Служители от дружествата на ЧЕЗ в България подкрепиха „Великден за дете в риск“

На първото събитие от инициативата „Закуска с кауза“ за един час бяха събрани 1 324 лева

Служители от дружествата на ЧЕЗ в България подкрепиха

На 22 април 2019 г. служители от дружествата на ЧЕЗ в България в София организираха благотворителна „Закуска с кауза“. Целта на събитието бе свързана с подкрепа на „ВеликДен за дете в риск“, кампания на Фондация „За нашите деца“.

Това бе първото от събитията, част от „Закуска с кауза“ – инициатива на „ЧЕЗ Електро България“ АД за организиране и провеждане на благотворителни събития, свързани с подкрепата на проекти, кампании и програми за подпомагане на общностите; опазване на природните ресурси и защита на околната среда чрез енергийна ефективност; доброволчество.

За един час, от продажбата на приготвени от служители на ЧЕЗ закуски, бяха събрани 1 324 лева. Днес, на „Закуска с кауза“, служители на ЧЕЗ в Плевен подкрепиха благотворителната кампания с още 530 лева.

Заедно със сумите, събрани по време и на други събития от инициативата, които се провеждат в населени места на територията, обслужвана от компанията, те ще бъдат предоставени на Фондация „За нашите деца“ за подкрепа на деца и семейства в риск, за удовлетворяване на специфичните потребности на децата с проблеми в развитието и предоставянето на шанс да разгърнат своя пълен потенциал.

Фондацията предоставя професионални, социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения. От създаването си през 1992 г. до момента неправителствената организация е подкрепила над 12 800 деца и семейства в риск.

Компаниите на ЧЕЗ в България прилагат дългосрочна стратегия за корпоративна социална отговорност, в която основен приоритет е и устойчивото развитие на общностите.

Чрез реализиране на проектите от стратегията си, компаниите подпомагат различни сфери на социалния и обществен живот в регионите. За 12 години ЧЕЗ в България е реализирала повече от 120 обществено полезни инициативи на стойност над 900 000 лева.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.