Световен ден на физическата активност е

Световен ден на физическата активност е

За поредна година Регионална здравна инспекция-Монтана ще отбележи 10 май – ден посветен на инициативата на Световната здравна организация „Движението, това е здраве“.

Отбелязването на този ден започва през 2002 г. по инициатива на 55-та Световна здравна асамблея, когато е приета Резолюция по въпросите на храненето, физическата активност и здравето. Резолюцията призовава страните-членки на СЗО всяка година във връзка с този ден да организират на национално и местно ниво разнообразни инициативи, насочени към популяризиране на физическата активност сред всички групи от населението.

Физическата активност включва не само спорт, а и разходки, игри, работа в градината и танци.

Обездвижването се нарежда сред основните рискови фактори, водещи до заболяване и смърт

Обездвижването се нарежда сред основните рискови фактори, водещи до заболяване и смърт. В глобален мащаб 6 % от смъртните случаи се свързват с ниската физическа активност, докато физически активните хора рискуват в по-малка степен да заболеят от исхемична болест на сърцето, хипертония, диабет и т.н.

Целта е чрез спорт и движение да се ограничи действието на рисковите фактори за нашето здраве – тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес и социална изолация.

Под физическа активност се разбира всяко движение, извършвано от скелетните мускули, което изисква разход на енергия. Физическата активност включва спорт, физически упражнения и други действия като игри, работа в къщи и в градината, танци.

Според проучване на “Евробарометър” 40 % от гражданите на ЕС спортуват поне веднъж седмично, 65 % практикуват физически упражнения, а 25 % не се занимават почти никога с такава дейност. Ирландия и скандинавските страни имат най-сериозно отношение към спорта.

Едва 3 % от гражданите на Гърция и Италия заявяват, че спортуват редовно. 82 %  от населението на България не практикува никакви спортни занимания или го прави веднъж месечно. Нараства делът на учениците с ниво на физическа активност под препоръчителното за тази възраст.

Налице е ниско ниво на информираност на населението за ползата от физическата активност при профилактиката и лечението на заболяванията. Едва 7% от пациентите получават информация и индивидуално адаптирани препоръки за физическа активност от лекар или друг медицински персонал.

Препоръки на Световната здравна организация:

От  5 до 17  години:

Децата и юношите трябва да се занимават  с физическа активност с умерена и висока интензивност средно 60 минути на ден. Физическата активност с продължителност над 60 минути носи допълнителна полза за здравето им.

От 18 до 64 години

Хората на възраст между 18 и 64 години трябва да се занимават с физическа активност с умерена интензивност не по-малко от 150 минути на седмица и 75 минути с интензивно натоварване. Всяко занимание с физическа активност трябва да продължава не по-малко от 10 минути.

Над 65  години

Основните препоръки към възрастните хора остават същите. Възрастните хора с ограничена подвижност трябва да се занимават с физическа активност  за подобряване на равновесието и предотвратяване на паданията в три и повече дни от седмицата. Ако състоянието им не позволява да упражняват физическа активност в препоръчителните обеми, е необходимо да практикуват толкова, колкото им позволяват възможностите.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.