ПГМЕТ-Плевен партнира с престижни компании в дуалното обучение

26 ученика от дуална форма на обучение започват работа в ЧЕЗ

Професионалната гимназия по механоелектротехника–Плевен сподели успешния си опит в дуалната форма на обучение по време на среща, посветена на 68 години от създаването на училището, която се проведе в Плевен на 16 май. На събитието присъстваха над 100 участници – ученици, преподаватели, родители, официални гости и представители на партньорите работодатели.

Гимназията представи специалностите, по които ще приема ученици през учебната 2019-2020 г.: „Системно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“, „Машини и системи с ЦПУ“, „Електрообзавеждане на производството“ (http://pgmet.pleven.bg/). Специално внимание беше  отделено на дуалната форма на обучение в гимназията, която гарантира на младите хора работа в престижни компании незабавно след приключване на образованието им.

Ръководството на училището изрази своята гордост с високите постижения и успехите на учениците и благодари на компаните-партньори, които подкрепят дуалното обучение в България. На събитието присъстваха представители на парттньорите „ЧЕЗ България“ ЕАД и „АС-ДС“ ООД. От ЧЕЗ увериха, че са поели  дългосрочен ангажимент към дуалната форма и подкрепиха новия план-прием в гимназията, а на абитуриентите представиха възможност за включване в лятната Стажантска програма на ЧЕЗ.

„Вече три години успешно сътрудничим с ПГМЕТ-Плевен в дуалното обучение. Основните предимства на тази форма са, че тя позволява да се натрупа практически опит по време на обучението, а младежите получават възможност за доход, докато се обучават. Това ги задържа в образователната система по-дълго и ги предпазва от ранно напускане поради нужда от доходи. Динамиката на бизнеса и бързо променящата се среда през последните години ни показват,  че дуалното обучение е най-добрият начин за наемане  на правилните хора в една компания“, каза Ралица Янева, ръководител отдел „Развитие на човешките ресурси“, в ЧЕЗ България.

Ръководството на гимназията в лицето на своя директор г-жа Цветелина Стойкова благодари на всички присъстващи – колеги и партньори за постигнатите успехи и специално посочи подкрепата, която имат  от страна на ЧЕЗ.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.