Неотложни ремонти могат да доведат до прекъсвания на тока

Неотложни ремонти могат да доведат до прекъсвания на тока

Неотложни ремонтни работи в подстанция „Орешец“, собственост на държавния Електроенергиен системен оператор – „ЕСО“ ЕАД,  могат да доведат до  временни смущения в електрозахранването на 04 юни 2019 г. за периода от 09:00 до 17:00 часа в  следните населени места: 

Община Белоградчик: Белоградчик, Боровица, Вещица, Върба, Гранитово, Граничак, Дъбравка, Крачимир, Ошан, Праужда,  Пролазница, Рабиша, Раяновци, Салаш, Сливовник, Стакевци, Струиндол, Чифлик;

Община Димово: Арчар, Бела, Владиченци, Воднянци, Върбовчец, Гара Орешец, Димово, Дълго поле, Държаница, Извор, Карбинци, Кладоруб, Костичовци, Лагошевци, Мали Дреновец, Медовница, Орешец, Острокапци, Септемврийци, Скомля, Шипот, Яньовец, Ярловица;

Община Ружинци: Гюргич, Динково, Дражинци, Дреновец, Плешивец, Роглец, Ружинци, Тополовец, Черно поле, Бело Поле;

Община Чупрене: Бостаните, Върбово, Горни Лом, Долни Лом, Протопопинци, Репляна, Средогрив, Търговище, Чупрене;

Община Видин: Цар Симеоново, Ботево

За още новини, снимки и видео ни последвайте на нашата facebook страница.