Близо 45 хиляди жители на областта ще са с по-високи пенсии

НОИ - Монтана ще преизчислява служебно пенсиите

От 1 юли 2019 г. всички пенсии от трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г. се увеличават с 5.7 на сто. За сравнение миналогодишната актуализация беше 3,8%.

Новият минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж е 219.43 лв. Спрямо него са определени и новите минимални размери на всички пенсии, свързани с трудова дейност. Минималната пенсия за непълен стаж от 176.46 лева  се увеличава на 186.52 лв. (85% от 219.43)

С ПМС № 136 от 06.06.2019 г. от 1 юли 2019 г. се увеличава и размерът на социалната пенсия за старост, който от 125,58 лв. става 132,74 лв. Спрямо него са определени и нови размери на всички пенсии, несвързани с трудова дейност.

Максималният размер на пенсиите от 01.07.2019 г. от 910 лв. става 1200 лв.

Изплащането на пенсиите ще започне от 08 юли (понеделник) 2019 г. и ще приключи на 22 юли (понеделник). Изплащането на сумите чрез пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях. Преводите на юлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 юли 2019 г.

За новите размери на пенсиите няма да бъдат изпращани разпореждания на лицата. Те ще могат да се информират за тях чрез електронната „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на интернет страницата на НОИ, или като заявят безплатното получаване на екземпляр от разпореждането в териториално поделение на НОИ – Монтана.

В Област Монтана броят на пенсионерите през месец юли 2019 г. е 44 499, а общата сума, която ще бъде изплатена чрез териториалното поделение на НОИ – Монтана е в размер на 15 289 725 лв.

За още новини, снимки и видео посетете за нашата facebook страница.