, Република(Г. Димитров), Роза(Стоян Иванов), Синчец(Наум Начев), Софроний Врачански, Стара Река, Тинтява(Безименна 2), Явор(Дионисий Илиев)

На 08.04.2019 г. /09:30 – 12:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Вършец: 12961. 40. 243, Водопада, Георги Д. Истатков, Зелени Дел, Кв. Изток Извън Регулация, местност Водопад, местност Иваново Поле, местност Редежо, ПИ 12961. 43. 319, Редежо, Република(Г. Димитров), Тинтява(Безименна 2)

Община Георги Дамяново

На 09.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Помеждин: 036043, ІV-148 Кв. 9, Ііі, Втора, Първа, Седма, Трета, Шеста

На 11.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Чемиш: Втора, Главна, Дванадесет, Девета, Десет, Единадесет, местност Край Село, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесет, Четвърта, Четиринадесет, Шеста

Община Лом

За периода 08-12.04.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом: Антим I-ви(Бр. Чушкови), Борил(Аспарух Яков), Веслец(Братя Ибренови), Кубадин(Иван Георгиев), Петър Берковски, Хан Кубрат, Цар Асен, Цар Симеон(В. Коларов), Цар Шишман, Черковна(Г. Карастоянова), Шипка

За периода 08-12.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Лом: Васил Левски, Славянска(Г. Димитров), Хаджи Димитър

На 08.04.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Трайково: 1-49, Батак, Васил Коларов, Виолета Рангелова, Витоша, Гео Милев, Георги Димитров, Димитър Благоев, Ком, Комсомолска, Левски, Младен Йорданов, Неофит Ломски, Родопа, Средна Гора, Стара Планина, Таси Никодимов, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 09.04.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом: Генерал Столетов, Коста Арсениев(С. Димитров, Латинка, Мир, Момин Брод, Първи Май, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 10.04.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Долно Линево: Васил Левски, Веслец(23-ти Септември), Витоша(9-ти Септември), Вишна(Г. Димитров), Дунав, Малина, Марица, Пирин, Покрайна, Стефан Караджа

Община Монтана

На 10.04.2019 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Войници: Васил Левски, Гено Бонов, Георги Димитров, Дунав, местност Барата, Момчил, Самота, Средец, Христо Ботев, Чавдар

За периода 08-12.04.2019 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Монтана: 48489. 22. 482, Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Ангел Кънчев, Арх. Младен Кръстев(Н. Ил. ), Баба Тонка, Баба Тонка, Баба Тонка, Бачо Киро, Бузлуджа, Васил Априлов, Васил Априлов, Васил Друмев, Васил Левски, Васил Левски, Васил Левски, Васил Левски, Веренишка(М. Веренишки), Веренишка(М. Веренишки), Веренишка(М. Веренишки), Веренишка(М. Веренишки), Веренишка(М. Веренишки), Веренишка(М. Веренишки), Веренишка/М. Веренишки/, Генерал Столетов(А. Греков, Генерал Столетов(А. Греков, Генерал Столетов(А. Греков, Генерал Столетов(А. Греков, Георги Бенковски, Георги Данчов(Д. Данов), Георги С. Раковски, Георги С. Раковски, Гоце Делчев(Лика Рачин), Гоце Делчев(Лика Рачин), Граф Игнатиев(В. Коларов), Граф Игнатиев(В. Коларов), Д-Р Стамен Илиев, Д-Р Стамен Илиев, Димитър Талев(Ц. Тодоров), Димитър Талев(Ц. Тодоров), Жеравица, Жеравица, Жеравица, Жеравица, Захари Стоянов, Захари Стоянов(К. Трифонов, Извора(Б. Бистрица), Илия Маринов, Калето, Камен Цанов, Клокотница(Г. Михайлов), Клокотница(Г. Михайлов), Кокиче, Комплекс Базара, Любен Каравелов, Любен Каравелов, Мария Димова(Б. Стоилов), Неофит Бозвели, Неофит Бозвели, Неофит Бозвели, Неофит Бозвели, Никола Сапунджиев(П. Сред), Опълченска, Отец Паисий, Панайот Хитов, Панайот Хитов, Пейо Яворов(Г. Дамянов), Пейо Яворов(Г. Дамянов), Петко Р. Славейков(К. Дим. ), Петко Р. Славейков(К. Дим. ), Петър Берон, Петър Парчевич, Петър Парчевич, Петър Парчевич, Под Баира, Св. Св. Кирил и Методий, Свети Климент Охридски(Г., Свети Климент Охридски(Г., Свети Патриарх Евтимий(П., Свети Патриарх Евтимий(П., Славейков, Трети Март(Г. Димитров), Трети Март(Г. Димитров), Трети Март(Г. Димитров), Трети Март(Г. Димитров), Трети Март(Г. Димитров), Трети Март(Г. Димитров), Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Хан Крум, Хан Тервел(Н. Алексиев), Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Цар Борис III-ти(З. Попов), Цар Борис III-ти(З. Попов), Цар Иван Александър(Т. Тр., Черковна(Иван Бобанов), Черковна(Иван Бобанов), Черковна(Иван Бобанов), Шипка, Юрий Венелин, Яне Сандански(Л. Караст. ), Яне Сандански(Л. Караст. )

На 08.04.2019 г. /08:45 – 09:15 ч.; 13:00 – 13:15 ч./ –  Монтана: Гоцо Митов, Диана, Индустриална, Морава, ХхI Век

На 08.04.2019 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Монтана: Веренишка(М. Веренишки), Жеравица, Захари Стоянов, Извън Регулация, До Гр. Монтана, Извън Регулацията, Парта, Семчин Дол, Цар Иван Александър(Т. Тр.

На 08.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Монтана: Жеравица, Захари Стоянов, Цар Иван Александър(Т. Тр.

На 08.04.2019 г. /10:00 – 10:15 ч.; 10:45 – 11:00 ч./ –  Долно Белотинци: 460008, 800692, Александър Стамболийски, Арм. Ген. Иван Михайлов, Асен Греков, Васил Коларов, Васил Левски, Владимир Минчев, Гаврил Генов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Дамянов, Георги Димитров, Д-Р Стамен Илиев, Дамян Колов Оловански, Дара Михайлова, Емил Марков, Замфир Попов, Игнат Колов, Извън Регулацията, Илия Андрев, Кокиче, Коло Василев, Лика Рачин, Малчика, Младен Апостолов, Младен Кръстев, Ненка Илиева, Никола Йонков Вапцаров, Огоста, Петко Дошов, Петко Рачев Славейков, Победа, Пъстрина, Синчец, Стадиона, Х-242 Кв. 31, Христо Михайлов, Цеко Тодоров

На 08.04.2019 г. /10:00 – 10:15 ч.; 10:45 – 11:00 ч./ –  Ерден: Извън Регулацията

На 08.04.2019 г. /10:00 – 10:15 ч.; 10:45 – 11:00 ч./ –  Монтана: 1290029, 48489. 2. 534, 48489. 2. 643 местност Гламата, 48489. 4. 502, 48489. 4. 567 и 48489. 4. 495, Жеравица, Извън Регулацията, ПИ 48489. 2. 537

На 08.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Долно Белотинци: Извън Регулацията

На 08.04.2019 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Монтана: Извън Регулацията

На 09.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Монтана: Жеравица, Захари Стоянов, Парта, Райна Княгиня, Цар Иван Александър(Т. Тр.

На 10.04.2019 г. /08:45 – 09:30 ч.; 08:45 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Доктор Йосифово: Ален Мак, Ангел Йончев, Балена, Бельовец, Божур, Бор, Възход, Голомош, Д-Р Йосиф Иванов, Давид Цонков, Детелина, Дунав, Дъб, Еделвайс, Ела, Здравец, Извън Регулацията, Изгрев, Илия Цеков, Лековника, Липа, Лозарска, Люляк, Марица, местност Песъка, Мито Мишов, Огоста, Перуника, ПИ 000746-Извън Регулация, Пирин, Редака, Роза, Стублата, Тинтява, Топола, Тунджа, Цибрица, Цоновчето, Ъгъла На Ул. Балена и Ул. Марица, Янтра, Ясен

На 10.04.2019 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Монтана: 48489. 1. 946, 48489. 16. 539, Арда, Беласица, Витоша, Димитър Ерийски(Ст. Алов), Добри Войников, Добри Чинтулов, Захари Янчев, Ивайло, Извън Регулацията, Камчия, Константин Фотинов, Кошарhик, Мальовица, местност Главчина Бабка, местност Палековото, Мусала, Нов Живот, Оборище, Одрин(Миладин Кунчев), Одрин/Миладин Кунчев/, Охрид, П. А. Славков(Г. Николов), Петко Каравелов, Петър Богдан, Петър Делян, Тинтява, Хан Кубрат, Хан Омуртаг, Хан Пресиян, Черноризец Храбър, Чучулига

На 10.04.2019 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Монтана: 48489. 16. 539, Арда, Беласица, Витоша, Извън Регулацията, Камчия, Кошарhик, Мальовица, местност Палековото, Мусала, Нов Живот, Оборище, Одрин(Миладин Кунчев), Одрин/Миладин Кунчев/, Охрид, Петко Каравелов, Петър Богдан, Тинтява, Хан Кубрат, Чучулига

На 10.04.2019 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Студено Буче: Антон Иванов, Бенковски, Боровец, Боян Чонос, Гаврил Генов, Гагарин, Георги Димитров, Данко Арсов, Димитър Благоев, Замфир Попов, Здравец, Иван Младенов, Извън Регулацията, Каблешков, Кирил и Методи, Лика Рачин, Михаил Маринов, Никола Цеков, Опълченска, Първан Георгиев, Раковска, Симеон Иванов, Славейков, Стефан Караджа, Тодор Йорданов, Хаджи Димитър, Христо Михайлов, Христо Смирненски, Чавдар, Шипка, Ъгъла На Ул. Данчо Арсов и Ул. Г. Димитров, Юри Венелин

На 10.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Долна Рикса: Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Извън Регулацията, Осма, Пета, Първа, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста

На 10.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч./ –  Монтана: Александър Стамболийски, Опълченска, Отец Паисий, Охрид, Св. Св. Кирил и Методий, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 11.04.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Монтана: Велико Търново(Ил. Царев), Д-Р Стамен Илиев, Искър, Морава, Парта, Тимок, Трети Март(Г. Димитров), Тунджа, Христо Ботев, Янтра

На 12.04.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Монтана: Баба Тонка, Калиманица, Парта

Община Якимово

За периода 08-12.04.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Комощица: Бачо Киро, Братя Миладинови, Вела Пеева, Веслец, Генерал Гурко, Гео Милев, Граф Игнатиев, Девети Септември, Дончо Атанасов, Замфир Хаджийски, Извън Регулацията, Малчика, Симеон Ив. Бонев, Христо Ботев, Шипка, Яворов

ЧЕЗ поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.