ЧЕЗ: Планирани прекъсвания на тока за периода 03-07.06.2019

ЧЕЗ: Планирани прекъсвания на тока

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 03-07 юни 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Берковица  

На 05.06.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Берковица:   03928,66,32  , Беговица  Хлораторно, Заряница  42,38, Извън Регулацията  Овчарници,Полигон,Ски Влек,Нова Хижа Ком,Профилакториум,Кв.Беговица, Кирил И Методи  72, Лале  42,64, Мрамор  1, Пи 03928.66.32  Местност Търновити Рът, Първи Май  38,38,1,12, Рако-Ца Ул.Братя Миладинови  2,88,4,14,10,6, Раковица  , Раковица Ул. 1-Ви Май  44,19,91,50,3,24,34,5,61,42,53,21,83,17,59,101,16,33,44,56,27,13,52,54,41,23,79,48,51,71,43,26,22,1,37,65,35,14,77,7,30,62,93,69,46,45,,,72,17,49,2,8,103,58,70,29,76,20,60,20,28,73,57,82,66,10,1,55,9,85,6,47,64,40,67, Раковица Ул. Иглика  13,25,30,34,38,5,10,2,28,15,1,7,23,19,4,14,16,24,3,12,32,26,21,9,6,8,18,17,22, Раковица Ул. Крайречна  33,25,15,7,31,35,9,17,5,19,37,3,29,21,11,13,23,1,27, Раковица Ул. Криви Рог  18,2,16,10,53,8,55,1,9,3,4,15,12, Раковица Ул. Лале  2,31,25,50,36,15,41,22,6,30,54,39,40,68,62,19,3,5,44,8,10,24,21,20,72,18,4,34,35,13,52,66,28,26,51,1,16,33,64,43,10,27,60,23,47,7,14,56,32,46,49,45,29,9,48,70,58,17, Раковица Ул. Малина  10,13,34,18,42,14,8,28,32,16,50,1,2,20,11,38,22,40,54,24,30,56,36,5,4,52,26,48, Раковица Ул. Мир  66,29,90,1,63,39,21,3,1,27,72,67,12,43,62,16,6,54,45,55,59,68,42,18,49,47,2,4,65,13,38,8,51,17,34,70,44,50,6,53,82,24,30,71,35,57,68,36,37,20,31,26,61,1,19,64,25,15,4,80,40,69,78,56,22,74,3,52,32,11,76,68,28,14,3,23,28,44,41,5,86,58,2, Раковица Ул. Пролет  16,1,3,25,2,21,27,5,11,12,17,23,8,15,13,19,12,10,32,22,18,4,28,20,7,6,1, Раковица Ул. Свобода  45,37,31,13,9,23,25,22,21,29,34,28,27,2,18,1,8,20,2,7,26,12,6,42,30,41,35,39,33,5,17,36,11,43,4,19,24,15,14,16,10,3,32,20, Раковица Ул.Добри Чинтулов  16,1, Раковица Ул.Панайот Хитов  5, Раковица Ул.Усин Керим  9,2, Ружа  6,22,4,18,16,12,10,7,20,3,14,5,8,24, Свобода  19,47,2, Страцимировска  2, Чайка  21,25,8,24,16,12,1,5,2,7,27,4,11,19,18,10,6,23,13,14,20,22,3,26

На 05.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Берковица:   Беговица  Хлораторно, Заряница  38, Извън Регулацията  Овчарници,Полигон,Ски Влек,Нова Хижа Ком,Профилакториум,Кв.Беговица

На 07.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Берковица:   Ул.1,№ 30

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч./ –  Берковица

Община Бойчиновци  

На 04.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Владимирово, Общ. Бойчиновци:   Александър Стамболийски  12,24,17,32,27,39,31,8,20,7,30,34,14,28,6,10,18,4,16,22,5,26,25,35,37,1,11,33,13,9,2,15, Ангел Петков  1, Васил Иванов Йосифов  16,5,12,13,24,3,19,14,2, Владимир Петков Минчев  90,145,105,134,87,74,83,71,94,84,99,148,107,156,152,109,133,127,77,146,80,150,111,140,92,101,103,76,96,93,122,136,132,142,104,117,95,70,78,125,124,98,120,131,128,100,129,91,126,154,88,72,115,102,75,114,106,116,85,86,130,121,89,112,143,97,138,123, Гаврил Генов  3,5,6,1,7, Никола Й. Вапцаров  6,1,2,14,4,8,5, Огоста  41,35,33,39,1, Парка На Свободата  7, Петко Коцов Лечев  57,14,50,12,49,30,51,53,16,47,22,20,55а,24,45, Упи Vi, Кв.6  , Христо Ботев  6,2,5,8,10,4,3,1,7, Христо Коцов  11,5,10,12,14,15,6,13,4,2,8,7,17,16,9,3, Христо Михайлов  1,4,5

Община Вълчедръм  

За Периода 06-07.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Златия, Общ. Вълчедръм:   Веселец  4,5,6, Вола  9,5,3,6,10,2,14,12, Георги Бенковски  8,14,1,6,2,5,18,4,12,16, Георги Димитров  96,80,115,104,118,78,76,70,100,114,72,108,63,106,99,105,64,68,83,73,75,102,89,110,69,116,90,92,107,101,66,87,74, Девети Септември  2,7,1,3, Елин Пелин  11,10, Искър  2,4,1, Китка  2,1, Ленин  10,11,24,9,5,15,6,14,2,13,22,4,20,12,21,8, Малчика  3,1,2, Методи Попов  36,23,19,13,15,26,24,32,30,25,28, Мусала  2,4,6, Никола Кръстев  12,1,13,16,15,10,8,17,14,6, Петър Попов  1,2,4,3, Първи Май  9,4,7,2,5,1,3, Совата  6,5, Стефан Караджа  9,21,22, Суворов  4,9,5,11,2,7, Терешкова  3, Толбухин  4,2,5,1,7,6,3, Христо Смирненски  1,3, Цибрица  1,2, Чапаев  7,9,5,2,4,3,14,1, Черно Море  7,4,5,2

Община Лом  

За Периода 04-05.06.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ –  Лом:   Александър Стамболийски  272,184,206,135,256,202,93,79,155,176,232,204,151,282,250,137,178,258,149,123,218,234,200,145,286,228,121,139,194,210,165,141,83,186,111,113,264,169,246,119,87,103,107,196,125,159,284,85,252,172,174,226,182,101,162,236,97,157,188,220,166,248,240,95,268,276,260,274,147,224,167,161,244,216,143,115,117,254,212,280,170,99,61,171,180,192,190 В,91,270,262,238,127,190,168,133,242,129,89,288,198,222,131,163, Батак  6,2,14,12,34,5,10,35,29,23,21,39,41,4,7,19,11,31,3,17,27,9,33,25,16,1,13,15,37,8, Бахчите  , Извън Регулацията  , Кнес Иван Кулин  13, Менкова(Поп Андрей)  121,38,119,148,168,149,152,151,140,150,147, Неофит Рилски  7,4,5,13,15,8,9,1,12,3,10,17, Перущица  34,5,15,20,33,103,7,30,39,59,51,77,46,35,106,22,47,17,42,81,4,6,1,2,8,9,69,40,60,87,100,26,32,31,65,23,3,11,37,53,79,44,73,25,49,24,102,43,75,28,45,27,50,83,56,104,14,13,10,55,52,41

За Периода 03-07.06.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ –  Лом:   Веслец(Братя Ибренови)  38, Пирот  28,57,41,47,18,85,43,64,38,56,61,81,65,49,20,36,22,53,44,30,55,26,24,59,51,48,45,50,46,79,71,67,60,63,83,62,75,54,58,40,77,39,42,52, Стадиона  17,13,15,2, Стара Планина  10,1,4,8,3,2,2,6,5,7, Тимок  44,25,20,23,33,42,34,18,24,11,38,31,35,15,19,32,13а,16,21,37,13,14,17,41,40,22,29,39, Тунджа  14,4,2,1

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   За Периода 05-07.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Орсоя:   Втора  20,10,12,16,26,18,3,5, Дванадесета  8, Десета  4,1,6, Единадесета  14,12,8,6,10, Осемнадесета  16,5,18,8,2,6, Първа  4,30,40,5,2,29,6,9,72, Трета  2,16,20, Тринадесета  4,6,1, Шеста  1,2,   Уо Тп-1,Извън Регулация

Община Медковец  

За Периода 03-06.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Аспарухово, Общ. Медковец:   Антон Иванов  20,22,24,26,32,28,30,13,11,17, Васил Коларов  31,23,50,41,48,15,35,52,39,37,46,21,32,19,33,27,17,13,56,36,28,42,38,30,34,44,54,29,60,26,58,40, Вела Пеева  1,3,9,10, Ворошилов  6,3,1, Георги Димитров  1,22,35,14,24,9,41,25,30,33,2,7,6,17,31,8,23,3,4,39,29,11,28,32,13,10,12,16,18,5,19,20,21, Дунавска  9,6,7,4,2,5, Леонид Брежнев  2,12,1,5,8,3,6, Лиляна Димитрова  7,1,4,3,6, Малчика  15,13,2,9,21,1,11,3,5,6,23, Никола Йонков Вапцаров  1, Одрин  5,4,7,1,3, Поп Андрей  1,6,2,5,4,3, Сталинградска  2, Хаджи Димитър  21,23, Христо Ботев  6,11,8,5,1,7,4,9,2,3, Христо Смирненски  4,2,10,1,7,8,14,5,3,6,12, Шипка  3,5,1, Юрий Гагарин  1,2,3

Община Монтана  

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Войници:   Васил Левски  4,10,7,5,2,8,1,9,12, Гено Бонов  1,19,3, Георги Димитров  28,3,10,13,20,30,16,5,15,18,36,8,24,29,4,1,31,6,32,2,34,27,25,14,12,17,39,22,33, Дунав  1,2, Момчил  9,8,12,11,2,1,10,4,15,13,16,7,6,14, Самота  1, Средец  7,12,10,1,3,4,6 Стоп. Двор,6,5,18,2,8, Христо Ботев  16,4,7,8,14,11,15,12,17,6,2,20,1, Чавдар  5,3

На 05.06.2019 Г. /12:00 – 15:00 Ч./ –  Доктор Йосифово:   Бор  1,9,11,2, Д-Р Йосиф Иванов  15,54,27,14,7,16,35,42,22,29,4,40,11,32,3,33,21,18,44,23,50,30,5,28,19,8,2,24,25,13,37,39,26,31,46,17,12,10,52,6,38,9, Давид Цонков  1,4,3,2, Детелина  3,7,2,1,4,5, Дунав  8,5,4,3,1,7,2, Дъб  4,5,2,7,1,3, Люляк  2,1, Мито Мишов  20,17,7,24,11,22,26,19,27,5,18,3,28,9,25,20.,15,23,13,30, Стублата  2,12,4,13,18,8,3,10,14,6,15,1, Тинтява  10,12,8,2,4,6, Топола  7,3,2,1,5, Цоновчето  6

На 03.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /15:30 – 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Крапчене:   Александър Стамболийски  9,4,7,6,12,Тп-1 Улично Осветление,2,5,8,3,10, Асен И Петър  5,3,4,6, Б Киро  15,2,1,4,14,3, Васил Левски  3,1,8,6,5,7, Веслец  1,8,3,4,5,7, Вит  9,1,7,5,3,47,17,41,9,15,7,33,39, Георги Бенковски  8,5,1,2,7,3,6,4, Георги Сава Раковски  11,5,2,3,7,9,1, Главна(Георги Димитров)  40,47,49,52,45,32,42,39,38,50,35,37,41,36,44,48,5,43,74,79,58,69,61,72,56,60,55,64,66,57,76,62,80,70,73,77,59,3,2,20,16,11,12,18,8,9,33,23,4,26,10,30,22,29,13,1,25,17,7,35,21,15,19,28,27,5,24, Дунав  4,6,3,1,2, Ивайло  2,3,1, Извън Регулацията  Вила,Вила,Кравеферма,Стопански Двор, Клокотница(В.Пеева)  16,22,36,25,15,26,9,11,3,31,20,2,7,24,18,29,17,23,21,19,32,5,12,28,13,34,30,1,27,42,13,2,4,1,8,6, Лозарска(И.Дамянов)  10,12,3,1,6,8,2,4,4,8, Лъка(Г.Кирков)  4,1,3 Ел. Помпа,5,6,11,2, Любен Каравелов  3,5, Манастира  , Петко Димитров Петков  11,1а, Петко Рачев Славейков  8,4,22,6,18,14,10,20,12,16, Попова  3,2,6,5,4, Пчела  1,2, Пъстрина  7,9,22,30,5,11,2,28,1,17,20,6,13,15,24,18,4,16,14, Райко Даскалов  5,2,7,1,1, Три Уши  32,25,34,24,36,28,26,22,38,14,1,6,4,20,18,16,10,17,2,8,12, Упи 6, Кв.19  , Хан Аспарух(Р.Първанов)  12,10,2,4а,14,3,4,5,6,1,8, Хан Крум(Жданов)  3,2,1, Хан Кубрат(Г.Генов)  1,2,4,3, Христо Ботев  2,9,3,7,1,5, Цар Калоян(Д.Благоев)  6,12,11,8,3,10,55,6, Цар Симеон(Д.Тодоров)  5,6,2,10,7,9,Улично Осветление,3,1,8, Шипка(В.Коларов)  5, Ъгъла На Ул. Главна И Асен И Петър  ,   0 Упи 019089

На 04.06.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч./ –  Крапчене:   Александър Стамболийски  9,4,7,6,12,Тп-1 Улично Осветление,2,5,8,3,10, Асен И Петър  5,3,4,6, Б Киро  15,2,1,4,14,3, Васил Левски  3,1,8,6,5,7, Веслец  1,8,3,4,5,7, Вит  9,1,7,5,3,47,17,41,9,15,7,33,39, Георги Бенковски  8,5,1,2,7,3,6,4, Георги Сава Раковски  11,5,2,3,7,9,1, Главна(Георги Димитров)  40,47,49,52,45,32,42,39,38,50,35,37,41,36,44,48,5,43,74,79,58,69,61,72,56,60,55,64,66,57,76,62,80,70,73,77,59,3,2,20,16,11,12,18,8,9,33,23,4,26,10,30,22,29,13,1,25,17,7,35,21,15,19,28,27,5,24, Дунав  4,6,3,1,2, Ивайло  2,3,1, Извън Регулацията  Вила,Вила,Кравеферма,Стопански Двор, Клокотница(В.Пеева)  16,22,36,25,15,26,9,11,3,31,20,2,7,24,18,29,17,23,21,19,32,5,12,28,13,34,30,1,27,42,13,2,4,1,8,6, Лозарска(И.Дамянов)  10,12,3,1,6,8,2,4,4,8, Лъка(Г.Кирков)  4,1,3 Ел. Помпа,5,6,11,2, Любен Каравелов  3,5, Петко Димитров Петков  11,1а, Петко Рачев Славейков  8,4,22,6,18,14,10,20,12,16, Попова  3,2,6,5,4, Пчела  1,2, Пъстрина  7,9,22,30,5,11,2,28,1,17,20,6,13,15,24,18,4,16,14, Райко Даскалов  5,2,7,1,1, Три Уши  32,25,34,24,36,28,26,22,38,14,1,6,4,20,18,16,10,17,2,8,12, Упи 6, Кв.19  , Хан Аспарух(Р.Първанов)  12,10,2,4а,14,3,4,5,6,1,8, Хан Крум(Жданов)  3,2,1, Хан Кубрат(Г.Генов)  1,2,4,3, Христо Ботев  2,9,3,7,1,5, Цар Калоян(Д.Благоев)  6,12,11,8,3,10,55,6, Цар Симеон(Д.Тодоров)  5,6,2,10,7,9,Улично Осветление,3,1,8, Шипка(В.Коларов)  5, Ъгъла На Ул. Главна И Асен И Петър  ,   0 Упи 019089

На 06.06.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч./ –  Крапчене:   Манастира

За Периода 03-07.06.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ –  Монтана:   Александър Стамболийски  18,12,6,16, Александър Стамболийски  15,17,19,23, Арх.Младен Кръстев(Н.Ил.)  1, Бузлуджа  1,15,4,9,14,16,5,10,6,11,17,13,10 Кристал,2,7, Васил Друмев  10, Васил Левски  8,1,3,11,9,12,10,6,7,5, Васил Левски  13, Васил Левски  15,17,19, Веренишка(М.Веренишки)  24,21,20,30,29,23,31,22,28,19,26, Веренишка(М.Веренишки)  13,4,15,9,11,6,7,5,2,6,3, Генерал Столетов(А.Греков  3,15,1, Генерал Столетов(А.Греков  20,26,16,14,33,21,17,10,23,37,3,35,29,22,25,18,25,12,31,24,19,21, Георги Бенковски  28,22,7,10,26,18,8,3,20,9,15,12,24,5,16,13,1,17,11, Георги С.Раковски  21,28,26,30, Граф Игнатиев(В.Коларов)  3,12,6,20,16,5,10,14,18, Граф Игнатиев(В.Коларов)  25,19,24,17,13,22,15,11,26,23,32,21, Д-Р Стамен Илиев  17,2,12,2а Валентина,12,6, Д-Р Стамен Илиев  10,15,1,4,7,5,11,13,9,1а,3, Димитър Талев(Ц.Тодоров)  4,6, Жеравица  , Жеравица  , Жеравица  6, Камен Цанов  37,14,34,19,41,36,24,11,20,15,45,38,43,40,27,22,21,30,13,18,32,39,35,31,16,33,29,17,42, Клокотница(Г.Михайлов)  3,10,10 6,8 А,9,8,6, Кокиче  5,3,1, Комплекс Базара  Павилион Пром.Стоки, Любен Каравелов  9,9 Дунав, Любен Каравелов  10, Мария Димова(Б.Стоилов)  2,12,18,8,16,10,3,11,7,9,1,5,4,1, Отец Паисий  1,3,20,12,6,4,8,16,2,18,10,14, Пейо Яворов(Г.Дамянов)  1 Офис 407,1,3,5, Пейо Яворов(Г.Дамянов)  4 Юрий Гагарин,6,4,2, Свети Климент Охридски(Г.  6, Свети Климент Охридски(Г.  1,3,8,5, Трети Март(Г.Димитров)  98,94,72,96,88, Трети Март(Г.Димитров)  27,33,35,29,25,31,37, Трети Март(Г.Димитров)  86, Трети Март(Г.Димитров)  19, Хаджи Димитър  16,20,18,14, Хаджи Димитър  28,36,15,24,30,34,17,21,26,19, Хаджи Димитър  13,12,2,1,3, Хан Аспарух  14,2,8,12,10, Хан Аспарух  30,15,17,32,28, Хан Аспарух  22,13,20,1,5,7,9,24,26,3, Хан Тервел(Н.Алексиев)  2,4, Христо Ботев  77,79,81, Христо Ботев  61,55,57,59,63,65,67,51,53, Христо Ботев  70, Цар Борис Iii-Ти(З.Попов)  56,43,39,59,66,70,52,74,55,47,68,50,49,72,64,57,57а,64,35,53,54,45,37,46,51,41,60,61,34, Цар Борис Iii-Ти(З.Попов)  19,21,17,23,15,13,17, Черковна(Иван Бобанов)  40, Черковна(Иван Бобанов)  16,7,15,6,2,10,3,34,28,13,12,24,36,32,19,1,9,019,30,16а,18,26,4,21,14,23,8,20,22,5,   Пазара

На 03.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /15:30 – 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  МОНТАНА:   ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА  ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ,4 СКЛАДОВА БАЗА,4 СКЛАДОВА БАЗА,ПОМПЕНА СТАНЦИЯ НА СМЕТИЩЕТО,РЕСТОРАНТ ПЪСТРИНА,АЕРО КЛУБ,САМОЛЕТНО,ТП ЛОЗАРИ,ГАЗОВА СТАНЦИЯ,ВИЛА 42,РЕГ.ДЕПО ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ, ККРАЙПЪТЕН КОМПЛЕКС &Quot;ПЪСТРИНА&Quot;  Е-79,   ТП ЦРР

На 06.06.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч./ –  Монтана:   Извън Регулацията  Рег.Депо Твърди Отпадъци,Помпена Станция На Сметището,Тп Лозари,Газова Станция,Вила 42,   Тп Црр

На 03.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /15:30 – 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 08:45 – 16:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Николово, Общ. Монтана:   Втора  25,22,31,14,5,29,40,30,8,32,16,3,21,34,13,12,28,23,9,7,6,10,4,24,38,15,46,2,36,48,19,27,18,26,33,42, Двадесет И Втора  2,1, Двадесет И Девета  2,3,1,5,4,2, Двадесет И Осма  8,1,6,10,2,4, Двадесет И Пета  23,17,13,14,9,2,25,29,1,3,11,19,4,6,8,5,15,12, Двадесет И Първа  6,2,4,2,6, Двадесет И Седма  7,4,1,8,6,2,5, Двадесет И Трета  6,3,4,1,2, Двадесет И Четвърта  6,7,5,3,8,1,18,10, Двадесет И Шеста  11,10,14,5,4,9,2,3,12, Двадесета  20,10,12,6,14,1,13,10,8,7,18,11,5,16,4, Дванадесета  9,5,18,7,8,16,4,3,14,6,22,7,16,24,26,11,13,20, Девета  4,3,10,8,5,1,6, Деветнадесета  5,1,9,8,11, Десета  1,2, Единадесета  2,1, Извън Регулация  Стадиона,Пилетарник,Местност Семков Дол,Пилетарник,Краварник, Осемнадесета  6,1,8, Осма  1, Пета  2,4,3, Петнадесета  2,6,12,4, Първа  3,24,44,43,8,52,70,45,26,34,12,20,50,6,36,58,39,46,23,15,19,29,9,28,31,21,38,41,17,56,30,27,7,25,13,10,35,48,32,42,40,33,11,5,18,25а,14,62 Ранчо,54,29,1,4,2,12, Седемнадесета  6,1,5,2,8,4, Седма  2,4,6, Семков Дол  , Трета  5а,7,5,11,2,3,15,1,9,13, Тридесет И Първа  1, Тридесета  1,3,9,2,4,7,5, Тринадесета  5,1,6,3,Тп 1 Улично,2,4,Тп 2 Улично, Упи I ,Кв.10  , Упи Xviii-238 Кв.23  , Четвърта  5,2,9,1,3,6,7, Четиринадесета  6,4,8,2, Шеста  8,16,3,5,18,2,14,20,16,8,4,11,9,12,1,10,13,22, Шестнадесета  2,5,1,11,9,6,3,8,4,10, Ъгъла На Ул. Първа И Втора

На 05.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Славотин:   Двадесет  6,7,4,2, Двадесет И Две  14,1,12, Двадесет И Осем  3,2,1,7,5, Двадесет И Седем  1,2, Двадесет И Шест  4,8, Деветнадесет  2,4,1, Извън Регулация  Админ.Сграда В Стопански Двор, Осемнадесет  10,6,8, Петдесет  11,8,1,3,7,6,5,2,9, Петдесет И Две  7,18,19,20,16, Петдесет И Едно  17,3,1,7,9,15,19,5, Петдесет И Пет  2,1,10,8,6, Петдесет И Четири  6,5,2,3,1, Петнадесет  20,14,15,24,18,13,9,11,10,8,22,16,7, Първа  Тп-4 Улично Осветление,44, Седемнадесет  2,6,4, Четиридесет И Девет  19,3,25,15,13,23,9,6,8,17,2

На 05.06.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Смоляновци:   Александър Стамболийски  18,22,13,15,23,19,21,17,24, Аспарух  3, Валентина Терешкова  1,4,10,8,5,2,3,7, Георги Димитров  22,28,19,29,30,36,34,3,35,31, Замфир Попов  9,3,7,11,5,2, Лика Рачин  18,23,22,16,20,24,21, Лило Русинов  13,6,11,Тп 5 Улично Осветление,8,5,2,3,7,4, Людмила Живкова  1, Пионерска  15,13,5,10,7,1,11,17,3, Христо Ботев  2, Юри Гагарин  19,15,4,8,11,13,5,10,7,3,17,6

На 03.06.2019 Г. /12:00 – 15:00 Ч./ –  Смоляновци:   Александър Стамболийски  1,Тп-1 Уо, Ангел Кънчев  1, Валентина Терешкова  6,4, Витоша  1,2,5,6, Георги Димитров  52,54,40,45,39,38,53,41,57,48,9,58,37,50,59,46,44,56,42,49,43,47, Гоце Делчев  13,8,1,3,6,4,5, Дара Николова  14,6,4,8,12,10,2, Двадесет Трети Септември  1,8,9,15,16,12,5,18,11,10,2,17,4,20,6,14, Девети Септември  19,13,20,Тп-2 Уо,14,17,1,23,7,2,21,6,5,8,16,12,11,4,9,10, Дунав  9,7,4,1,5,2,11, Иван Вазов  18,8,4,5,10,9,20,12,14,7,16,2,11,6,1, Изгрев  2,1,6,8,10, Крали Марко  1,2,3,4, Любен Каравелов  5,1,2,4,3, Люляк  2,6,4, Паисий  4,1,9, Петър Берон  1,2,3,6,5, Рила  8,6,18,4,10,16,12,1,14, Христо Смирненски  15,12,9,4,10,5,2,8,3,7,11,14,6, Шипка  8,6,3,7,2,5,1,10,4, Юри Гагарин  10,21,1, Явор  20,6, Яворов  20,4,22,1

На 04.06.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Смоляновци:   Александър Стамболийски  49,32,44,66,Тп 3 Уо,47,39,35,28,62,37,55,53,25,34,36,24,38,17,50,30,65,26,45,48,59,29,21,60,56,31,33,41,43,46,42,27,54,51,52, Бильов Дол  , Зоя Космодемянская  2,10,6, Извън Регулацията  , Китка  8,1,4,2,5,3, Лоза  7,3,1, Любен Каравелов  1, Радецки  8,10,4,16,12,20,3,6,1,2, Райко Даскалов  11,13,9,10,4,7,3,14,5,12,6,1, Рила  12, Розова Долина  14,18, Самуил  7,4,6,5,9,2,1, Хаджи Димитър  3,1,12,11,2,5,9, Цибрица  4,2

На 03.06.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Смоляновци:   Александър Стамболийски  5,12,3,14,9, Ангел Кънчев  8,4,6,1, Байкал  2,3, Бор  1,2, Братя Миладинови  3,2,1,4,6, Вапцаров  3,1, Васил Коларов  2,8,11,7,6,9, Васил Левски  5,3,10,9,14,1,7,8,12,6, Георги Бенковски  1,15,3,5, Георги Димитров  5,14,15,22,27,16,10,18,23,3,9,1,25,2,11,4,20, Кирил И Методий  4,6,7, Лика Рачин  13,10,11,7,15,4,9,2,5,17,1, Лиляна Димитрова  4,3,2,5,1, Малина  2,3,20,1, Малчика  1,3,2, Махала Блатото  Пс, Славейко Горанов  5,1,6,2,10,12,7,4, Стефан Караджа  2,4, Христо Ботев  15,5,34,8,6,4,13,24,12,14,20,10,9,7,16,3,22,19,1,26,18,23,17,25,30., Чайка  1,6,4,5,9,3,2

На 04.06.2019 Г. /12:00 – 15:00 Ч./ –  Смоляновци:   Бузлуджа  4,1,6, Вапцаров  2, Васил Левски  3,15,17,18,20,26,22,11,16, Димитър Благоев  4,5,1,3,2, Дунав  1, Ивайло  1,3,8,2,6,4, Крум Ангелов  6,4,8,3,5,1, Малина  1, Петър Иванов  10,20,23,25,15,8,18,16,14,1,2,3,6,11,17,21,9,5,4, Скобелев  2,5,13,1,10, Славейко Горанов  14,41,21,49,10,25,35,47,26,22,13,14а,17,16,28,19,39,32,43,33,15,11,30,34,27,24,29, Спартак  4,1,3,2, Стара Планина  15,20,17,9,6,12,5,13,11,4,8,10,1,3, Страхил Войвода  11,9,5,2,3,4,15,7, Христо Ботев  48,31,Тп 4 Улично Осветелние,36,42,29,64,32,41,35,51,39,49,61,55,66,68,38,60,43.,70,44,43,53,50,54,72,45,46,69,33,56,34,59,58,37,40,52, Шести Септември  3,2,17,7,11,15,10,1,5,12,13,4, Явор  1,4

На 03.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч./ –  Сумер:   179040  , Втора  16,24,14,23,19,32,1,15,36,6,26,28,13,31,3,9,48,30,8,7,29,27,21,46,42,38,44,35,5,18,4,12,17,20,34,33, Двадесет  1,2,4, Двадесет И Две  4,2,6, Двадесет И Девет  2,3, Двадесет И Едно  4,5,2,1,3, Двадесет И Пет  5,1,3,4,9, Двадесет И Седем  1, Двадесет И Три  6, Двадесет И Четири  3,6,1,7, Двадесет И Шест  4,2,8, Дванадесет  19,23,6,2,1,13,9,28,8,11,3,10,22,26,20,7,12,24,4,5,17, Девета  3,1,5,7,2,5,13, Деветнадесет  9,15,5,3,7, Десета  3,7,5,2,1, Единадесет  10,3,14,18,6,4,12,16,2,1,8, Осемнадесет  2,1,3,5,4, Осма  1,2,3,4, Пета  2,3,1, Петнадесет  1,2, Седемнадесет  2,3, Седма  9,3,7,14,4,13,5,6,22,8,1,12,10,2, Станой Стоянов  36,78,7,31,1,35,82,64,61,46,8,44,3,21,23,33,24,26,29,70,43,40,Тп 1 Улично Осветление,80,59,84,5,53,15,41,38,37,63,68,66,20,27,72,22,48,62,42,45,19,57,25,34,90,86,92,39,17,49,51,28,32,47,52,54,50,80,51 Училище,58,Тп 2 Улично Осветление,60,18, Трета  1,3,2,5,1,16,12,3,18,2,4, Тридесет  2, Тридесет И Две  8,3,6, Тридесет И Девет  1,3,7,5,2, Тридесет И Едно  8,14,1,10,6,12,11, Тридесет И Осем  6,4,5,2,7,1,6,10,9, Тридесет И Пет  3,2,1,4,5, Тридесет И Седем  8,3,6,4,2, Тридесет И Три  5,2,6,3,12,11,10,9,14,4,16,18,8, Тридесет И Четири  4,10,2, Тридесет И Шест  3,2,1, Тринадесет  4,23,2,13,7,33,5,11,17,25,9,15,19, Четвърта  2, Четиридесет  6,10,4, Четиридесет И Едно  4,2,3,1,5, Четиридесет И Четири  8, Четиринадесет  2,1,11,9,4, Шеста  2,1,3, Шестнадесет  19,12,27,35,5,16,29,37,25,3,9,14,33,21,17,4,11,1,15,   1

На 03.06.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч./ –  Сумер:   179040  , Втора  16,24,14,23,19,32,1,15,36,6,26,28,13,31,3,9,48,30,8,7,29,27,21,46,42,38,44,35,5,18,4,12,17,20,34,33, Двадесет  1,2,4, Двадесет И Две  4,2,6, Двадесет И Девет  2,3, Двадесет И Едно  4,5,2,1,3, Двадесет И Пет  5,1,3,4,9, Двадесет И Седем  1, Двадесет И Три  6, Двадесет И Четири  3,6,1,7, Двадесет И Шест  4,2,8, Дванадесет  19,23,6,2,1,13,9,28,8,11,3,10,22,26,20,7,12,24,4,5,17, Девета  3,1,5,7,2,5,13, Деветнадесет  9,15,5,3,7, Десета  3,7,5,2,1, Единадесет  10,3,14,18,6,4,12,16,2,1,8, Осемнадесет  2,1,3,5,4, Осма  1,2,3,4, Пета  2,3,1, Петнадесет  1,2, Седемнадесет  2,3, Седма  9,3,7,14,4,13,5,6,22,8,1,12,10,2, Станой Стоянов  36,78,7,31,1,35,82,64,61,46,8,44,3,21,23,33,24,26,29,70,43,40,Тп 1 Улично Осветление,80,59,84,5,53,15,41,38,37,63,68,66,20,27,72,22,48,62,42,45,19,57,25,34,90,86,92,39,17,49,51,28,32,47,52,54,50,80,51 Училище,58,Тп 2 Улично Осветление,60,18, Трета  1,3,2,5,1,16,12,3,18,2,4, Тридесет  2, Тридесет И Две  8,3,6, Тридесет И Девет  1,3,7,5,2, Тридесет И Едно  8,14,1,10,6,12,11, Тридесет И Осем  6,4,5,2,7,1,6,10,9, Тридесет И Пет  3,2,1,4,5, Тридесет И Седем  8,3,6,4,2, Тридесет И Три  5,2,6,3,12,11,10,9,14,4,16,18,8, Тридесет И Четири  4,10,2, Тридесет И Шест  3,2,1, Тринадесет  4,23,2,13,7,33,5,11,17,25,9,15,19, Четвърта  2, Четиридесет  6,10,4, Четиридесет И Едно  4,2,3,1,5, Четиридесет И Четири  8, Четиринадесет  2,1,11,9,4, Шеста  2,1,3, Шестнадесет  19,12,27,35,5,16,29,37,25,3,9,14,33,21,17,4,11,1,15

На 03.06.2019 Г. /15:30 – 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Сумер:   179040  , Втора  16,24,14,23,19,32,1,15,36,6,26,28,13,31,3,9,48,30,8,7,29,27,21,46,42,38,44,35,5,18,4,12,17,20,34,33, Двадесет  1,2,4, Двадесет И Две  4,2,6, Двадесет И Девет  2,3, Двадесет И Едно  4,5,2,1,3, Двадесет И Пет  5,1,3,4,9, Двадесет И Седем  1, Двадесет И Три  6, Двадесет И Четири  3,6,1,7, Двадесет И Шест  4,2,8, Дванадесет  19,23,6,2,1,13,9,28,8,11,3,10,22,26,20,7,12,24,4,5,17, Девета  3,1,5,7,2,5,13, Деветнадесет  9,15,5,3,7, Десета  3,7,5,2,1, Единадесет  10,3,14,18,6,4,12,16,2,1,8, Осемнадесет  2,1,3,5,4, Осма  1,2,3,4, Пета  2,3,1, Петнадесет  1,2, Седемнадесет  2,3, Седма  9,3,7,14,4,13,5,6,22,8,1,12,10,2, Станой Стоянов  36,78,7,31,1,35,82,64,61,46,8,44,3,21,23,33,24,26,29,70,43,40,Тп 1 Улично Осветление,80,59,84,5,53,15,41,38,37,63,68,66,20,27,72,22,48,62,42,45,19,57,25,34,90,86,92,39,17,49,51,28,32,47,52,54,50,80,51 Училище,58,Тп 2 Улично Осветление,60,18, Трета  1,3,2,5,1,16,12,3,18,2,4, Тридесет  2, Тридесет И Две  8,3,6, Тридесет И Девет  1,3,7,5,2, Тридесет И Едно  8,14,1,10,6,12,11, Тридесет И Осем  6,4,5,2,7,1,6,10,9, Тридесет И Пет  3,2,1,4,5, Тридесет И Седем  8,3,6,4,2, Тридесет И Три  5,2,6,3,12,11,10,9,14,4,16,18,8, Тридесет И Четири  4,10,2, Тридесет И Шест  3,2,1, Тринадесет  4,23,2,13,7,33,5,11,17,25,9,15,19, Четвърта  2, Четиридесет  6,10,4, Четиридесет И Едно  4,2,3,1,5, Четиридесет И Четири  8, Четиринадесет  2,1,11,9,4, Шеста  2,1,3, Шестнадесет  19,12,27,35,5,16,29,37,25,3,9,14,33,21,17,4,11,1,15,   1

На 03.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Трифоново:   Втора  17,16,5,7,9,13,18,3,10,1,11,4,14,1, Двадесет  1, Дванадесет  4,6,3,13,15,2,1,11, Девета  4,1, Деветнадесет  4,2, Десета  10,22,9,13,5,28,15,11,26,8,6,3,24,1а,2,16,18,1,14,20,4,7,12, Единадесет  1,4,2,14,7,3,9,6, Осемнадесет  4,2,1,16, Осма  1,5,7, Пета  3,9,2,5,7,15,4,13,1, Петнадесет  3,5, Първа  29,10,13,15,8,23,19,31,9,1,20,18,12,4,16,2,7,14,6,5,3,17,1 Дзс, Седемнадесет  6,5,4,2,12,14, Седма  3,5, Трета  4,7,1,5,2, Тринадесет  7,3,2,8,9,5,1, Упи 2, Кв.41  , Четвърта  11,4,6 Тп 1 Улично Осветление,7,8,15,17,5,1,19,13,10,9,2,6, Четиринадесет  1,3,5,1а,2, Шеста  9,5,3,7,4,2,1, Шестнадесет  2,   Извън Регулация

Община Чипровци  

На 06.06.2019 Г. /12:00 – 15:00 Ч./ –  Белимел:   000313  , Втора  4,8,2, Върбан Пенов /Първа/  26,2,3,14,5,22,47,39,29,31,17,43,34,Тп-1 Улично Осветление,9,13,23,41,8,18,7,11,4,10,1,38,12,32,25,33,37,28, Двадесет И Втора  1, Дванадесета  4,10,1,2,8,3, Девета  5,3,9,2,4,11,1, Деветнадесета  10,6,2,4,8, Десета  1,6,2, Единадесета  10,7,5,3,9,11,1, Извън Регулацията  Помпа, Осемнадесета  14,6,3,7,1,5,12, Осма  16,6,8,12,4, Пета  7,11,4,2,9, Петнадесета  1,3,2, Седемнадесета  1,6,4, Трета  24,15,17,28,9,16,26,5,8,7,14,18,3,32,30,4,20,13,12,19,10, Тридесет И Трета  6,2,5,7,4,1,11, Тринадесета  11,3,8,7,6,10,4,2,5, Упи 1415, Кв.20  , Четвърта  10,22,2,12,23,4,39,8,6,20,37,19,21,15,31,27,24,35,3,25,7,14,16,13,1, Четиринадесета  2,4,6, Шеста  1,4,7,9, Шестнадесета  6,2,3,4,   Извън Регулацията

На 06.06.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Челюстница:   Втора  Тп-1 Улично Осветление,4,12, Дванадесет  2,6, Девета  3,10,8,4,1,2, Десета  2,3,1, Единадесет  6,4,3,2,10,1,8, Осма  3, Пета  3,1,9,2,6, Петнадесет  5,6,9,10,1,2,3,8,12,16,4, Първа  7,4,35,16,33,22,29,17,23,24,20,11,31,19,28,3,18,26,14,21,15,32,10,2,8,13,Павилион,1,6,27, Седемнадесет  2,1, Седма  1,3,2, Трета  9,4,14,22,18,19,15,10,5,1,6,3,7,16,17,12,20,24,26, Тринадесет  7,10, Четвърта  1,2, Четиринадесет  10, Шеснадесет  6,8, Шеста  1,2,4,3

Община Якимово  

За Периода 03-07.06.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ –  Комощица:   Бачо Киро  8,4,10,5,1,3,2,6, Братя Миладинови  22, Вела Пеева  21,6,12,10, Веслец  6,5,4,11,1,2,9,8, Генерал Гурко  7,9,8,10,1,5,2,3, Гео Милев  16,14,23,17,21,25, Граф Игнатиев  3,1,10,9,13,8,7,4,2,5,11, Девети Септември  70,82,56,62,54,58,60,64, Дончо Атанасов  41,20,18,51,45,49,53,39, Замфир Хаджийски  4,2,1,7,3,5, Извън Регулацията  1,2, Малчика  9,2,3,2а,7,5,1,11, Симеон Ив. Бонев  101,95,1,150,132,97,93,124,111,107,99,126,146,154,134,148,103,138,113,128,144,152,130,105,142,120а, Христо Ботев  56,70,10,113,117,89,87,21,95,93а,107а,54,111,103,58,60,105,93,115,101,91,68,62,64,72, Шипка  13,8,15,12,10,9,4,1,2,6,11,16,3,7,18,17,5, Яворов  5,   Уо

Ръководството на ЧЕЗ поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

За още новини, снимки и видео посетете за нашата facebook страница.