Община Вършец дава пари на гражданите за благоустрояване

Община Вършец дава пари на гражданите за благоустрояване

Продължава публично-частното партньорство между Община Вършец и гражданите. Започна набирането на заявления за отпускане на средства за благоустрояване и озеленяване на отделни имоти – публична общинска собственост през 2019 г. в различни части на гр. Вършец.

Целта е съвместно Общината и населението да работят за поддържането на чистотата и приветливия вид на града.

Средства се отпускат за поддръжка и ремонт на тротоари, засаждане на дървета и храсти, обособяване на вътрешноблокови и вътрешноквартални градини и цветни фигури, направа и монтаж на пейки, изпълнение и оборудване на места за отдих.

За да се включат гражданите в тази практика, те трябва да подадат специален формуляр по образец и да осигурят дялово участие в реализацията на дейностите – финансово или нефинансово (труд,), в размер на 25% от общата стойност.

Специална комисия, назначена от кмета Иван Лазаров, ще разглежда постъпилите заявления, както и ще следи за съвестно и качествено изпълнение на заявените дейности и изразходваните материали, предоставени от Общината.

Право да кандидатстват за финансиране на обекти имат:

• Физически и юридически лица;

• Местни общности;

• Неправителствени организации.

След одобрение на заявлението, се сключва споразумение, а извършването на дейностите в одобрения за облагородяване обект са в рамките на един месец.

Заявление по образец се подава в деловодството на Община Вършец.

Крайният срок за изпълнение на дейностите за текущата година е  30.09.2019 г.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.

ИЗТОЧНИКРадио Видин