Второ СУ „Никола Й. Вапцаров” спечели състезание за реакция при извънредни ситуации

Второ СУ „Никола Й. Вапцаров” спечели състезание за реакция при извънредни ситуации

Учениците от Второ средно училище „Никола Й. Вапцаров”, град Монтана  се класираха на първо място в областния етап на ученическото състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”. 

Състезанието се организира от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана и се проведе в Центъра за професионална квалификация.

Второ СУ „Никола Й. Вапцаров” спечели състезание за реакция при извънредни ситуации

Всички участници в състезанието показаха теоретичните си знанията си за правилно поведение при пожар, бедствия и извънредни ситуации. При практическите игри състезателите поставяха противогаз, херметизираха помещения и хранителни продукти, демонстрираха бързина и правилна реакция за действия при земетресение, наводнение и пожар.

Учениците получиха грамоти и предметни награди.

Целта на състезанието е да се проверят знанията и уменията на учениците за действия при пожари, бедствия, аварии и природни катастрофи, да се възпита в тях чувство за взаимопомощ и умение за работа в екип при възникване на кризисни ситуации.

Второ СУ „Никола Й. Вапцаров” спечели състезание за реакция при извънредни ситуации

Отборът на Второ средно училище „Никола Й. Вапцаров”, град Монтана ще се представи в републиканския кръг на състезанието.