ЧЕЗ: Планирани прекъсвания на тока за периода 17-21.06.2019

ЧЕЗ

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 1721 юни 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Берковица  

На 17.06.2019 Г. /08:45 – 09:15 Ч.; 15:45 – 16:15 Ч./   На 18.06.2019 Г. /08:45 – 09:15 Ч.; 15:45 – 16:15 Ч./   На 19.06.2019 Г. /08:45 – 09:15 Ч.; 15:45 – 16:15 Ч./   На 20.06.2019 Г. /08:45 – 09:15 Ч.; 15:45 – 16:15 Ч./   На 21.06.2019 Г. /08:45 – 09:15 Ч.; 15:45 – 16:15 Ч./ –  Берковица:   03928,66,32  , Беговица  Хлораторно, Заряница  42,38, Извън Регулацията  Овчарници,Полигон,Ски Влек,Нова Хижа Ком,Профилакториум,Кв.Беговица, Кирил И Методи  72, Лале  42,64, Мрамор  1, Пи 03928.66.32  Местност Търновити Рът, Първи Май  38,38,1,12, Рако-Ца Ул.Братя Миладинови  2,88,4,14,10,6, Раковица  , Раковица Ул. 1-Ви Май  44,19,91,50,3,24,34,5,61,42,53,21,83,17,59,101,16,33,44,56,27,13,52,54,41,23,79,48,51,71,43,26,22,1,37,65,35,14,77,7,30,62,93,69,46,45,,,72,17,49,2,8,103,58,70,29,76,20,60,20,28,73,57,82,66,10,1,55,9,85,6,47,64,40,67, Раковица Ул. Иглика  13,25,30,34,38,5,10,2,28,15,1,7,23,19,4,14,16,24,3,12,32,26,21,9,6,8,18,17,22, Раковица Ул. Крайречна  33,25,15,7,31,35,9,17,5,19,37,3,29,21,11,13,23,1,27, Раковица Ул. Криви Рог  18,2,16,10,53,8,55,1,9,3,4,15,12, Раковица Ул. Лале  2,31,25,50,36,15,41,22,6,30,54,39,40,68,62,19,3,5,44,8,10,24,21,20,72,18,4,34,35,13,52,66,28,26,51,1,16,33,64,43,10,27,60,23,47,7,14,56,32,46,49,45,29,9,48,70,58,17, Раковица Ул. Малина  10,13,34,18,42,14,8,28,32,16,50,1,2,20,11,38,22,40,54,24,30,56,36,5,4,52,26,48, Раковица Ул. Мир  66,29,90,1,63,39,21,3,1,27,72,67,12,43,62,16,6,54,45,55,59,68,42,18,49,47,2,4,65,13,38,8,51,17,34,70,44,50,6,53,82,24,30,71,35,57,68,36,37,20,31,26,61,1,19,64,25,15,4,80,40,69,78,56,22,74,3,52,32,11,76,68,28,14,3,23,28,44,41,5,86,58,2, Раковица Ул. Пролет  16,1,3,25,2,21,27,5,11,12,17,23,8,15,13,19,12,10,32,22,18,4,28,20,7,6,1, Раковица Ул. Свобода  45,37,31,13,9,23,25,22,21,29,34,28,27,2,18,1,8,20,2,7,26,12,6,42,30,41,35,39,33,5,17,36,11,43,4,19,24,15,14,16,10,3,32,20, Раковица Ул.Добри Чинтулов  16,1, Раковица Ул.Панайот Хитов  5, Раковица Ул.Усин Керим  9,2, Ружа  6,22,4,18,16,12,10,7,20,3,14,5,8,24, Свобода  19,47,2, Страцимировска  2, Чайка  21,25,8,24,16,12,1,5,2,7,27,4,11,19,18,10,6,23,13,14,20,22,3,26

На 17.06.2019 Г. /08:45 – 16:15 Ч./   На 18.06.2019 Г. /08:45 – 16:15 Ч./   На 19.06.2019 Г. /08:45 – 16:15 Ч./   На 20.06.2019 Г. /08:45 – 16:15 Ч./   На 21.06.2019 Г. /08:45 – 16:15 Ч./ –  Берковица:   Беговица  Хлораторно, Заряница  38, Извън Регулацията  Овчарници,Полигон,Ски Влек,Нова Хижа Ком,Профилакториум,Кв.Беговица

Община Бойчиновци  

На 20.06.2019 Г. /09:00 – 11:30 Ч./ –  Громшин:   Вели Манчов  6,10,12, Генерал Колев  23,2,11,8,10,4,21,13,15,9,3,19,16,20,1,12,24,5,14,6,7,17,18,22, Драва  3, Коста Велков  3,1,11,23,10,9,15,7,14,17,19,13,4,5,21,12,2, Кубадин  20,3,5,9,12,13,23,21,4,8,19,25,1,15,7,14,24, Сливница  9,Тп-4 Улично Осветление,8,7,3,6,4,5,2,1, Ставри Крумов  7,6,4, Христо Ботев  16,7,9,24,32,25,14,11,2,21,13,22,18,36,10,17,6,15,3,4,1,12,28,5,26,8,38, Христо Смирненски  2, Цанко Церковски  6,2,4,3,17,1, Шипка  5,1,3,10

Община Брусарци  

За Периода 17-21.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Крива Бара, Общ. Брусарци:   000090  , 23 Ти Септември  1,4,2,5, 9 Ти Септември  5,4,1,8,9,7,2, Александър Стамболийски  1,3,2,5, Бозвели  4,6,2, Васил Коларов  5,10,2,4,8,6,3,13,12,7,1, Васил Левски  4,2,5,10,1,3,6,7, Веслец  1, Владимир Максимов  3,1, Гео Милев  2,1,3, Георги Бенковски  4,2,1, Георги Димитров  3,7, Гьолска  11, Гьолска  8,11,6,7,4,9, Димитър Благоев  1,5,4,16,6,22,12,15,20,10,8,14,9,19,13,17,3,11, Димитър Благоев  36,28,24,32,25,27,30,21,33,26,31,34, Заря  3, Иван Вазов  6,5,3,8,2,1, Иглика  20,22,16,12,10,2, Извън Регулацията  1, Искър  12,9,4,1,7,10,5,16,6,3,14, Митко Палаузов  2,4,1, Никола Парапунов  1, Овчарска  5,2, Огоста  4,1,6,2, Сини Вир  4,2,8,5,1,Кошара-Помпа,9,10,11,17,15,13,3, Трайчо Костов  5,8,16,10,6,12,3,18,14,2,1, Трайчо Костов  20, Хаджи Димитър  5,3, Христо Смирненски  2,7,9,11,15,14,17,3,13

За Периода 17-21.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Смирненски, Общ. Брусарци:   Александър Гаврилов  4, Александър Стамболийски  33,37,1,39,40,43, Васил Левски  4,5,3,2,1, Георги Бенковски  12, Георги Димитров  81,66,39,99,34,103,41,32,58,49,107,24,60,63,54,75,57,85,97,46,28,77,59,70а,45,44,83,52,47,64,30,78,51,62,88,95,71,40,53,74,38,101,76,43,48,69,91,36,89, Градина  10,8,4,6, Димитър Благоев  1,3,5,4, Дунав  7,9,8,5, Иван Вазов  1,2, Извън Регулацията  , Лиляна Димитрова  4,2,2а, Малчика  2,1, Пирин  6,1,4,2, Стефан Караджа  47,9,27,39,17,45,8,11,13,41,2,6,14,37,40,19,12,4,29,1,22,18,25,7,21,35,33,3,10,15, Трифон Каймакански  93,71,61,79,83,75,81,16,18,95,97,59,77, Христо Ботев  6,5,4

Община Вълчедръм  

За Периода 17-21.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Златия, Общ. Вълчедръм:   Александър Стамболийски  4,10,2, Васил Левски  11,2,15,5,20,10,8,23,22,3,14,17,24,21,12,7, Владимир Поп Томов  4,1,6, Георги Дамянов  8,1,3, Георги Димитров  57,53,56,59,40,26,23,37,25,32.,30,49,39,38,33,54,28,51,41,47, Гогол  2,9,10, Здравец  3, Зоя Космодамянская  2,4,9, Иван Вазов  1,9, Кубрат  2,3, Люляк  1,3, Мирон Тодоров  2,1, Мичурин  9,2,10,11, Млада Гвардия  2, Никола Кръстев  7,4,3,5,9, Пушкин  10,11,13,5,4,9, Стефан Караджа  2,7,1, Титов  1,7

Община Вършец  

На 21.06.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ –  Вършец:   Република(Г.Димитров)  95,192, Упи Xxvi , Кв. 87  , Христо Ботев  83,85

Община Георги Дамяново  

На 18.06.2019 Г. /11:00 – 14:00 Ч./ –  Главановци, Общ. Георги Дамяново:   Баба Тонка  1,6, Вапцаров  8,6,10, Васил Левски  2,4,8,12, Генерал Гурко  25,2 А,1,4,11,18,17,3 А,14,10,3,9,23,20,21,22,16,2,15,8,13, Димитър Благоев  50,33,30,31,24,49,19,43,60,38,53,46,45,28,3,40,17,8,66,10,51,13,56,44,7,6,14,23,15,1,34,62,21,9,5,29,32,55,54, Иван Вазов  1,3, Извън Регулацията  3,1,2, Искър  3,1, Калафат  3,12, Нов Живот  2,4,3,1, Огоста  1,4,9,7,3,6,11,13,8,2, Петко Белчев  35,7,11,15,2,5,1,6,3,9,8,10, Първи Май  2, Тимок  3 А,5,6 А,3,6,1,8,7,4,2,10, Черковна  1, Черни Връх  3,2,5

На 18.06.2019 Г. /14:00 – 16:00 Ч./ –  Копиловци, Общ. Георги Дамяново:   Ал.Стамболийски  15, Бор  3,5,2, Здравченица  5,3,13, Иван Вазов  5,6,3,4,1,2, Извън Регулацията  Казан, Никола Качамачков  1,1 Дърводелски Цех,6,2,8,10,4, Огоста  2, Победа  2,5,1,6,3,10,8,4, Хан Крум  27,2,13,3,10,17,29,12,8,15,25,19,7,21,23

На 18.06.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Чемиш:   Втора  1,3,5,11,9,7, Главна  18,17,Стопански Двор,1,12,14,20,10,3,16,22,32,11,19,6,30,4,13,2, Дванадесет  4,6, Девета  6,20,1,16,14,3,5,10,2,4,18, Десет  7,Тп-1 Уо,3,4,6,2,5, Единадесет  2,11, Местност Край Село  Пс, Осма  2,6,4, Пета  5,3,4,2,8,1, Първа  15,1,13,7,17,11,21,3,5,9,23,19, Седма  11,9,6,4,2,8,1, Трета  1,2,9 А,11,3,5,4,7, Тринадесет  1,2,5, Четвърта  6, Четиринадесет  5,3,2,13,9,1, Шеста  2,8,3,6,4,1

Община Лом  

За Периода 17-21.06.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ –  Лом:   Веслец(Братя Ибренови)  38, Пирот  28,57,41,47,18,85,43,64,38,56,61,81,65,49,20,36,22,53,44,30,55,26,24,59,51,48,45,50,46,79,71,67,60,63,83,62,75,54,58,40,77,39,42,52, Стадиона  17,13,15,2, Стара Планина  10,1,4,8,3,2,2,6,5,7, Тимок  44,25,20,23,33,42,34,18,24,11,38,31,35,15,19,32,13а,16,21,37,13,14,17,41,40,22,29,39, Тунджа  14,4,2,1

Община Монтана  

На 21.06.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Благово, Общ. Монтана:   Аспарух  6,2,5,8,4,1,3, Бързия  16,6,3,2,5,7,1,9,4,8, Васил Левски  10,5,4,2,3,1,6,8, Георги Дамянов  11,4,3,13,9,1,6, Георги Димитров  3,8,11,1, Георги Томов  29,27,3,21,14,12,22,34,26,16,32,7,36,13,8,18,17,20,11,28,23,4,6,30,25,38,2,9,5,10,19, Извън Регулацията  , Йосиф Иванов  5,2,16,3,8,6,10,14,7,4,12, Кирил И Методий  4,3,16,2,8,6,10,14, Никола Йонков Вапцаров  5,6,3,2,1,4,11,8,7,9, Нова Победа  8,1,9,7,3, Паисий  1, Софийска  3,9,5,11, Хаджи Димитър  28,1,21,32, Христо Ботев  23,22, Ъгъла На Ул. Г. Томов И Ю. Гагарин  , Юрий Гагарин  1, Явор  1,3

На 19.06.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ –  Вирове:   Александър Стамболийски  1,14,9,3,8,5,10,4,12,16,6,13,15,2,7, Бор  1, Бреза  14, Васил Левски  6,9,7,2,8,1,11,5,4,3, Габровска  1,3,9,2,11,5, Гаврил Генов  4,1,5,25,27,11,10,2,9,17,13,13а,6,3, Георги Димитров  16,3,14,Тп-1 Улично Осветление,46,2,4,8,18,11,10,12,1, Иван Вазов  15,13,10,11,4,8,9,7,6,2, Крушака  2,4, Ломска  7,3,4,10,9, Минзухар  2,8,16,4,6, Пеньо Пенев  9,12,20,16,14,10,5,4,6,7,18,22,2,8, Път № 81 При Разклона На С.Габровница  , Ручей  6,4а,2,4,8, Христо Смирненски  2,3,9,17,8,14,6,5,4,1,7,21,10,18, Шипка  11,5,14,9,3,4,16,8,1,12,2,6,   3

На 19.06.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Долна Вереница:   283014  , 283017  , Втора  9,13,36,17,19,11,15,46,40,21,23,50,25,48, Двадесет И Втора  4,4а,2,1, Двадесет И Първа  4, Двадесета  3,2,5,1, Дванадесета  3,2,1, Деветнадесета  3,4,6,8,1,11,9,7,5, Единадесета  10,2,8,6, Извън Регулацията  Стопански Двор, Осемнадесета  4,5 А,5, Пета  8,27,13,4,7,21,18,1,28,10,16,17,24,22,59,11,12,26,6,5,15, Петнадесета  9,15,13,8,6,7,11,17,4,2,5, Първа  42,46,30,57,63,61,40,38,36,34,32,44,48, Седемнадесета  4, Тринадесета  6,3,1,4,5, Четиринадесета  7,2,5,15,11,9, Шеста  17, Шестнадесета  6,4,10,8,12

На 17.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 19.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 20.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 21.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Долно Белотинци:   Александър Стамболийски  9,5,7,12,1,8,4,6,3, Васил Коларов  17, Владимир Минчев  18,7,6,16,14,17, Георги Бенковски  4,9,5,17,7,1,12,3,11,6,8,10,14, Георги Дамянов  24,21,7,16,13,14,10,20,1,17,9,3,12,4,6,5,8,23,22,15,18,19,11, Георги Димитров  24,23,33,27,11,18,1,31,8,6,29,7,14,39,5,47,4,20,3,43,35,13,17,2,15,10,45,41,16,9,21,12,37, Д-Р Стамен Илиев  6,11,14,4,5,1,2,8,7,3,16, Дара Михайлова  7,9,4,16,1,5,2 А, Емил Марков  6,2,3, Замфир Попов  15,9,2,11,3,13,7, Игнат Колов  6,1,2,3,5, Илия Андрев  2,9, Кокиче  6,9, Лика Рачин  2,7,6,4,5,8,9, Младен Апостолов  14,9,13,11,22,6,15,8,5,24,26,10,12, Младен Кръстев  8, Ненка Илиева  2, Никола Йонков Вапцаров  4,7,6,1,5,9,8, Огоста  7,5,1,3,2, Петко Дошов  10,14,17,2,16,1,11,6,5,13,3,18,4,19, Петко Рачев Славейков  1,4,8,2,6, Победа  2,4, Пъстрина  15,12,13,23,4,25,31,9,21,29,22,5,11,33,8,19,7,2,10,1,3,16,14,18,17,6, Синчец  6,5,9,7,4,3, Стадиона  12,6,8,4,16, Цеко Тодоров  3,1,   Тп 1 Улично

На 17.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч./   На 20.06.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./ –  Крапчене:   Александър Стамболийски  9,4,7,6,12,Тп-1 Улично Осветление,2,5,8,3,10, Асен И Петър  5,3,4,6, Б Киро  15,2,1,4,14,3, Васил Левски  3,1,8,6,5,7, Веслец  1,8,3,4,5,7, Вит  9,1,7,5,3,47,17,41,9,15,7,33,39, Георги Бенковски  8,5,1,2,7,3,6,4, Георги Сава Раковски  11,5,2,3,7,9,1, Главна(Георги Димитров)  40,47,49,52,45,32,42,39,38,50,35,37,41,36,44,48,5,43,74,79,58,69,61,72,56,60,55,64,66,57,76,62,80,70,73,77,59,3,2,20,16,11,12,18,8,9,33,23,4,26,10,30,22,29,13,1,25,17,7,35,21,15,19,28,27,5,24, Дунав  4,6,3,1,2, Ивайло  2,3,1, Извън Регулацията  Вила,Вила,Кравеферма,Стопански Двор, Клокотница(В.Пеева)  16,22,36,25,15,26,9,11,3,31,20,2,7,24,18,29,17,23,21,19,32,5,12,28,13,34,30,1,27,42,13,2,4,1,8,6, Лозарска(И.Дамянов)  10,12,3,1,6,8,2,4,4,8, Лъка(Г.Кирков)  4,1,3 Ел. Помпа,5,6,11,2, Любен Каравелов  3,5, Манастира  , Петко Димитров Петков  11,1а, Петко Рачев Славейков  8,4,22,6,18,14,10,20,12,16, Попова  3,2,6,5,4, Пчела  1,2, Пъстрина  7,9,22,30,5,11,2,28,1,17,20,6,13,15,24,18,4,16,14, Райко Даскалов  5,2,7,1,1, Три Уши  32,25,34,24,36,28,26,22,38,14,1,6,4,20,18,16,10,17,2,8,12, Упи 6, Кв.19  , Хан Аспарух(Р.Първанов)  12,10,2,4а,14,3,4,5,6,1,8, Хан Крум(Жданов)  3,2,1, Хан Кубрат(Г.Генов)  1,2,4,3, Христо Ботев  2,9,3,7,1,5, Цар Калоян(Д.Благоев)  6,12,11,8,3,10,55,6, Цар Симеон(Д.Тодоров)  5,6,2,10,7,9,Улично Осветление,3,1,8, Шипка(В.Коларов)  5, Ъгъла На Ул. Главна И Асен И Петър  ,   0 Упи 019089

На 21.06.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./ –  Крапчене:   Манастира

На 18.06.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ –  Монтана:   48489.25.738  , Извън Регулацията  Транжорна, Никола Трендафилов-Колич  7, Славчо Красински(Н.Куката  13,10,17,5,6,15,19,7,8,1,2,9,11,3, Хаджи Димитър  46, Хан Аспарух  66,74,59,70,67,53,57,65,63,76,72,55,61,68, Хан Крум  18,14,21,12,15,19,13,20, Христо Ботев  3,15,13,21,5,9,25,23,1,17,19,1 Дърводелска Работилница,29,27, Шипка  9

На 20.06.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Монтана:   Александър Стамболийски  37,54,52,48,46,50, Братя Миладинови  15,10,19,8,17,4а,1,4,3,5,12,13,6,9,7, Гладстон  4,12,6,2, Граф Игнатиев(В.Коларов)  33,31,29,27,34,37, Гривица  6,4,2,5,3,1, Любен Каравелов  15,11,18,12,17, Нишка  12,13,9,1,17,16,14,6,11,15,8,4,3,7,10, Огоста  17,1,4 А,14,4,20,8,18,9,2,3,7,11,6,16,12,15,10, Христо Ботев  22,6,8,24,10,16,20,14,26,12,18, Цар Симеон  9,7,16,1,13,18,22,3,5,10,25,20,12,14,21,15,19,8,17,11,35,23

На 19.06.2019 Г. /09:00 – 09:45 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Монтана:   Александър Стамболийски  37,54,52,48,46,50,2,18,12,6,16,28,26, Бачо Киро  1,7,10,4,3,5,6,8,2, Братя Миладинови  15,10,19,8,17,4а,1,4,3,5,12,13,6,9,7, Бузлуджа  1,15,4,9,14,16,5,10,6,11,17,13,10 Кристал,2,7, Васил Друмев  10, Васил Левски  37,33,41,35,34,39,31,38,36,40,45,43,46,48,42,50,58,49,61,47,55,56,60,52,63,59,51,54,57, Веренишка(М.Веренишки)  13,4,15,9,11,6,7,5,2,6,3,12 4,12,10 3,10,17,24,21,20,30,29,23,31,22,28,19,26, Веренишка/М.Веренишки/  24, Генерал Столетов(А.Греков  1,20,26,16,14,33,21,17,10,23,37,3,35,29,22,25,18,25,12,31,24,19,21,3,15,1, Георги С.Раковски  15,18,11,5,8,19,10,24,6,3,22,14,12,17,20,7,26,16,4,2, Гладстон  4,12,6,2, Граф Игнатиев(В.Коларов)  33,31,29,27,34,37, Гривица  6,4,2,5,3,1, Димитър Талев(Ц.Тодоров)  4,6, Извора(Б.Бистрица)  19,21, Камен Цанов  37,14,34,19,41,36,24,11,20,15,45,38,43,40,27,22,21,30,13,18,32,39,35,31,16,33,29,17,42, Клокотница(Г.Михайлов)  3,10,10 6,8 А,9,8,6, Кокиче  5,3,1, Любен Каравелов  15,11,18,12,17, Нишка  12,13,9,1,17,16,14,6,11,15,8,4,3,7,10, Огоста  17,1,4 А,14,4,20,8,18,9,2,3,7,11,6,16,12,15,10, Опълченска  23,10,26,3,24,7,4,30,22,15,1,8,14,2,5,6,16,17,11,9,28,21,18,20,19,13,12, Сан Стефано  7,12,16,8,5,4,10,14, Св.Св.Кирил И Методий  30,18,26,19,20,32,24,9,33,23,31,21,34,22,28,17,11,5,13,10,7,4,6,9,2,10, Трети Март(Г.Димитров)  38,40,62,19,27,33,35,29,25,31,37,19,14,22,16,1,36,2,20,5,26,5 Бор 1,4,24,28,5 Бор 2,42,12,8,19,1 Байкал,10,13,3,30,18,52,58,48,50,56,64,66,60,68,54, Хаджи Димитър  32,38,42,40,44, Хан Аспарух  56,48,44,52,42,35,50,38,41,23,46,31,40,29,33,60,41,53,58,49,64,43,54,47,51,62,45, Хан Крум  5,1,2,11,9,4,7,3,10,8, Хан Тервел(Н.Алексиев)  2,4, Христо Ботев  22,6,8,24,10,16,20,14,26,12,18,1, Цар Борис Iii-Ти(З.Попов)  19,21,17,23,15,13,17,38,33,38 Кале,29,34,31,56,43,39,59,66,70,52,74,55,47,68,50,49,72,64,57,57а,64,35,53,54,45,37,46,51,41,60,61,34, Цар Симеон  9,7,16,1,13,18,22,3,5,10,25,20,12,14,21,15,19,8,17,11,35,23, Черковна(Иван Бобанов)  40,16,7,15,6,2,10,3,34,28,13,12,24,36,32,19,1,9,019,30,16а,18,26,4,21,14,23,8,20,22,5, Шипка  8,3,7,12,5,6,2,1

На 19.06.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Монтана:   Александър Стамболийски  37,54,52,48,46,50,28,26, Бачо Киро  1,7,10,4,3,5,6,8, Братя Миладинови  15,10,19,8,17,4а,1,4,3,5,12,13,6,9,7, Васил Левски  37,33,41,35,34,39,31,38,36, Георги С.Раковски  15,18,11,5,8,19,10,24,6,3,22,14,12,17,20,7,26,16, Гладстон  4,12,6,2, Граф Игнатиев(В.Коларов)  33,31,29,27,34,37, Гривица  6,4,2,5,3,1, Любен Каравелов  15,11,18,12,17, Нишка  12,13,9,1,17,16,14,6,11,15,8,4,3,7,10, Огоста  17,1,4 А,14,4,20,8,18,9,2,3,7,11,6,16,12,15,10, Св.Св.Кирил И Методий  30,18,26,19,20,32,24,9,33,23,31,21,34,22,28,17, Хаджи Димитър  32,38,42,40, Хан Аспарух  56,48,44,52,42,35,50,38,41,23,46,31,40,29,33, Христо Ботев  22,6,8,24,10,16,20,14,26,12,18, Цар Симеон  9,7,16,1,13,18,22,3,5,10,25,20,12,14,21,15,19,8,17,11,35,23

На 17.06.2019 Г. /12:00 – 12:30 Ч./ –  Монтана:   Велико Търново(Ил.Царев)  86,91,93,82,85,89,95,84,80, Д-Р Стамен Илиев  84,80,82,89,90,85,83,87,86,88, Искър  24, Морава  19,41,17,26,38,37,22,56,48,20,34,46,52,51,24,31,23,15,43 А,29,53,49,16,42,35,39,13,54,45,40,33,50,43,21,28,27,47,58,11,32,30,18,44,36, Парта  8,3,1,5,12,2,6,10,4, Тимок  13,10,1,4,6,19,8,9,11,14,17,5  А,12,15,3,3,7,2,5, Трети Март(Г.Димитров)  204,137, Тунджа  4,6, Христо Ботев  143,141, Янтра  37,   Улици Морава И Тимок Кръстовище

На 17.06.2019 Г. /10:30 – 11:30 Ч./ –  Монтана:   Диана  13а

На 20.06.2019 Г. /12:00 – 16:00 Ч./ –  Монтана:   Жеравица  82,95,97, Захари Стоянов  40,69,36,42,38,71,85,48,34,67,65,75,83,73,79,32,44,77, Парта  Контролен Диагн.Пункт, Райна Княгиня  26,11,20,16,7,15,5,10,22 Жил.Група,19,17,3,18,14,21,28,24,23,12,1,9,13,22, Цар Иван Александър(Т.Тр.  50,41,52

На 22.06.2019 Г. /09:00 – 14:00 Ч./ –  Монтана:   Иван Давидков  2

На 17.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч./   На 20.06.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./   На 21.06.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./ –  Монтана:   Извън Регулацията  Вторични Суровини,4 Складова База,4 Складова База,Помпена Станция На Сметището,Ресторант Пъстрина,Аеро Клуб,Самолетно,Тп Лозари,Газова Станция,Вила 42,Рег.Депо Твърди Отпадъци, Ккрайпътен Комплекс Пъстрина;  Е-79,   Тп Црр

На 17.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч./   На 20.06.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./   На 21.06.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./ –  Николово, Общ. Монтана:   Втора  25,22,31,14,5,29,40,30,8,32,16,3,21,34,13,12,28,23,9,7,6,10,4,24,38,15,46,2,36,48,19,27,18,26,33,42, Двадесет И Втора  2,1, Двадесет И Девета  2,3,1,5,4,2, Двадесет И Осма  8,1,6,10,2,4, Двадесет И Пета  23,17,13,14,9,2,25,29,1,3,11,19,4,6,8,5,15,12, Двадесет И Първа  6,2,4,2,6, Двадесет И Седма  7,4,1,8,6,2,5, Двадесет И Трета  6,3,4,1,2, Двадесет И Четвърта  6,7,5,3,8,1,18,10, Двадесет И Шеста  11,10,14,5,4,9,2,3,12, Двадесета  20,10,12,6,14,1,13,10,8,7,18,11,5,16,4, Дванадесета  9,5,18,7,8,16,4,3,14,6,22,7,16,24,26,11,13,20, Девета  4,3,10,8,5,1,6, Деветнадесета  5,1,9,8,11, Десета  1,2, Единадесета  2,1, Извън Регулация  Стадиона,Пилетарник,Местност Семков Дол,Пилетарник,Краварник, Осемнадесета  6,1,8, Осма  1, Пета  2,4,3, Петнадесета  2,6,12,4, Първа  3,24,44,43,8,52,70,45,26,34,12,20,50,6,36,58,39,46,23,15,19,29,9,28,31,21,38,41,17,56,30,27,7,25,13,10,35,48,32,42,40,33,11,5,18,25а,14,62 Ранчо,54,29,1,4,2,12, Седемнадесета  6,1,5,2,8,4, Седма  2,4,6, Семков Дол  , Трета  5а,7,5,11,2,3,15,1,9,13, Тридесет И Първа  1, Тридесета  1,3,9,2,4,7,5, Тринадесета  5,1,6,3,Тп 1 Улично,2,4,Тп 2 Улично, Упи I ,Кв.10  , Упи Xviii-238 Кв.23  , Четвърта  5,2,9,1,3,6,7, Четиринадесета  6,4,8,2, Шеста  8,16,3,5,18,2,14,20,16,8,4,11,9,12,1,10,13,22, Шестнадесета  2,5,1,11,9,6,3,8,4,10, Ъгъла На Ул. Първа И Втора

На 17.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч./   На 20.06.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./ –  Сумер:   179040  , Втора  16,24,14,23,19,32,1,15,36,6,26,28,13,31,3,9,48,30,8,7,29,27,21,46,42,38,44,35,5,18,4,12,17,20,34,33, Двадесет  1,2,4, Двадесет И Две  4,2,6, Двадесет И Девет  2,3, Двадесет И Едно  4,5,2,1,3, Двадесет И Пет  5,1,3,4,9, Двадесет И Седем  1, Двадесет И Три  6, Двадесет И Четири  3,6,1,7, Двадесет И Шест  4,2,8, Дванадесет  19,23,6,2,1,13,9,28,8,11,3,10,22,26,20,7,12,24,4,5,17, Девета  3,1,5,7,2,5,13, Деветнадесет  9,15,5,3,7, Десета  3,7,5,2,1, Единадесет  10,3,14,18,6,4,12,16,2,1,8, Осемнадесет  2,1,3,5,4, Осма  1,2,3,4, Пета  2,3,1, Петнадесет  1,2, Седемнадесет  2,3, Седма  9,3,7,14,4,13,5,6,22,8,1,12,10,2, Станой Стоянов  36,78,7,31,1,35,82,64,61,46,8,44,3,21,23,33,24,26,29,70,43,40,Тп 1 Улично Осветление,80,59,84,5,53,15,41,38,37,63,68,66,20,27,72,22,48,62,42,45,19,57,25,34,90,86,92,39,17,49,51,28,32,47,52,54,50,80,51 Училище,58,Тп 2 Улично Осветление,60,18, Трета  1,3,2,5,1,16,12,3,18,2,4, Тридесет  2, Тридесет И Две  8,3,6, Тридесет И Девет  1,3,7,5,2, Тридесет И Едно  8,14,1,10,6,12,11, Тридесет И Осем  6,4,5,2,7,1,6,10,9, Тридесет И Пет  3,2,1,4,5, Тридесет И Седем  8,3,6,4,2, Тридесет И Три  5,2,6,3,12,11,10,9,14,4,16,18,8, Тридесет И Четири  4,10,2, Тридесет И Шест  3,2,1, Тринадесет  4,23,2,13,7,33,5,11,17,25,9,15,19, Четвърта  2, Четиридесет  6,10,4, Четиридесет И Едно  4,2,3,1,5, Четиридесет И Четири  8, Четиринадесет  2,1,11,9,4, Шеста  2,1,3, Шестнадесет  19,12,27,35,5,16,29,37,25,3,9,14,33,21,17,4,11,1,15,   1

На 21.06.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Сумер:   179040  , Втора  16,24,14,23,19,32,1,15,36,6,26,28,13,31,3,9,48,30,8,7,29,27,21,46,42,38,44,35,5,18,4,12,17,20,34,33, Двадесет  1,2,4, Двадесет И Две  4,2,6, Двадесет И Девет  2,3, Двадесет И Едно  4,5,2,1,3, Двадесет И Пет  5,1,3,4,9, Двадесет И Седем  1, Двадесет И Три  6, Двадесет И Четири  3,6,1,7, Двадесет И Шест  4,2,8, Дванадесет  19,23,6,2,1,13,9,28,8,11,3,10,22,26,20,7,12,24,4,5,17, Девета  3,1,5,7,2,5,13, Деветнадесет  9,15,5,3,7, Десета  3,7,5,2,1, Единадесет  10,3,14,18,6,4,12,16,2,1,8, Осемнадесет  2,1,3,5,4, Осма  1,2,3,4, Пета  2,3,1, Петнадесет  1,2, Седемнадесет  2,3, Седма  9,3,7,14,4,13,5,6,22,8,1,12,10,2, Станой Стоянов  36,78,7,31,1,35,82,64,61,46,8,44,3,21,23,33,24,26,29,70,43,40,Тп 1 Улично Осветление,80,59,84,5,53,15,41,38,37,63,68,66,20,27,72,22,48,62,42,45,19,57,25,34,90,86,92,39,17,49,51,28,32,47,52,54,50,80,51 Училище,58,Тп 2 Улично Осветление,60,18, Трета  1,3,2,5,1,16,12,3,18,2,4, Тридесет  2, Тридесет И Две  8,3,6, Тридесет И Девет  1,3,7,5,2, Тридесет И Едно  8,14,1,10,6,12,11, Тридесет И Осем  6,4,5,2,7,1,6,10,9, Тридесет И Пет  3,2,1,4,5, Тридесет И Седем  8,3,6,4,2, Тридесет И Три  5,2,6,3,12,11,10,9,14,4,16,18,8, Тридесет И Четири  4,10,2, Тридесет И Шест  3,2,1, Тринадесет  4,23,2,13,7,33,5,11,17,25,9,15,19, Четвърта  2, Четиридесет  6,10,4, Четиридесет И Едно  4,2,3,1,5, Четиридесет И Четири  8, Четиринадесет  2,1,11,9,4, Шеста  2,1,3, Шестнадесет  19,12,27,35,5,16,29,37,25,3,9,14,33,21,17,4,11,1,15

На 21.06.2019 Г. /08:00 – 08:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Сумер:   179040  , Втора  16,24,14,23,19,32,1,15,36,6,26,28,13,31,3,9,48,30,8,7,29,27,21,46,42,38,44,35,5,18,4,12,17,20,34,33, Двадесет  1,2,4, Двадесет И Две  4,2,6, Двадесет И Девет  2,3, Двадесет И Едно  4,5,2,1,3, Двадесет И Пет  5,1,3,4,9, Двадесет И Седем  1, Двадесет И Три  6, Двадесет И Четири  3,6,1,7, Двадесет И Шест  4,2,8, Дванадесет  19,23,6,2,1,13,9,28,8,11,3,10,22,26,20,7,12,24,4,5,17, Девета  3,1,5,7,2,5,13, Деветнадесет  9,15,5,3,7, Десета  3,7,5,2,1, Единадесет  10,3,14,18,6,4,12,16,2,1,8, Осемнадесет  2,1,3,5,4, Осма  1,2,3,4, Пета  2,3,1, Петнадесет  1,2, Седемнадесет  2,3, Седма  9,3,7,14,4,13,5,6,22,8,1,12,10,2, Станой Стоянов  36,78,7,31,1,35,82,64,61,46,8,44,3,21,23,33,24,26,29,70,43,40,Тп 1 Улично Осветление,80,59,84,5,53,15,41,38,37,63,68,66,20,27,72,22,48,62,42,45,19,57,25,34,90,86,92,39,17,49,51,28,32,47,52,54,50,80,51 Училище,58,Тп 2 Улично Осветление,60,18, Трета  1,3,2,5,1,16,12,3,18,2,4, Тридесет  2, Тридесет И Две  8,3,6, Тридесет И Девет  1,3,7,5,2, Тридесет И Едно  8,14,1,10,6,12,11, Тридесет И Осем  6,4,5,2,7,1,6,10,9, Тридесет И Пет  3,2,1,4,5, Тридесет И Седем  8,3,6,4,2, Тридесет И Три  5,2,6,3,12,11,10,9,14,4,16,18,8, Тридесет И Четири  4,10,2, Тридесет И Шест  3,2,1, Тринадесет  4,23,2,13,7,33,5,11,17,25,9,15,19, Четвърта  2, Четиридесет  6,10,4, Четиридесет И Едно  4,2,3,1,5, Четиридесет И Четири  8, Четиринадесет  2,1,11,9,4, Шеста  2,1,3, Шестнадесет  19,12,27,35,5,16,29,37,25,3,9,14,33,21,17,4,11,1,15,   1

На 17.06.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч./   На 20.06.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./   На 21.06.2019 Г. /08:00 – 08:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Трифоново:   Втора  17,16,5,7,9,13,18,3,10,1,11,4,14,1, Двадесет  1, Дванадесет  4,6,3,13,15,2,1,11, Девета  4,1, Деветнадесет  4,2, Десета  10,22,9,13,5,28,15,11,26,8,6,3,24,1а,2,16,18,1,14,20,4,7,12, Единадесет  1,4,2,14,7,3,9,6, Осемнадесет  4,2,1,16, Осма  1,5,7, Пета  3,9,2,5,7,15,4,13,1, Петнадесет  3,5, Първа  29,10,13,15,8,23,19,31,9,1,20,18,12,4,16,2,7,14,6,5,3,17,1 Дзс, Седемнадесет  6,5,4,2,12,14, Седма  3,5, Трета  4,7,1,5,2, Тринадесет  7,3,2,8,9,5,1, Упи 2, Кв.41  , Четвърта  11,4,6 Тп 1 Улично Осветление,7,8,15,17,5,1,19,13,10,9,2,6, Четиринадесет  1,3,5,1а,2, Шеста  9,5,3,7,4,2,1, Шестнадесет  2,   Извън Регулация

Община Якимово  

За Периода 17-21.06.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ –  Комощица:   Бачо Киро  8,4,10,5,1,3,2,6, Братя Миладинови  22, Вела Пеева  21,6,12,10, Веслец  6,5,4,11,1,2,9,8, Генерал Гурко  7,9,8,10,1,5,2,3, Гео Милев  16,14,23,17,21,25, Граф Игнатиев  3,1,10,9,13,8,7,4,2,5,11, Девети Септември  70,82,56,62,54,58,60,64, Дончо Атанасов  41,20,18,51,45,49,53,39, Замфир Хаджийски  4,2,1,7,3,5, Извън Регулацията  1,2, Малчика  9,2,3,2а,7,5,1,11, Симеон Ив. Бонев  101,95,1,150,132,97,93,124,111,107,99,126,146,154,134,148,103,138,113,128,144,152,130,105,142,120а, Христо Ботев  56,70,10,113,117,89,87,21,95,93а,107а,54,111,103,58,60,105,93,115,101,91,68,62,64,72, Шипка  13,8,15,12,10,9,4,1,2,6,11,16,3,7,18,17,5, Яворов  5,   Уо

За Периода 17-21.06.2019 Г. /08:00 – 16:00 Ч./ –  Якимово:   Александър Стамболийски  33, Алекси Беремлиев  17,31,16,30,21,10,22,39,20,18,19,11,25,15,23, Възраждане  4,10,9,5,7,2, Георги Димитров  140,139, Георги Маринков-Качо  9,6,7,1,8,2,5,15, Димитър Благоев  68,27,23,59,58,14,56,1,29,10,62,51,54,60,52,66,50,42, Елин Пелин  18, Искра  6,2,8,4, Кирил И Методи  23,30,97,10,31,27,37,39,16,19а,21, Кубрат  1,4,2, Пенчо Славейков  1, Сливница  4, Стефан Караджа  1,7,4,3,2, Тангра  9,8,4,18,6,10,7,14,1, Толбухин  18,4,11,35,9,20,1,34,13,3,24,16,32,6,26,18 Къща,8,22,10, Хаджи Димитър  10,16,14

Ръководството на ЧЕЗ поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

За още новини, снимки и видео ни последвайте на нашата facebook страница.