Подновиха сертификата на ЧЕЗ за управление на качеството

Компаниите на ЧЕЗ успешно преминаха надзорен одит за потвърждаване на сертификатите на системите за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2015.

Подновиха сертификата на ЧЕЗ за управление на качеството

Прилагането на изискванията на международния стандарт гарантира по-висока ефективност и по-добро обслужване на клиентите.

Компаниите от групата на ЧЕЗ в България – „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ България” ЕАД, през месец март тази година преминаха успешно без несъответствия надзорен одит за потвърждаване на сертификатите на системите за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015.

Одиторски екип от сертифицираща компания “ТЮФ Рейнланд-България” ЕООД провери документацията и практическото прилагане на системата за управление на качеството, като проследи работните процеси в различните звена на компаниите. При проверката бе установено, че „ЧЕЗ България” ЕАД и „ЧЕЗ Разпределение България” АД стриктно спазват изискванията на стандарта ISO 9001:2015.

„Положителните резултати от извършения одит са поредното доказателство, че ЧЕЗ е модерна и иновативна компания. Прилагането на изискванията на международния стандарт гарантира по-висока ефективност на бизнес процесите и по-добро обслужване на нашите клиенти”, каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.