Подменят водопровода във Вършец и слагат нов асфалт на улиците

Подменят водопровода във Вършец и слагат нов асфалт на улиците
Снимка: Архив община Вършец

От 10 юни със средства от инвестиционната програма на Община Вършец за 2019 г. стартира подмяна на водопровода и последващ ремонт и на 8 улици в града.

Това са улиците: „Д-р Константин Пенев“ – от ул. „Република“ до ул. „Серафим Георгиев“; ул. „Архитект Нешев“ – от ул. „Република“ до ул. „Серафим Георгиев“; ул. „Алеко Константинов“; ул. „Иван Вазов“; ул. „Трети март“; ул. „Георги Д. Истатков“ – от ул. „Република“ до ул. „Явор“; ул. „Явор“ – от ул. „23 септември“ до ул. „Георги Д. Истатков“; ул. „23 септември“ – от ул. „Република“ до ул. „Явор“.

Кметът на Вършец Иван Лазаров е категоричен: „Трябва първо да се подмени компрометирания водопровод, за да не се налага след това да се разкопава и да се прави повторно. С постановление на министерски съвет Община Вършец получи 900 хиляди лева за модернизация на водопроводната мрежа в града, което ще включва след подмяната на водопровода асфалтиране и изграждане на нови тротоари.“

Общината има и спечелен проект за близо 2 млн. лева за „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“.Финансирането е спечелено от Общината по Програмата за развитие на селските райони за периода 2017 -2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Осемте улици са със сменен водопровод, Подлежащи на реконструкция са ул. „Я. Сакъзов”, „Цар Симеон”, „Н. Вапцаров”, „В. Априлов”, „Липа” и „Н. Геров”, а на рехабилитация – ул. „Христо Ботев” и ул. „Първа”.

Общата дължина на уличната мрежа, подлежаща на реконструкция и рехабилитация, предмет на настоящия проект е 2,97811 км. „Лошата инфраструктура е проблем на целия Северозапад, включително и на Вършец. Търсим всякакви възможности за финансиране за подобряване на пътната мрежа“.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.