Четвъртокласниците в Монтана са сред най-слабо представилите се в страната на матурата

Без нарушения премина матурата в Монтана

Приключи националното външно оценяване на четвъртокласниците. То се проведе по познатите от предходните години изисквания за организацията и формата на изпитванията по четирите учебни предмета – български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата.

В изпитите от националното външно оценяване се включиха над 60 500 ученици от 1796 училища. Резултатите са показателни за висока степен на постигане на държавните образователни изисквания за учебното съдържание за началния етап на основното образование:

∙ по БЕЛ – 77,69% ∙ по математика – 75,25 % ∙ по човекът и обществото – 77,80% ∙ по човекът и природата – 81,28 % Резултатите са напълно съизмерими с тези от предходните години.

Най–високи продължават да са постиженията по човекът и природата. Тенденция към повишение показват и резултатите по БЕЛ (те са с 5,01% по-високи в сравнение с 2018 г. и с 6,02% по-високи в сравнение с 2017 г.).

По останалите учебни предмети резултатите са в близък диапазон – напр. по математика са с 1,69% по-ниски в сравнение с 2018 г., но с 4,95% по-високи в сравнение с 2017 г. Понижението по човекът и обществото спрямо предходната година е 4,44%, а по човекът и природата – с 1,53 %.

Според общия среден резултат от четирите предмета за поредна година най-висока успеваемост имат учениците от Смолян, София-град и Варна.

На последните места по три от четирите учебни предмета се подреждат Шумен, Монтана и Сливен, а по БЕЛ – Монтана, Силистра и Сливен.

Най-ниските резултати са отчетени за въпросите със свободен отговор, които предполагат допълване и/или създаване на кратък текст.

За въпросите с избираем отговор се запазва тенденцията за висока постижимост. За разлика от предходни години се отчитат по-високи резултати по критериите от диктовката.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.