Екипи на НОИ тръгват по селата на разяснителна кампания за пенсиите

График на полицейските екипи с хората в селата

Във връзка с прилагането на Закона за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обн. в ДВ бр. 35 от 30.04.2019 г., екипи от мобилни групи експерти на ТП на НОИ – Монтана ще посетят общините в област Монтана, съгласно изготвен График, за консултиране гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията.

За изчисляване на по-благоприятния размер прогнозен индивидуален коефициент на лицата, на които им предстои пенсиониране, е необходимо да носят документи за брутното трудово възнаграждение за 3 последователни години от последните 15 преди 1 януари 1997 г.

Г Р А Ф И К

за посещение на мобилни групи от експерти на ТП на НОИ – Монтана в общините на област Монтана, за консултиране гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията

ОБЩИНА ДАТА ЧАС
1 ЧИПРОВЦИ 07.05.2019 10.00
2 ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 07.05.2019 13.00
3 БЕРКОВИЦА 08.05.2019 10.00
4 БОЙЧИНОВЦИ 09.05.2019 10.00
5 БРУСАРЦИ 09.05.2019 10.00
6 МЕДКОВЕЦ 09.05.2019 13.00
7 ВЪЛЧЕДРЪМ 10.05.2019 10.00
8 ЯКИМОВО 10.05.2019 13.00
9 ЛОМ 13.05.2019 10.00
10 ВЪРШЕЦ 15.05.2019 10.00

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.