МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана с „Отличен 6“ от Здравното министерство

Лекар от Монтана спасява живот на пациент, запушвайки артерия, която „храни“ тумор

През месец март 2019 г., МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана премина доброволна акредитационна оценка, която се извършва от Акредитационен съвет към Министерство на здравеопазването.

Акредитацията на едно лечебно заведение е оценка на предлаганите здравните услуги, възможностите на болницата, както и възможностите за обучение на студенти и специализанти. Оценяват се организацията на дейността, необходимото оборудване, квалификацията на персонала, както и стандартите за качество на медицинските услуги.

МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана получи отлична оценка за срок от 5 години за „Цялостна медицинска дейност на лечебното заведение“, и „Отделни медицински дейности“, в които с „отличен“ бяха акредитирани Отделенията по „Кардиология“, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Хирургия“, „Нервни болести“, „Физикална и рехабилитационна медицина“ и „Образна диагностика“. Акредитационният съвет посочи като „отлична“ и дейността на „Болничната аптека“ и „Административно-стопанския блок“.

„Медицината се развива непрекъснато и то с много бързи темпове. Ние, целият екип на болницата, не спираме да се учим и развиваме всеки ден, за да бъдем в крак с нея. Независимо дали сме отличници или не. За нас е важно, че усилията, които полагаме се оценяват от нашите пациенти.“, сподели Виктор Апостолов, управител на МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана.

За МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана:

Болницата е разположена на 5 000 кв.м. площ, разполага с 5 високотехнологични отделения, разпределени в стационарен и консултативно-диагностичен блок, база от 147 легла и 248 души висококвалифициран персонал. Изключително комуникативната локация, инвестициите в съвременна апаратура и екип на световно ниво, правят МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана най-модерната високотехнологична болница в Северозападна България. Болницата разполага с единственото отделение по „Кардиология“ с III-то ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Кардиология” и ангиографска зала, което е предпоставка пациенти от цялата област, със спешни кардиологични състояния, да получат качествено и навременно лечение. МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ разполага с модерно и високотехнологично оборудване, което гарантира високо качество на предлаганите медицински услуги. Болницата е единствената в цяла България и Югоизточна Европа, която разполага с EchoLaser. Специалистите на МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана са и първите родни лекари сертифицирани за пълноправно приложение на иновативната технология, преминали специализирано обучение за безкръвна и микроинвазивна терапия в Бергамо, Италия.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.