Кандидат-студентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци

НАП

НАП припомня, че всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигуровки.

Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение. За месеците от завършване на средното до започване на висшето си образование те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка. Причината за това е, че не попадат в нито една от двете категории –  ученици или студенти, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет. В тези случаи завършилите своето средно образование трябва да подадат Декларация образец № 7 за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-то число на месеца, следващ този, през който е възникнало задължението за осигуряване.

В рубриката „Здравно осигуряване” на сайта на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация образец 7, както и образец на формуляра, който може да бъде изтеглен. Подаването на декларацията може да стане в офис на НАП, по пощата или по електронен път с Персонален идентификационен код /ПИК/, който се получава безплатно от офис на приходната администрация.

При допуснати пропуски във вноските за здраве зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравни права и да няма достъп до безплатни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. НАП припомня, че повече от 3 неплатени вноски за последните 3 г. водят до прекъсване на здравните права. Проверка дали  здравноосигурителните права са прекъснати може да се направи на място в офисите и териториалните дирекции на НАП в страната или чрез електронната услуга на приходната администрация „Здравноосигурителен статус“ на сайта й: www.nap.bg.

Сумата за здравни осигуровки през 2019 г. е 22,40 лв. на месец и се внася до 25-то число на следващия месец. За вноски, които не са направени в срок, се начислява лихва. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи на сайта на НАП чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор„.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.