„Зима, звезди и вино“ готвят във Вършец

Община Вършец спечели проект за подобряване на зимното туристическо предлагане в общините Сокобаня и Вършец.

Договорът бе връчен на кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров на специална церемония, която се проведе на 16 май 2019 г. в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – гр. София.

Община Вършец е водещ партньор и ще изпълнява проекта съвместно с община Сокобаня, Сърбия.

Проектът ще подкрепи устойчивото използване на общото културно и природно наследство на Вършец и Сокобаня в рамките на туристическа концепция за трансгранично съдрудничество чрез съвместна промоция, иновативно мултимедийно оборудване, осведоменост и културен обмен.

Проектът ще създаде и развие общ туристически продукт “Зимна трансгранична обиколка“ и модерна, новаторска, интерактивна платформа за популяризиране и валоризиране на трансграничното наследство от Вършец-Сокобаня.

Дейности, предвидени в рамките на проекта:

1. Провеждане на „Зимно събитие за културен туризъм във Вършец – Зима, звезди и вино“;
2. Провеждане на „Зимно събитие за спортен туризъм в Сокобаня – Зимна спортна магия“;
3. Развитие на нова туристическа инфраструктура – доставка и монтаж на 10 дървени базарни къщички в гр. Вършец, модерно мултимедийно оборудване;
4. Развитие на нова туристическа инфраструктура – изграждане на ледена пързалка и писта за шейни в Сокобаня;
5. Дейности, свързани с информация и популяризиране на трансграничната дестинация – каталози, рекламни филми и др.
6. Информация и публичност на проекта – пресконференции, информационни материали и др.

Обща стойност на проекта – 197 704 , 52 евро, бюджет за община Вършец – 97 916, 10 евро.

Срок за изпълнение на проекта – 15 месеца.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.