ЧЕЗ: Планирани прекъсвания на тока 01-05.07.2019

ЧЕЗ: Планирани прекъсвания

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 01 05 юли 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Област Монтана

Община Берковица

На 01.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 02.07.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 03.07.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 04.07.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 05.07.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ – –Берковица:   Беговица  Хлораторно, Заряница  38, Извън Регулацията  Овчарници,Полигон,Ски Влек,Нова Хижа Ком,Профилакториум,Кв.Беговица

На 01.07.2019 г. /08:15 – 16:00 ч./ – –Берковица:   Александровска  15,6,32 26,30,16,24,18,9,7,26,9 15,10,12,14,11 16,2,20,22,26,28,13 17,3,7 14,14,8,Павилион, Антон Страшимиров  2, Д-Р Иван Панов  1, Йордан Радичков  Магазин Пром.Стоки,Магазин,Закусвалня,Павилион,13,2,8, Ком  3,1,8, Николаевска  4, Огоста  3 2,1,3, Тимок  4,1, Упи Iv Кв. 85  , Чаталджа  1,3

На 01.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч./ – –Берковица:   03928,32,3  , 03928,66,32  , 03928.13.4  , 23 Септември  16,4,3,27,9,7,11,8,19,5,21,17,23,10,1,15,6,18,13,25,14,12,2, Viii Кв.153  , Акация  30,7,13,2,1,24,17,18,19,26,15,25,4,8,21,10,5,3,20,22,23,16,12,27,6,9,28,14,11,1,1, Александровска  1,21,63,46,27,44,42,47,52,49,50 Деница,23,40,27,17,54,Ален Мак,45 Пролет,60,25,57,Пролет,53,Деница,56,58,19,48,50,38,61,66,25,51,65,30,15,3 3,76,Явор,3,2,Бл.Явор 4-Партер,2 Явор,50,4,30,1,3,1б,2,4,10,5,15,6,32 26,30,16,24,18,9,7,26,9 15,10,12,14,11 16,2,20,22,26,28,13 17,3,7 14,14,8,Павилион, Александър Стамболийски  4, Алчов Баир  5,3,1, Антим I  3,16,9,5,18,8,6,14,10,12,13,11,7,1,20,2,4, Антим Крунев  13,24,22,15,34,9,18,32,14,16,36,11,5,28,7,30,26,1,12,2,4,3,10,8,6, Антон Страшимиров  2,14,8,2,6,12, Асен Златарев  5,9,6,8,7,10,1,2,4,3, Ашиклар  6,1,8,12,2,14,10,4,20,19,15,17,13,18,16,7,5,11,3,9, Беговица  1, Беговица  Хлораторно, Варна  15,2,17,25,9,4,3,6,30,19,7,28,8,22,14,23,11,18,10,12,16,5,20,21,26,1,24,13, Васил Друмев  21,19,5,8,23,15,17,3,27,25,10,7,1,11,13,2,6,9,4,12, Витоша  1,2,3, Вяра  2, Генерал Владимир Заимов  6,2,5,1,4,3, Генерал Гурко  19,10,5,7,4,8,3,6,1,2,15,21,29,26,14,22,31,17,28,23,12,30,20,13,32,16,24,25,11,27,Тп-24,18,19, Генерал Скобелев  9,27,42,29,44,46,12,24,38,21,8,19,5,25,15,18,28,14,1,16,20,36,3,7,34,23,22,26,17,13,11,40, Георги Сава Раковски  11,8,1,2,3,5,21,7,9,6,4, Граф Игнатиев  2,7,4,5,9,1,8,3, Д-Р Иван Панов  1,11,1,19,11,5,3,13,1,17,15, Д-Р Иван Панов(9 Септември)  9,1,10, Даме Груев  11,4,16,6,3,7,8,12,13,17,1,10,5,2,14,15,20,41,29,24,47,33,38,30,18,25,34,31,37,23,32,45,22,28,21,35,43,26,49,39,19,51,53,36,24, Добруджа  13,11,22,19,15,4,24,17,4,3,2,1,5,6,7,12,20,24а,18,8,10,7,16,14, Екзарх Йосиф  1,11,9,5,13,4,7,1,3,6,8, Живовци  2,3,5,1,1 Детелина,23,10,21,11,25,25,9,12,19,17,14,6,15,13,10,4,9,7,8,16,11, Заряница  42,38, Звезда  6,3,7,2,8,4, Здравец  5, Здравченица  22,11,10,18,15,6,7,12,3,16,13,14,20,9,5,3 18,13,1, Извън Регулацията  Басейн,Басейн – Врем.Стр.,Вила, Извън Регулацията  Овчарници,Полигон,Ски Влек,Нова Хижа Ком,Профилакториум,Кв.Беговица, Йордан Йовков  1, Йордан Радичков  Магазин Пром.Стоки,Магазин,Закусвалня,Павилион,13,2,8,3,7,5,2,1,2,1,3, Кестенарска  28,7,8,9,16,12,14,20,2,13,24,26,18,5,10,11,22,3,1,6,23,25,32,15,30,21,36,34,17,42,40,19, Кирил И Методи  8,3,9,12,5,10,4,6,4, Кирил И Методи  72, Ком  3,1,8,31,29,12,18,25,21,20,13,4,9,1,16,22,15,14,19,23,17,2,9,13,7, Кочо Честименски  13,9,15,2,3,6,14,11,7,8,1,23,4,25,5,17,12,10,21,19,31,27,27,17, Лале  42,64, Любен Каравелов  21,7,19,23,15,13,10,25,1,17,21,3,11,5,8,9,6,12,4, Малинарка  3,2,12,17,14,19,1,6,16,10,11,9,5,15,4,7,8,13,3, Марин Дринов  2,3,12,2,9,4,8,11,13,10,5,14,6,16,14,26,24,18,25,15,20,28,22,30,31,23,29,19,21,32,27,24,17, Местност Асан Спахийски Връх  , Митрополит Кирил  7,11,12,5,18,8,9,15 Свобода №1,6,13,3,14,4,10,3, Мрамор  1 Бор,4,4 4,Книжарница,Бор-2,1, Мрамор  1, Мусала  8,6, Николаевска  4,3,1,8,3 8,5,1 7,2,7,7 8, Оборище  2,20,12,23,1,16,7,13,17,14,26,6,18,19,30,28,3,22,21,24,5,4,15,9,10,8, Огоста  3 2,1,3,2, Одеса  8,4,1,7,2,10,9,5,9а,12,3,11,13,2, Опълченска  21,29,30,2,12,18,1,27,32,31,19,34,20,9,23,6,11,22,4,5,10,17,7,15,3,14,28,13,8,24а,16,25,26,24, Отец Паисий  1,2,3, Панайот Волов  7,1,5,2,3, Панайот Волов И Поручик Савойски  , Панорама  6,6,2,4, Патриарх Евтимий  2,4,6,3, Пейо К.Яворов  5,6,3,4,7,2,1, Петър Берковски  3,11,13,9,7,5,15,17,1, Петър Берон  3,8,9,10,7,4,5,6, Пи 03928.66.32  Местност Търновити Рът, Пламък  4,10,1,6,8,2,3,11,2 А,5,9,12,7, Площад Сарая  2,1,3,5,4,7, Площад Свобода  9,15,2,5,7,1,13,11, Площад Славейков  Кафе Аператив, Поручик Савойски  18,4,6,26,20,3,22,19,30,9а,5,21,8,16,27,23,10,17,2,24,28,9,11,7,25,15,1, Професор Петко Наумов  5,2,6,3,1, Първи Май  38,38,1,12, Райко Даскалов  30,14,10,12,1,32,20,3,16,22,28,24,8,2,4, Рако-Ца Ул.Братя Миладинови  2,88,4,14,10,6, Раковица  , Раковица Ул. 1-Ви Май  44,19,91,50,3,24,34,5,61,42,53,21,83,17,59,101,16,33,44,56,27,13,52,54,41,23,79,48,51,71,43,26,22,1,37,65,35,14,77,7,30,62,93,69,46,4

На 01.07.2019 г. /15:30 – 16:00 ч./ – –Берковица:   03928,32,3  , 03928.13.4  , 23 Септември  16,4,3,27,9,7,11,8,19,5,21,17,23,10,1,15,6,18,13,25,14,12,2, Viii Кв.153  , Акация  30,7,13,2,1,24,17,18,19,26,15,25,4,8,21,10,5,3,20,22,23,16,12,27,6,9,28,14,11,1,1, Александровска  1,21,63,46,27,44,42,47,52,49,50 Деница,23,40,27,17,54,Ален Мак,45 Пролет,60,25,57,Пролет,53,Деница,56,58,19,48,50,38,61,66,25,51,65,30,15,3 3,76,Явор,3,2,Бл.Явор 4-Партер,2 Явор,50,4,30,1,3,1б,2,4,10,5,15,6,32 26,30,16,24,18,9,7,26,9 15,10,12,14,11 16,2,20,22,26,28,13 17,3,7 14,14,8,Павилион, Александър Стамболийски  4, Алчов Баир  5,3,1, Антим I  3,16,9,5,18,8,6,14,10,12,13,11,7,1,20,2,4, Антим Крунев  13,24,22,15,34,9,18,32,14,16,36,11,5,28,7,30,26,1,12,2,4,3,10,8,6, Антон Страшимиров  2,14,8,2,6,12, Асен Златарев  5,9,6,8,7,10,1,2,4,3, Ашиклар  6,1,8,12,2,14,10,4,20,19,15,17,13,18,16,7,5,11,3,9, Беговица  1, Варна  15,2,17,25,9,4,3,6,30,19,7,28,8,22,14,23,11,18,10,12,16,5,20,21,26,1,24,13, Васил Друмев  21,19,5,8,23,15,17,3,27,25,10,7,1,11,13,2,6,9,4,12, Витоша  1,2,3, Вяра  2, Генерал Владимир Заимов  6,2,5,1,4,3, Генерал Гурко  19,10,5,7,4,8,3,6,1,2,15,21,29,26,14,22,31,17,28,23,12,30,20,13,32,16,24,25,11,27,Тп-24,18,19, Генерал Скобелев  9,27,42,29,44,46,12,24,38,21,8,19,5,25,15,18,28,14,1,16,20,36,3,7,34,23,22,26,17,13,11,40, Георги Сава Раковски  11,8,1,2,3,5,21,7,9,6,4, Граф Игнатиев  2,7,4,5,9,1,8,3, Д-Р Иван Панов  1,11,1,19,11,5,3,13,1,17,15, Д-Р Иван Панов(9 Септември)  9,1,10, Даме Груев  11,4,16,6,3,7,8,12,13,17,1,10,5,2,14,15,20,41,29,24,47,33,38,30,18,25,34,31,37,23,32,45,22,28,21,35,43,26,49,39,19,51,53,36,24, Добруджа  13,11,22,19,15,4,24,17,4,3,2,1,5,6,7,12,20,24а,18,8,10,7,16,14, Екзарх Йосиф  1,11,9,5,13,4,7,1,3,6,8, Живовци  2,3,5,1,1 Детелина,23,10,21,11,25,25,9,12,19,17,14,6,15,13,10,4,9,7,8,16,11, Звезда  6,3,7,2,8,4, Здравец  5, Здравченица  22,11,10,18,15,6,7,12,3,16,13,14,20,9,5,3 18,13,1, Извън Регулацията  Басейн,Басейн – Врем.Стр.,Вила, Йордан Йовков  1, Йордан Радичков  Магазин Пром.Стоки,Магазин,Закусвалня,Павилион,13,2,8,3,7,5,2,1,2,1,3, Кестенарска  28,7,8,9,16,12,14,20,2,13,24,26,18,5,10,11,22,3,1,6,23,25,32,15,30,21,36,34,17,42,40,19, Кирил И Методи  8,3,9,12,5,10,4,6,4, Ком  3,1,8,31,29,12,18,25,21,20,13,4,9,1,16,22,15,14,19,23,17,2,9,13,7, Кочо Честименски  13,9,15,2,3,6,14,11,7,8,1,23,4,25,5,17,12,10,21,19,31,27,27,17, Любен Каравелов  21,7,19,23,15,13,10,25,1,17,21,3,11,5,8,9,6,12,4, Малинарка  3,2,12,17,14,19,1,6,16,10,11,9,5,15,4,7,8,13,3, Марин Дринов  2,3,12,2,9,4,8,11,13,10,5,14,6,16,14,26,24,18,25,15,20,28,22,30,31,23,29,19,21,32,27,24,17, Местност Асан Спахийски Връх  , Митрополит Кирил  7,11,12,5,18,8,9,15 Свобода №1,6,13,3,14,4,10,3, Мрамор  1 Бор,4,4 4,Книжарница,Бор-2,1, Мусала  8,6, Николаевска  4,3,1,8,3 8,5,1 7,2,7,7 8, Оборище  2,20,12,23,1,16,7,13,17,14,26,6,18,19,30,28,3,22,21,24,5,4,15,9,10,8, Огоста  3 2,1,3,2, Одеса  8,4,1,7,2,10,9,5,9а,12,3,11,13,2, Опълченска  21,29,30,2,12,18,1,27,32,31,19,34,20,9,23,6,11,22,4,5,10,17,7,15,3,14,28,13,8,24а,16,25,26,24, Отец Паисий  1,2,3, Панайот Волов  7,1,5,2,3, Панайот Волов И Поручик Савойски  , Панорама  6,6,2,4, Патриарх Евтимий  2,4,6,3, Пейо К.Яворов  5,6,3,4,7,2,1, Петър Берковски  3,11,13,9,7,5,15,17,1, Петър Берон  3,8,9,10,7,4,5,6, Пламък  4,10,1,6,8,2,3,11,2 А,5,9,12,7, Площад Сарая  2,1,3,5,4,7, Площад Свобода  9,15,2,5,7,1,13,11, Площад Славейков  Кафе Аператив, Поручик Савойски  18,4,6,26,20,3,22,19,30,9а,5,21,8,16,27,23,10,17,2,24,28,9,11,7,25,15,1, Професор Петко Наумов  5,2,6,3,1, Райко Даскалов  30,14,10,12,1,32,20,3,16,22,28,24,8,2,4, Сарая  4, Синия Вир  34,28,22,29,21,23,24,25,32,27,20,26,19,30,36,17, Сливница  18,16,20,19 2,2,4,5,15 4,4,10,13,1,7,Ул. Ген. Скобелев,14,2,6,21 1,12,1,3,11,17 3,3,1,2, Солунска  20,6,1,7,10,15,8,14,9,12,5,3,17,13,18,16,4,11,8,2, Ст.Планина Бл.Албена 3  2,Бл.Албена 3, Ст.Планина Бл.Албена 4  4, Ст.Планина Бл.Детелина  1 Детелина,1, Ст.Планина Бл.Здравец 5  1,5,3, Ст.Планина Бл.Здравец 9  9, Ст.Планина Бл.Люлин  1 Блок Люлин,Блок Люлин, Ст.Планина Бл.Малина

На 01.07.2019 г. /16:00 – 16:30 ч./   На 02.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 03.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 04.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 05.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – –Берковица:   03928,66,32  , Беговица  Хлораторно, Заряница  42,38, Извън Регулацията  Овчарници,Полигон,Ски Влек,Нова Хижа Ком,Профилакториум,Кв.Беговица, Кирил И Методи  72, Лале  42,64, Мрамор  1, Пи 03928.66.32  Местност Търновити Рът, Първи Май  38,38,1,12, Рако-Ца Ул.Братя Миладинови  2,88,4,14,10,6, Раковица  , Раковица Ул. 1-Ви Май  44,19,91,50,3,24,34,5,61,42,53,21,83,17,59,101,16,33,44,56,27,13,52,54,41,23,79,48,51,71,43,26,22,1,37,65,35,14,77,7,30,62,93,69,46,45,,,72,17,49,2,8,103,58,70,29,76,20,60,20,28,73,57,82,66,10,1,55,9,85,6,47,64,40,67, Раковица Ул. Иглика  13,25,30,34,38,5,10,2,28,15,1,7,23,19,4,14,16,24,3,12,32,26,21,9,6,8,18,17,22, Раковица Ул. Крайречна  33,25,15,7,31,35,9,17,5,19,37,3,29,21,11,13,23,1,27, Раковица Ул. Криви Рог  18,2,16,10,53,8,55,1,9,3,4,15,12, Раковица Ул. Лале  2,31,25,50,36,15,41,22,6,30,54,39,40,68,62,19,3,5,44,8,10,24,21,20,72,18,4,34,35,13,52,66,28,26,51,1,16,33,64,43,10,27,60,23,47,7,14,56,32,46,49,45,29,9,48,70,58,17, Раковица Ул. Малина  10,13,34,18,42,14,8,28,32,16,50,1,2,20,11,38,22,40,54,24,30,56,36,5,4,52,26,48, Раковица Ул. Мир  66,29,90,1,63,39,21,3,1,27,72,67,12,43,62,16,6,54,45,55,59,68,42,18,49,47,2,4,65,13,38,8,51,17,34,70,44,50,6,53,82,24,30,71,35,57,68,36,37,20,31,26,61,1,19,64,25,15,4,80,40,69,78,56,22,74,3,52,32,11,76,68,28,14,3,23,28,44,41,5,86,58,2, Раковица Ул. Пролет  16,1,3,25,2,21,27,5,11,12,17,23,8,15,13,19,12,10,32,22,18,4,28,20,7,6,1, Раковица Ул. Свобода  45,37,31,13,9,23,25,22,21,29,34,28,27,2,18,1,8,20,2,7,26,12,6,42,30,41,35,39,33,5,17,36,11,43,4,19,24,15,14,16,10,3,32,20, Раковица Ул.Добри Чинтулов  16,1, Раковица Ул.Панайот Хитов  5, Раковица Ул.Усин Керим  9,2, Ружа  6,22,4,18,16,12,10,7,20,3,14,5,8,24, Свобода  19,47,2, Страцимировска  2, Чайка  21,25,8,24,16,12,1,5,2,7,27,4,11,19,18,10,6,23,13,14,20,22,3,26

На 02.07.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 03.07.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ – –Котеновци:   Първа  52

На 02.07.2019 г. /08:15 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Костенци:   314014  , Втора  19,29,44,42,38,20,40,6,8,11,9,21,27,22,31,50,16,54,34,28,4,37,18,36,23,13,48,25,46,2,15,14, Пета  14,33,15,17,23,47,35,28,49,14,40,8,46,99,10,38,1,27,9,26,31,36,34,32,48, Първа  53,15,26,56,71,24,12,39,32,30,22,17,41,20,59,8,38,69,48,40,49,51,29,10,27,18,23,25,67,42,58,83,36,21,73,4,47,16,28,6,57,54,35,75,31,50,13,1,3,2, Седма  8,4,10,1,2, Трета  5,11,3,9,21,19,42,16,30,54,22,20,23,12,29,52,36,14,15,26,44,32,50,18,25,48,1,34,28, Четвърта  9,1,3,2,7,8, Шеста  6,2,3,12,16

На 02.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Берковица:   03928.68.18  , 03928.72.33  , 03928.72.4  , Извън Регулацията  Трафо Помпена,   Помпена Станция

На 02.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Бистрилица:   1-Ви Май  3, 9-Ти Септември  8,3,6,1,10,5,4,12,14,2, Александър Стамболийски  10,13,9,6,7,2, Банска Бистрица  1, Васил Левски  8,4,7, Вела Пеева  10,3, Волга  7,9,5,1, Георги Димитров  10,6,9,11,7,18,16,17,19,13,14,1,10, Димитър Благоев  9,8,17,2,10,15,13,1,11,12,7, Еделвайс  4,1,2, Живовска  5,4,20,16,18,7,1,2,5,14,24,8,3,6,22,9, Иван Вазов  6,3,4,7,5, Извор  2,7,1,5,3,4,6, Извън Регулацията  1, Ленин  4,5,2,8,1,3,6,5, Людено  6,4,1,7,2, Люляк  2,3,5, Местност Градините  Стопанска Сграда, Мир  10,8,4,1,2,6, Морава  2,3,4,1, Найден Антонов  2,8,6,1,3,5,4, Орница  12,14,7,6,5, Раковска  3,2,6,3,7,4,9,5,1, Сухаре  2,2,4, Тимок  3,5,1, Христо Ботев  1,3,2,5, Христо Михайлов  7,1,3,8,9,10,6,14,2,4,12, Церковска Бара  1,3,12,6,1, Чайка  6,4

На 02.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Гаганица:   037265  , 1 Ви Май  12,3,1,5,8,4,9,2,6, 23 Ти Септември  36,22,50,23,34,44,28,11,48,32,21,26,25,30,38,40,42,46,14,4,20,5,6,7,3,12,10,8, 485  , Александър Стамболийски  2,4,5, Брегалница  2,1,3, Вапцаров  16,12,9,14,1,7,8,5,4,3,2, Вардар  2,6,4, Васил Левски  62,60,7,58,13,4,6,2,14,17,19,64,7,5, Георги Димитров  70,68,88,86,96,89,94,90,87,84,42,38,1,30,12,20,40,14,6,4,8,28,2,10,16,18, Главна  84,49,88,78,90,59,39,32,63,47,62,68,55,74,80,57,92,88а,86,51,45,61,82,70,76,2,3,1,112,132,97,107,101,118,113,103,67,110,130,98,100,109,102,75,120,65,94,136,96,136 А,116,79,92,105,99,116 А,63,134,114,77,17,56,62,32,24,54,33,66,50,44,31,13,26,16,8,48,2,14,4,60,58,10,46,22,3,20,36,6,35,15,29,42,30,27,52,19,25,5,7,64 А,18,12, Гламата  4,6,3,5,2, Златица  10,2,15,4 А,6,69,11,1 А,18,13,16,9,4,21,7,19,14,1,17,53,43 А,65,30,26,67,3,13,61,59,55,1,43,69,63,57,4,32,71,69 А, Иван Вазов  5,16,8,16 А,10,1,4,3,9,6,9,2, Извън Регулацията  Помпена Станция, Искър  2, Исперих  1,2,4,3,7,8,9,5, Казашка  2,7,5,1, Кирил И Методи  7,1,21,18,17,19,3,6,12,15,4,13,8,34,47,24,43,53,35,16,49,41 Къща,18,51,26,37,55,30,22,45,39,33, Кумбарка  18,19,12,10,15,9,2,4,7,5,11,13,8,6, Люляк  7,2,18,3,11,4 А,5,13,9, Милин Камък  11 А,13,9,10,10 А,11,16, Мусала  10,8,10,5,3,6,1, Славейков  8,9,6,4,5,2, Стефан Караджа  9,2,10,51 А,51,4,1,7,12,3, Тимок  1,2,6, Хаджи Димитър  3,9,3 А,11,7,5,1, Христо Ботев  18,12,5,23,24,25,9,3,19,21,22,7,12 А,1,10,8,6, Чайка  3, Шипка  3,13,7,16,2,6,12,5,17,1,15,14,9,4,4, Шумашки Дол  5,1,8,6,10,3,4,2, Явор  2,1, Язовирна  10,4,6 А,6,9,3,8,7

На 02.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Котеновци:   000910  , Втора  52,50,70,68,56,54,60,10,78,20,38,7,34,46,74,3,58,22,12,44,40,18,28,64,14,48,8,1,30,13,36,4,15,76,80,9,66,5, Пета  11,1,13,5,8,15,6,3,9,2,7, Пи 301018  Местност Барата, Първа  52,50,65,52,68,63,66,42,34,50,74,98,67,95,35,5,33,12,89,87,64,36,78,30,58,45,40,99а,60,107,51,69,70,7,100,24,56,8,103,32,46,90,25,44,48,127,115,49,15,99,22,47,14,13,52,28,27,26,62,53,88,123,54,16,113,3,37,19,77,129,61,71,59,55,31,97,117,39,91,81,96,6,9,80,85,23,94,72,21,76,29,1,41,18,121,104,57,75,79,111, Трета  4,3,2,1,6,7, Четвърта  13,3,5,1

На 02.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Лесковец, Общ. Берковица:   047094  , Втора  14, Осма  30,24,12,19,4,2,13,16,9,29,1,10,26, Пета  15,13,17,38,6,37,56,19,14,4, Първа  27,46,3,26,9,28,47,6,56,16,14,22,39,10,21,18,19,1,42,7,51,36,11,17,12,64,34,54,44,40,29,4,33,52,49,41,50,32,5,2,20, Седма  3,13,1,12,5, Трета  1,7,8,3,2,5, Четвърта  8,10,26,31,28,14,5,2,29,3,16,27,10 А,9,18,12,13, Шеста  4,9,22,1,8,3,5,11,6,7,14

На 02.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Мездрея:   000002

На 02.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Черешовица:   011002, Екатте 80635  , Бучинов Рът  , Втора  3,5,9,7,1,11,2, Главна  4,7,5,2,11,9,1,3, Извън Плана  3,1,4,2, Местност Тършата  Краварник, Осма  2,13,11,4, Пета  14,16,18, Седма  11,37,5,35,57,16,6,10,15,59,51,49,3,1,33,53,4,14,18 А,7,55,20,25,31,12,18,13,8, Трета  6,2,3,4,13,11,5,7,9, Четвърта  16,38,36,18,4,22,8,50,46,6,14,26,7,32,2,24,44,1,20,40,42,3, Шеста  1

На 03.07.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ – –Костенци:   314014  , Втора  19,29,44,42,38,20,40,6,8,11,9,21,27,22,31,50,16,54,34,28,4,37,18,36,23,13,48,25,46,2,15,14, Пета  33,15,17,23,47,35,28,49,14,40,8,46,99,10,38,1,27,9,26,31,36,34,32,48, Първа  1,3,2, Седма  8,4,10,1,2, Трета  5,11,3,9,21,19,42,16,30,54,22,20,23,12,29,52,36,14,15,26,44,32,50,18,25,48,1,34,28, Четвърта  9,1,3,2,7,8, Шеста  6,2,3,12,16

Община Брусарци- 

За периода 01-05.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – –Смирненски, Общ. Брусарци:   Александър Гаврилов  4, Александър Стамболийски  33,37,1,39,40,43, Васил Левски  4,5,3,2,1, Георги Бенковски  12, Георги Димитров  81,66,39,99,34,103,41,32,58,49,107,24,60,63,54,75,57,85,97,46,28,77,59,70а,45,44,83,52,47,64,30,78,51,62,88,95,71,40,53,74,38,101,76,43,48,69,91,36,89, Градина  10,8,4,6, Димитър Благоев  1,3,5,4, Дунав  7,9,8,5, Иван Вазов  1,2, Извън Регулацията  , Лиляна Димитрова  4,2,2а, Малчика  2,1, Пирин  6,1,4,2, Стефан Караджа  47,9,27,39,17,45,8,11,13,41,2,6,14,37,40,19,12,4,29,1,22,18,25,7,21,35,33,3,10,15, Трифон Каймакански  93,71,61,79,83,75,81,16,18,95,97,59,77, Христо Ботев  6,5,4

На 02.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 04.07.2019 г. /09:30 – 09:45 ч.; 09:30 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ – –Буковец, Общ. Брусарци:   Александър Стамболийски  1,9,4,5,7,2,3,6, Антон Иванов  14,12,16,3,2,1,10,5,6,8, Васил Коларов  23,5,14,13,31,17,8,15,29,2,6,10,21,19,27,33,25,11,7,4,16, Васил Левски  4,24,10,11,28,26,15,17,23,25,21,2,22,3,29,1а,5,9,7,16,6,8,12,14,13,19, Гаврил Генов  1а,5,3,6,4,7, Георги Бенковски  4,6,1,2,3, Георги Дамянов  7,9,3,5,1, Георги Димитров  23,21,27,7,33,12,25,37,19,16,10,21,7,11а,2,6,4,9,15,1,11,13, Георги Раковски  21,15,19,12,3,7,2,17,13,4,1, Димитър Благоев  6,3,4,1,8,3,12,5,14, Живко Кръчмарски  8,5,3,18,16,12,10,2,6,1,14, Кирил И Методи  12,5,10,7,3,8,6,9,22,11,24,17,9,18,13, Любен Каравелов  1,2,4,8,6,10, Маршал Толбухин  2,7,14,6,1,9,8,16, Никола Вапцаров  2,6,14,7,3,8,10,1, Поп Андрей  1,7,4а,14,4,12,3,6,10,7а, Стефан Караджа  7,3,5,2,1, Тодор Каблешков  5,3,10,7,2,6,1, Христо Ботев  3,1,4,11,6, Христо Михайлов  8,2,3,12,5,1,4, Христо Смирненски  9,7,13,11,8,6,10,15,2,13а,1, Юри Гагарин  7,6,5,4,11,13,3,9,1,2

На 02.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 04.07.2019 г. /09:30 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ – –Брусарци:   23-Ти Септември  16,4,1,6,7,5,13,14,8,12,17,2,11,3,15,9,20,32,21,18,36,25,31,26,38,28,34,23,27,24,22,30, Асен Златаров  3,5,12,8,10,2,6, Борис Рангелов  2,10,12,8,4,6, Волга  14,7,6,18,16,4,1,13,2,3,12, Гаговишна  1,2, Георги Димитров  20,50,29,47,20,26,32,60,31,21,16,66,62,39,12,18,56,40,58,41,17,35,38,30,27,6,68,5,46,36,1,34,43,3,37,54,49,22,8,45,42,52,2,33,24,7,14,10,4,15, Георги Трайков  5,26,28,46,36,22,18,30,40,24,32,44,6,20,12,38,16,4,14,74,11,62,58,13,64,54,68,76,70,66,60,72,48,15,52, Девети Септември  6,8,10,9,11,4,1,7,5,3, Димитър Благоев  14,11,15,13,6,16,9,12,3,17,7,1,21,22,18,4,20,10,5,19,26,29,30,36,38,27,23,40,28,34,25,32, Здравец  2,4,6, Иван Вазов  18,14,2,38,36,24,28,31,27,8,13,3,34,15,4,6,22,26,32,21,9,29,5,10,23,42,11,19,33,1,30,25,12, Извън Регулацията  1,7,5, Индустриална  5,1,3,2, Караджа  7,5,3, Ком  1,2, Комсомолска  16,8,18,7,13,14,3,20,6,2,12,10,4,1, Левски  2,4,5,7,1,3, Нечинска  4,6,8,7,5,3,2, Пазарска  26,34,24,16,36,18,20,10,14,30,8,32,22, Поп Андрей  2,1,3, Пролетарска  6,3,7,8,13,5,9,11, Раковска  23,34,30,8,11,26,12,21,31,19,16,5,13,29,2,9,14,15,27,6,28,3,25,18,20,17,4,22, Спортист  5,6,3,2,4,1, Тодор Кънчев  15,11,23,41,34,26,28,13,38,22,19,40,30,32, Трайчо Костов  1,2,10,4,3,5,8,6, Търговска  1,15,6,26,13,12,30,22,3,37,9,23,14,10,8,25,11,24,21,33,29,5,28,20,1,16,31,27,7,35, Хайдушка  12,10,6,4,16,2,8, Христо Ботев  11,13,1,10,5,3, Чавдар  4,2, Червено Знаме  1, Черковна  3,5,8,12,6,10,1,4,2

На 02.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 04.07.2019 г. /09:30 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ – –Смирненски, Общ. Брусарци:   Александър Гаврилов  4, Александър Стамболийски  33,37,1,39,40,43,19,4,24,8,20,23,18,30,25,14,26,6,29,12,16,51,22,10,31,11,17,3,7,1,15,14, Асен Симов  8,19,4,7,6,10,9,5,1,15,12,23,17, Борис Рангелов  14,6,25,9,16,29,4,13,20,7,21,10,17,1,15,19, Боян Чонос  4,9,8,3,6,5,1, Бузлуджа  16,12,18,9,11,10,8,5,14,6, Васил Левски  4,5,3,2,1, Витоша  5,2,3,4,16,1,13,11,6,15,17,7,10, Георги Бенковски  12,16,14,3,2,12, Георги Димитров  81,66,39,99,34,103,41,32,58,49,107,24,60,63,54,75,57,85,97,46,28,77,59,70а,45,44,83,52,47,64,30,78,51,62,88,95,71,40,53,74,38,101,76,43,48,69,91,36,89,5,27,21,9,20,6,1,19,14,37,29,35,17,26,10,16,15,3,24,11,22,8,18,13,12,25,4,31,33, Георги Трайков  3,18,16,12,11,22,14,9,6,20,24,1,7,5,10,8,15,4,13,17,21,2 Площада,1,19,27,9, Градина  10,8,4,6, Девети Септември  4,3,1,13,16,34,5,10,2,14,37,3а,8,6,12,9, Димитър Благоев  4,3,5,1, Дунав  7,9,8,5, Иван Вазов  1,2, Извън Регулацията  Казан За Ракия,1, Искър  1,4,3,2,6,5, Ленин  7,5,3,2,1,6,4,8,3,2, Лиляна Димитрова  4,2,2а, Любен Каравелов  4,1,3,2, Малина  4,6,2, Малчика  2,1, Мургаш  8,4,16,2,1,6, Мусала  5,4,3,2,1, Нечинска  12,14,11,2,10,9,8,3,5, Пирин  6,1,4,2, Път Iii-112  , Раковски  2,1,4, Рила  6,8,4,6а, Росица  1,7,4,2,5, Стара Планина  1,8,4,12,6,11,13,5,9,3,15,2,10, Стефан Караджа  47,9,27,39,17,45,8,11,13,41,2,6,14,37,40,19,12,4,29,1,22,18,25,7,21,35,33,3,10,15,2, Трифон Каймакански  93,71,61,79,83,75,81,16,18,95,97,59,77,47,9,8,6,35,27,14,25,7,37,10,17,43,53,31,49,11,29,41,13,55,21,33,23,15,4,55,3,1, Хаджи Димитър  4,8,9,7,6,11,1,5,13, Христо Ботев  6,5,4,12,7,16,9,3,20,6,18,8, Христо Кюстендилеца  1, Чавдар  8,1,6,2,10,4, Янтра  16,21,10,23,9,25,1,11,12,13,14,36,46,44,34,26,40,22,24,   Уо-2,Уо-1

На 02.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 04.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч.; 09:30 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ – –Одоровци:   Атанас Иванов  4а,7,14,4,11,5,1,9,9а,2, Георги Димитров  11а,31,27,7,10,16,33,8,6,17,4,14,3,13,24, Двадесет И Трети Септемвр  21,12,31,3,20,22,6,5,23,4,11,4а,27, Иван Вазов  3а,3, Кънчо Маринов  5,6,7,2,4,1,3а,10,3, Христо Ботев  2

На 03.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – –Брусарци:   23-Ти Септември  4,38,33,35,37,40,42, Ал.Стамболийски  8,6,14,4,10,3,16,12,2, Георги Димитров  105,112,109,93,134,108,122,132,89,111,120,114,110,138,87,85,97,95,124,128,117,106,136,101,121,118,107,130,91,113,119,103, Заводска  3,2,1, Митко Палаузов  10,12,7,8,5, Пирин  6,4,1,5,3,2, Стадион  7,3,2,4,1

Община Вълчедръм- 

За периода 01-05.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – –Златия, Общ. Вълчедръм:   Александър Стамболийски  4,10,2, Васил Левски  11,2,15,5,20,10,8,23,22,3,14,17,24,21,12,7, Владимир Поп Томов  4,1,6, Георги Дамянов  8,1,3, Георги Димитров  57,53,56,59,40,26,23,37,25,32.,30,49,39,38,33,54,28,51,41,47, Гогол  2,9,10, Здравец  3, Зоя Космодамянская  2,4,9, Иван Вазов  1,9, Кубрат  2,3, Люляк  1,3, Мирон Тодоров  2,1, Мичурин  9,2,10,11, Млада Гвардия  2, Никола Кръстев  7,4,3,5,9, Пушкин  10,11,13,5,4,9, Стефан Караджа  2,7,1, Титов  1,7

На 01.07.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ – –Септемврийци, Общ. Вълчедръм:   Александър Стамболийски  58,55,66,50,20,59,40,34,31,24,30,48,64,51,63,22,52,35,38,36,43,54,37,49,57,32,41,44,42,56,61,18,67, Бенковски  3,2,5,1,4,7, Гео Милев  2, Гробарска  5,2,8,3,7,1,4, Добруджа(Г-Л Заимов)  9,6,2, Дунав  20, Любен Каравелов  3,1, Мизия(Зоя)  8,2,6,5,4,16,1,13,12,14,10,3,11, Морава(Д.Благоев)  71,20,85,97,69,16,75,81,87,89,93,95,1,77,57,14,79,22,67,83,24,73, Мърчево  1, Мътница  5, Общинска  5,7,1,2,3, Пловдив  2,4, Свобода(Г.Димитров)  49,109,121,51,87,93,117,97,104,84,10,89,101,99,100,114,83,18,77,81,95,98,125,94,73,105,103,123,107,115,116,79,113,75,96,102,106,91,108,120, Сергей Румянцев  6,3,2,1,8,4, Славянска(А.Балкански)  4,2,1, Училищна  1,5,3

На 02.07.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./ – –Септемврийци, Общ. Вълчедръм:   22 Септември(8-Ми Септемв  16,9,14,7,11,5, Александър Стамболийски  23,7,9,27,8,21,15,29,1,17,2,14,10, Асен Златаров  2, Волга  3,1, Възрожденска(В.Коларов)  6,1,34,2, Марица  6,3,12,4,8,10, Пловдив  16,3,12,9,11,10,5, Райко Даскалов  7,10,12,9,18,22,8,1,20, Синчец(Т.Павлов)  8,2,1,4,6,14, Стара Планина  3,13,5,15,17, Хаджи Димитър  20,17,26,5,16,14,3,12,18, Христо Ботев  5,28,8,20,4,12,50,1,2, Цанко Бакалов  12,1,16,3,2,7,14,5

На 03.07.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ – –Септемврийци, Общ. Вълчедръм:   Балканска(Т.Костов)  6,3,7,5,2,12,4,1, Васил Левски  14,3,10, Дунав  1,9,13,16,14,8,2,14а,15,12, Егея  4,6,2, Златия(Катюша)  6,2,1,4, Извън Регулацията  , Климент Охридски(Г.Кирков  4,1,6,2,5,7,8, Морава(Д.Благоев)  8,45,5,4,49,33,53,3,43,12,41,51,25,6,2,13,11,17,31,10,7,9,47, Мътница  7,3, Общинска  9,4, Опълченска(С.Трънски)  6,1,2,4, Паисий(Ц.Драгойчева)  2, Самуил(Московска)  3,10,12,8,2, Свобода(Г.Димитров)  43,80,73,4,60,41,76,15,86,84,71,38,17,26,42,88,44,3,18,25,87,22,13,69,16,31,36,6,21,57,53,23,8,55,74,48,47,7,1,29,61,92,46,51,78,66,40,109,33,52,24,50,34,56,90,62,68,49,30,64,67,59,65,10,100,58,70,63,5,19,11, Тито  2,3

На 04.07.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ – –Септемврийци, Общ. Вълчедръм:   Александър Стамболийски  96,99,86,91,84,80,111,66,78,97,98,104,110,76,79,83,106,90,108,95,73,71,93,74,109,70,69,75,88,68,100,85,87,81,77,102,89, Възрожденска(В.Коларов)  37, Добри Чинтулов  6,3,10,7,9,12,11,4,8, Елин Пелин  7,9,1,5,3, Захари Стоянов  2,1, Николай Петриний  28,32,25,38,46,48,30,26,44,40,52,37,29,27,42, Патриарх Евтимий(Ф.Козов)  5,3, Райко Даскалов  59,84,90,57,102,76,78,92,94,61,100,70,69,86,88,108,98,65,63,72,71,80,104,67,47,82,73,49, Тодор Каблешков(И.Николов  5,6,72,11,9,2,10,7,4, Тракия(Хр.Михайлов)  3,5, Христо Смирненски  3,7,2,1, Янтра  4,8

На 05.07.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ – –ВЪЛЧЕДРЪМ:   АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ  2,1, БАБА ТОНКА  4,7,3,8,5,12,10,6,18,9,14,16, БАЛАТОН  38,39А,39Г,39Б, БЕНКОВСКИ /Д.БЛАГОЕВ/  5,17,15,4,3,7,14,10,2,16,12,11, БУЗЛУДЖА  5,7, БЪЛГАРИЯ /Г.ДИМИТРОВ/  4,24,6,5А,1,28,2,3,,,10,22,8,5,14,18, ВЕЖЕН  3,1,5,6,7, ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ  8,10,11,9,7,13,12,6,3,4,5,14, ЗЛАТИЯ  9,4,1,8,6,2,12,5,10,7,13, НИКОЛА ВАПЦАРОВ  15,10,23,27,18,26,20,22,14,30,3,9,25,УО,4,28,5,11,21,6,24,8,16,19, ОТЕЦ ПАЙСИЙ  6,26,9,5,№1,15,16,14,20,12,8,17,13,4,18,2,11,30,10,24,22,7,32, ПАНАЙОТ ВОЛОВ  4, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ  6,4,10,12а,8,12,2, РАДОВИШ  6,4,1,8, РАКОВСКИ /Г.КИРКОВ/  16,11,8,12,17,13,20,3,19,21,10,7,1,9,5,18,27, СЛАВЯНСКА  57,2, СОФРОНИ ВРАЧАНСКИ  3,9,7, ТРЕТИ МАРТ /Г.ГЕНОВ/  11,13,8А,15,8,17, ХАДЖИ ДИМИТЪР  4,6,1, ХАН АСПАРУХ  12,10,8,4,5,6,32,22,1,2, ЦАР БОРИС I /Л.ДИМИТРОВА  17,9,15,12,30,22,20,7,13,2,6,18,14,8,26,28,16,5, ЦАР САМУИЛ  29,40,38,36,41,28,12,52,45,42,48,33,35,44,32,37,30,31,34,46,24,10,26, ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ /М-Л Т/  10

На 05.07.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ – –Септемврийци, Общ. Вълчедръм:   Възрожденска(В.Коларов)  40,38,36,21,19,48,46, Гео Милев  6,5,8,3,1, Добри Чинтулов  8, Николай Петриний  23,40,10,8,5,4,9,24,12, Пейо Яворов  20,4,14,16,2,6,1,10,8,3,12,24, Пловдив  8,6,1, Райко Даскалов  42,36,25,34,33,35,24,32,38,15,1,52,21,30,39,54,31,44,66,23,19,41,62,26,13,17,68,29,58,40,37,56, Свобода(Г.Димитров)  77, Сергей Румянцев  14,3,6,12, Славянска(А.Балкански)  8,5,3,12,10,6, Стара Планина  21,25

Община Лом- 

За периода 01-05.07.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ – –Лом:   Веслец(Братя Ибренови)  38, Любен Каравелов  13,25,15, Петър Евстатиев  10, Пирот  28,57,41,47,18,85,43,64,38,56,61,81,65,49,20,36,22,53,44,30,55,26,24,59,51,48,45,50,46,79,71,67,60,63,83,62,75,54,58,40,77,39,42,52, Стадиона  17,13,15,2, Стара Планина  10,1,4,8,3,2,2,6,5,7, Стефан Караджа  8,10,14,4,6, Тимок  44,25,20,23,33,42,34,18,24,11,38,31,35,15,19,32,13а,16,21,37,13,14,17,41,40,22,29,39, Тунджа  14,4,2,1, Филип Тотю  2,8,5,7,3,14,1,23

Община Монтана- 

На 01.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 02.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 03.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 04.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 05.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – –Долно Белотинци:   Александър Стамболийски  9,5,7,12,1,8,4,6,3, Васил Коларов  17, Владимир Минчев  18,7,6,16,14,17, Георги Бенковски  4,9,5,17,7,1,12,3,11,6,8,10,14, Георги Дамянов  24,21,7,16,13,14,10,20,1,17,9,3,12,4,6,5,8,23,22,15,18,19,11, Георги Димитров  24,23,33,27,11,18,1,31,8,6,29,7,14,39,5,47,4,20,3,43,35,13,17,2,15,10,45,41,16,9,21,12,37, Д-Р Стамен Илиев  6,11,14,4,5,1,2,8,7,3,16, Дара Михайлова  7,9,4,16,1,5,2 А, Емил Марков  6,2,3, Замфир Попов  15,9,2,11,3,13,7, Игнат Колов  6,1,2,3,5, Илия Андрев  2,9, Кокиче  6,9, Лика Рачин  2,7,6,4,5,8,9, Младен Апостолов  14,9,13,11,22,6,15,8,5,24,26,10,12, Младен Кръстев  8, Ненка Илиева  2, Никола Йонков Вапцаров  4,7,6,1,5,9,8, Огоста  7,5,1,3,2, Петко Дошов  10,14,17,2,16,1,11,6,5,13,3,18,4,19, Петко Рачев Славейков  1,4,8,2,6, Победа  2,4, Пъстрина  15,12,13,23,4,25,31,9,21,29,22,5,11,33,8,19,7,2,10,1,3,16,14,18,17,6, Синчец  6,5,9,7,4,3, Стадиона  12,6,8,4,16, Цеко Тодоров  3,1,   Тп 1 Улично

На 01.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Войници:   Васил Левски  4,10,7,5,2,8,1,9,12, Гено Бонов  1,19,3, Георги Димитров  28,3,10,13,20,30,16,5,15,18,36,8,24,29,4,1,31,6,32,2,34,27,25,14,12,17,39,22,33, Дунав  1,2, Местност Барата  Пс, Момчил  9,8,12,11,2,1,10,4,15,13,16,7,6,14, Самота  1, Средец  7,12,10,1,3,4,6 Стоп. Двор,6,5,18,2,8, Христо Ботев  16,4,7,8,14,11,15,12,17,6,2,20,1, Чавдар  5,3

На 01.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Доктор Йосифово:   Ален Мак  6,30,4,18,20,2,28,13,36,9,14,12,6,8,4,10, Ангел Йончев  6а,6,1,4, Балена  Тп-4 Улично Осветление,7,5,12,4,9,1,2,5 А,6, Бельовец  8,6,5,2, Божур  4,1,3,2,9,13,11,14,6,7,5,10,8,18, Бор  1,9,11,2, Възход  2,5,20,6,16,8,22,12,18,4,3,14,10,22,12, Голомош  20,9,7,21,13,5,8,6,3,19,4,18,1,10, Д-Р Йосиф Иванов  15,54,27,14,7,16,35,42,22,29,4,40,11,32,3,33,21,18,44,23,50,30,5,28,19,8,2,24,25,13,37,39,26,31,46,17,12,10,52,6,38,9,43,62,122,118,68,96,90,100,57,51,53,39,74,108,56,84,47,72,61,41,64,45,49,78,112,55,80,86,92,104,66,106,70,63,114,82,98,88,102,59,76,43,110,42, Давид Цонков  1,4,3,2,14,13,28,24,16,10,7,22,18,5,20,6,26,8,11, Детелина  3,7,2,1,4,5, Дунав  8,5,4,3,1,7,2,41,33,15,22,21,38,20,44,35,26,46,34,54,37,50,40,27,Тп-3 Улично Осветление,13,42,23,28,43,17,32,11,29,9,25,24,30, Дъб  4,5,2,7,1,3, Еделвайс  2,4,1, Ела  4,5,17,3,13,2,11,15,1, Здравец  3,4,1, Извън Регулацията  Бензиностнация,Пчелин,Маслобойна, Изгрев  10,8,7,3,9,1,4,10, Илия Цеков  25,4,20,18,21,9,2,23,13,22,5,7,14,1,11,12,10,17,6,3,15, Лековника  3,5,1,2,6,10,4,7,8,14, Липа  5,20,1,23,12,19,2,8,21,3,6,16,7,18,25,9,14,4, Лозарска  7,2,5,8, Люляк  2,1, Марица  26,37,39,28,31,27,32,29,36,25,26,18,16,11,8,3,17,14,1,7 А,15,24,22,7,4,2,12,19,13,6,21,23,5,10,20, Местност Песъка  Пс, Мито Мишов  20,17,7,24,11,22,26,19,27,5,18,3,28,9,25,20.,15,23,13,30,4,34, Огоста  8,4,5,2,7,1,10, Перуника  6,4,14, Пи 000746-Извън Регулация  , Пирин  5,3,11,7,9, Редака  2,3,1,5, Роза  13,9,7,6,3,2,4,1,11,5, Стублата  2,12,4,13,18,8,3,10,14,6,15,1, Тинтява  10,12,8,2,4,6, Топола  7,3,2,1,5,8,4,11,17,6,15,9,13, Тунджа  1,2,4,6, Цибрица  1,3,4,2,7,28,9,19,11,16,18,17,1,10,26,15,14,13,12,30,24,21, Цоновчето  6,5,6,3, Ъгъла На Ул. Балена И Ул. Марица  , Янтра  16,32,48,8,26,7,44,19,25,6,5,14,4,30,20,22,9,1,2,13,46 А,42,3,18,46,11, Ясен  4,6,2,5

На 01.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –МОНТАНА:   48489.1.946  , 48489.16.539  МЕСТНОСТ КРИВОЛЪШКИ ВИР, АРДА  46,20,42,29,21,2,30,9,3,24,31,33,44,22,27,17,11,12,40,6,34,32,18,4,19,25,7,36,1,23,38,16,28,5,8,10,14, БЕЛАСИЦА  4,10, ВИТОША  37,28,13,6,27,3,9,19,30,21,7,39,43,26,41,16,4,34,32,45,33,15,11,24,20,29,31,8,10,35,23,17,5,18,1,22,2, ДИМИТЪР ЕРИЙСКИ(СТ.АЛОВ)  1,4,12,19,6,15,13,10,16,18,11,9,2 БЕНЗИНОСТАНЦИЯ,14,39,8, ДОБРИ ВОЙНИКОВ  15,5,14,9,1,6,7,4,16,3,8, ДОБРИ ЧИНТУЛОВ  5, ЗАХАРИ ЯНЧЕВ  1,19,11,6,3,7,13,5,15,9,17, ИВАЙЛО  3,4,1,2, ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА  НОВО ГРОБИЩЕ, КАМЧИЯ  19,27,39,49,6,35,16,7,41,47,9,15,6,4,12,38,31,21,5,55,43,25,3,40,37,44,29,17,11,1,10,4,14,33,8,13,42,10, КОНСТАНТИН ФОТИНОВ  2, КОШАРHИК  В УПИ IV, Кв.10, МАЛЬОВИЦА  22,15,5,20,14,19,13,3,10,4,7,8,18,9,12,1,13,17,11,6,16,23,21,2, МЕСТНОСТ ГЛАВЧИНА БАБКА  ЛОЗАРСКО ДРУЖЕСТВО, МЕСТНОСТ ПАЛЕКОВОТО  , МУСАЛА  31,10,1,36,38,7,34,39,13,17,16,3,45,29,6,21,20,22,18,8,28,32,9,2,33,27,37,44,35,5,19,12,43,11,30,41,4,40,14,42,15, НОВ ЖИВОТ  6,13А,14,20,22,6,26,28,47,12,24,9,2,17,18,10,15,16,11,13,8,1, ОБОРИЩЕ  6,5,14,13,17,4,5,19,7,20,30,44,28,9,2,46,25,8,32,10,21,23,38,11,34,18,40,5,36,22,1,42,12,16,8,15, ОДРИН(МИЛАДИН КУНЧЕВ)  8,17,9,30,28,29,24,31,13,23,7,27,22,26,36,34,32,5,15,6,3,20,25,18,21,16,4,1,11,14,49,45,46,39,75,54,58,65,52,57,43,68,73,37,50,76,42,38,56,40,47,43,87,72,60,48,47,41,33,56,74,83,69, ОДРИН/МИЛАДИН КУНЧЕВ/  89,36, ОХРИД  54, П.А.СЛАВКОВ(Г.НИКОЛОВ)  9,14,30,5,26,18,1,15,13,11,12,20,24, ПЕТКО КАРАВЕЛОВ  3,2,1,5, ПЕТЪР БОГДАН  6,2,4,1,12А,5,3,1,8,12,7, ПЕТЪР ДЕЛЯН  5,3,1,2,4,7, ТИНТЯВА  11,5,7,3,2,13,9,47, ХАН КУБРАТ  7,9,5, ХАН ОМУРТАГ  4,12,9,7,6,8,5,3,11,2,1,10, ХАН ПРЕСИЯН  2, ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР  5,7,3,1,4, ЧУЧУЛИГА  11,6,7,8,3,12,4,9,5,2,   ТП ЗА ЛОЗЯТА НАД МЛАДОСТ

На 01.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – –Студено Буче:   Антон Иванов  9,14,18,11,7,16,4,5,12,1,2,10, Бенковски  4,2,1,6, Боровец  4,8,5,6,3,13,15,7,14,1,11,12,3,2,4, Боян Чонос  18,3,11,24,34,5,7б,20б,7а,30,20а,26,28,8,32,1,22,9,38,36,15, Гаврил Генов  1,9,4,7,5, Гагарин  11,7,5,9,21,13, Георги Димитров  2,4,57,39,55,70,90,86,74,61,72,65,45,84,80,59,67,92,82,49,Тп 2 Улично,69,94,10,53,51,63,75,88,47,78,73,43,12,7,19,13,24,16,66а,48,35,33,15,10,36,1,42,58,32,28,22,68,64,4,30,66б,17,29,Тп 1 Улично Осветление,26,9,6,37,66,23,38,52,5,50,14,18,21,2,34,20, Данко Арсов  11,10,15,19,9,2,14,1,7,6,8,17, Димитър Благоев  42,46,32,21,44,39,29,31,48,28,35,37,45,26,24,52,27,50,38,36,40,34,47,25,14,8,15,3,13,17,19,7,12,2,11,22,9,4,18,20,6, Замфир Попов  2, Здравец  1,3, Иван Младенов  4,5,6,2, Извън Регулацията  Вила,4,7,11,2,5,3,1, Каблешков  9,1,11,7,13,3,5, Кирил И Методи  5,3,5,7,8,19,12,4,11,17,18,15,2, Лика Рачин  2,3,3а,4, Михаил Маринов  4,4,9,3,1,2, Никола Цеков  5,12,7,1,11,6,2,4, Опълченска  9,1,2,6,5,4, Първан Георгиев  2,3,9,7,1,11, Раковска  9,4,16,10,3,12,18,2,5, Симеон Иванов  11,1,5,9,2,7, Славейков  1,5,3,7,9, Стефан Караджа  4,1,6,2, Тодор Йорданов  Двор 1,7,13,10,4,2,17,9,1 Свинарник,11,Тп 3 Улично,15,6,1,7, Хаджи Димитър  2,1,4,81,3,6, Христо Михайлов  6,3,2,1,4, Христо Смирненски  1,5,3,6,4,2,8, Чавдар  2,1,7,3,5, Шипка  6,4,1,8,10, Ъгъла На Ул. Данчо Арсов И Ул. Г. Димитров  , Юри Венелин  3,1,5,2

На 01.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – –Монтана:   Местност Палековото

На 02.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – –Сумер:   179040  , Втора  16,24,14,23,19,32,1,15,36,6,26,28,13,31,3,9,48,30,8,7,29,27,21,46,42,38,44,35,5,18,4,12,17,20,34,33, Двадесет  1,2,4, Двадесет И Две  4,2,6, Двадесет И Девет  2,3, Двадесет И Едно  4,5,2,1,3, Двадесет И Пет  5,1,3,4,9, Двадесет И Седем  1, Двадесет И Три  6, Двадесет И Четири  3,6,1,7, Двадесет И Шест  4,2,8, Дванадесет  19,23,6,2,1,13,9,28,8,11,3,10,22,26,20,7,12,24,4,5,17, Девета  3,1,5,7,2,5,13, Деветнадесет  9,15,5,3,7, Десета  3,7,5,2,1, Единадесет  10,3,14,18,6,4,12,16,2,1,8, Осемнадесет  2,1,3,5,4, Осма  1,2,3,4, Пета  2,3,1, Петнадесет  1,2, Седемнадесет  2,3, Седма  9,3,7,14,4,13,5,6,22,8,1,12,10,2, Станой Стоянов  36,78,7,31,1,35,82,64,61,46,8,44,3,21,23,33,24,26,29,70,43,40,Тп 1 Улично Осветление,80,59,84,5,53,15,41,38,37,63,68,66,20,27,72,22,48,62,42,45,19,57,25,34,90,86,92,39,17,49,51,28,32,47,52,54,50,80,51 Училище,58,Тп 2 Улично Осветление,60,18, Трета  1,3,2,5,1,16,12,3,18,2,4, Тридесет  2, Тридесет И Две  8,3,6, Тридесет И Девет  1,3,7,5,2, Тридесет И Едно  8,14,1,10,6,12,11, Тридесет И Осем  6,4,5,2,7,1,6,10,9, Тридесет И Пет  3,2,1,4,5, Тридесет И Седем  8,3,6,4,2, Тридесет И Три  5,2,6,3,12,11,10,9,14,4,16,18,8, Тридесет И Четири  4,10,2, Тридесет И Шест  3,2,1, Тринадесет  4,23,2,13,7,33,5,11,17,25,9,15,19, Четвърта  2, Четиридесет  6,10,4, Четиридесет И Едно  4,2,3,1,5, Четиридесет И Четири  8, Четиринадесет  2,1,11,9,4, Шеста  2,1,3, Шестнадесет  19,12,27,35,5,16,29,37,25,3,9,14,33,21,17,4,11,1,15

На 02.07.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 03.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – –Николово, Общ. Монтана:   Втора  25,22,31,14,5,29,40,30,8,32,16,3,21,34,13,12,28,23,9,7,6,10,4,24,38,15,46,2,36,48,19,27,18,26,33,42, Двадесет И Втора  2,1, Двадесет И Девета  2,3,1,5,4,2, Двадесет И Осма  8,1,6,10,2,4, Двадесет И Пета  23,17,13,14,9,2,25,29,1,3,11,19,4,6,8,5,15,12, Двадесет И Първа  6,2,4,2,6, Двадесет И Седма  7,4,1,8,6,2,5, Двадесет И Трета  6,3,4,1,2, Двадесет И Четвърта  6,7,5,3,8,1,18,10, Двадесет И Шеста  11,10,14,5,4,9,2,3,12, Двадесета  20,10,12,6,14,1,13,10,8,7,18,11,5,16,4, Дванадесета  9,5,18,7,8,16,4,3,14,6,22,7,16,24,26,11,13,20, Девета  4,3,10,8,5,1,6, Деветнадесета  5,1,9,8,11, Десета  1,2, Единадесета  2,1, Извън Регулация  Стадиона,Пилетарник,Местност Семков Дол,Пилетарник,Краварник, Осемнадесета  6,1,8, Осма  1, Пета  2,4,3, Петнадесета  2,6,12,4, Първа  3,24,44,43,8,52,70,45,26,34,12,20,50,6,36,58,39,46,23,15,19,29,9,28,31,21,38,41,17,56,30,27,7,25,13,10,35,48,32,42,40,33,11,5,18,25а,14,62 Ранчо,54,29,1,4,2,12, Седемнадесета  6,1,5,2,8,4, Седма  2,4,6, Семков Дол  , Трета  5а,7,5,11,2,3,15,1,9,13, Тридесет И Първа  1, Тридесета  1,3,9,2,4,7,5, Тринадесета  5,1,6,3,Тп 1 Улично,2,4,Тп 2 Улично, Упи I ,Кв.10  , Упи Xviii-238 Кв.23  , Четвърта  5,2,9,1,3,6,7, Четиринадесета  6,4,8,2, Шеста  8,16,3,5,18,2,14,20,16,8,4,11,9,12,1,10,13,22, Шестнадесета  2,5,1,11,9,6,3,8,4,10, Ъгъла На Ул. Първа И Втора

На 02.07.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 03.07.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – –Крапчене:   Александър Стамболийски  9,4,7,6,12,Тп-1 Улично Осветление,2,5,8,3,10, Асен И Петър  5,3,4,6, Б Киро  15,2,1,4,14,3, Васил Левски  3,1,8,6,5,7, Веслец  1,8,3,4,5,7, Вит  9,1,7,5,3,47,17,41,9,15,7,33,39, Георги Бенковски  8,5,1,2,7,3,6,4, Георги Сава Раковски  11,5,2,3,7,9,1, Главна(Георги Димитров)  40,47,49,52,45,32,42,39,38,50,35,37,41,36,44,48,5,43,74,79,58,69,61,72,56,60,55,64,66,57,76,62,80,70,73,77,59,3,2,20,16,11,12,18,8,9,33,23,4,26,10,30,22,29,13,1,25,17,7,35,21,15,19,28,27,5,24, Дунав  4,6,3,1,2, Ивайло  2,3,1, Извън Регулацията  Вила,Вила,Кравеферма,Стопански Двор, Клокотница(В.Пеева)  16,22,36,25,15,26,9,11,3,31,20,2,7,24,18,29,17,23,21,19,32,5,12,28,13,34,30,1,27,42,13,2,4,1,8,6, Лозарска(И.Дамянов)  10,12,3,1,6,8,2,4,4,8, Лъка(Г.Кирков)  4,1,3 Ел. Помпа,5,6,11,2, Любен Каравелов  3,5, Манастира  , Петко Димитров Петков  11,1а, Петко Рачев Славейков  8,4,22,6,18,14,10,20,12,16, Попова  3,2,6,5,4, Пчела  1,2, Пъстрина  7,9,22,30,5,11,2,28,1,17,20,6,13,15,24,18,4,16,14, Райко Даскалов  5,2,7,1,1, Три Уши  32,25,34,24,36,28,26,22,38,14,1,6,4,20,18,16,10,17,2,8,12, Упи 6, Кв.19  , Хан Аспарух(Р.Първанов)  12,10,2,4а,14,3,4,5,6,1,8, Хан Крум(Жданов)  3,2,1, Хан Кубрат(Г.Генов)  1,2,4,3, Христо Ботев  2,9,3,7,1,5, Цар Калоян(Д.Благоев)  6,12,11,8,3,10,55,6, Цар Симеон(Д.Тодоров)  5,6,2,10,7,9,Улично Осветление,3,1,8, Шипка(В.Коларов)  5, Ъгъла На Ул. Главна И Асен И Петър  ,   0 Упи 019089

На 02.07.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 03.07.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – –МОНТАНА:   ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА  ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ,4 СКЛАДОВА БАЗА,4 СКЛАДОВА БАЗА,ПОМПЕНА СТАНЦИЯ НА СМЕТИЩЕТО,РЕСТОРАНТ ПЪСТРИНА,АЕРО КЛУБ,САМОЛЕТНО,ТП ЛОЗАРИ,ГАЗОВА СТАНЦИЯ,ВИЛА 42,РЕГ.ДЕПО ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ, ККРАЙПЪТЕН КОМПЛЕКС &Quot;ПЪСТРИНА&Quot;  Е-79,   ТП ЦРР

На 02.07.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 03.07.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – –Сумер:   179040  , Втора  16,24,14,23,19,32,1,15,36,6,26,28,13,31,3,9,48,30,8,7,29,27,21,46,42,38,44,35,5,18,4,12,17,20,34,33, Двадесет  1,2,4, Двадесет И Две  4,2,6, Двадесет И Девет  2,3, Двадесет И Едно  4,5,2,1,3, Двадесет И Пет  5,1,3,4,9, Двадесет И Седем  1, Двадесет И Три  6, Двадесет И Четири  3,6,1,7, Двадесет И Шест  4,2,8, Дванадесет  19,23,6,2,1,13,9,28,8,11,3,10,22,26,20,7,12,24,4,5,17, Девета  3,1,5,7,2,5,13, Деветнадесет  9,15,5,3,7, Десета  3,7,5,2,1, Единадесет  10,3,14,18,6,4,12,16,2,1,8, Осемнадесет  2,1,3,5,4, Осма  1,2,3,4, Пета  2,3,1, Петнадесет  1,2, Седемнадесет  2,3, Седма  9,3,7,14,4,13,5,6,22,8,1,12,10,2, Станой Стоянов  36,78,7,31,1,35,82,64,61,46,8,44,3,21,23,33,24,26,29,70,43,40,Тп 1 Улично Осветление,80,59,84,5,53,15,41,38,37,63,68,66,20,27,72,22,48,62,42,45,19,57,25,34,90,86,92,39,17,49,51,28,32,47,52,54,50,80,51 Училище,58,Тп 2 Улично Осветление,60,18, Трета  1,3,2,5,1,16,12,3,18,2,4, Тридесет  2, Тридесет И Две  8,3,6, Тридесет И Девет  1,3,7,5,2, Тридесет И Едно  8,14,1,10,6,12,11, Тридесет И Осем  6,4,5,2,7,1,6,10,9, Тридесет И Пет  3,2,1,4,5, Тридесет И Седем  8,3,6,4,2, Тридесет И Три  5,2,6,3,12,11,10,9,14,4,16,18,8, Тридесет И Четири  4,10,2, Тридесет И Шест  3,2,1, Тринадесет  4,23,2,13,7,33,5,11,17,25,9,15,19, Четвърта  2, Четиридесет  6,10,4, Четиридесет И Едно  4,2,3,1,5, Четиридесет И Четири  8, Четиринадесет  2,1,11,9,4, Шеста  2,1,3, Шестнадесет  19,12,27,35,5,16,29,37,25,3,9,14,33,21,17,4,11,1,15,   1

На 02.07.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 03.07.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – –Трифоново:   Втора  17,16,5,7,9,13,18,3,10,1,11,4,14,1, Двадесет  1, Дванадесет  4,6,3,13,15,2,1,11, Девета  4,1, Деветнадесет  4,2, Десета  10,22,9,13,5,28,15,11,26,8,6,3,24,1а,2,16,18,1,14,20,4,7,12, Единадесет  1,4,2,14,7,3,9,6, Осемнадесет  4,2,1,16, Осма  1,5,7, Пета  3,9,2,5,7,15,4,13,1, Петнадесет  3,5, Първа  29,10,13,15,8,23,19,31,9,1,20,18,12,4,16,2,7,14,6,5,3,17,1 Дзс, Седемнадесет  6,5,4,2,12,14, Седма  3,5, Трета  4,7,1,5,2, Тринадесет  7,3,2,8,9,5,1, Упи 2, Кв.41  , Четвърта  11,4,6 Тп 1 Улично Осветление,7,8,15,17,5,1,19,13,10,9,2,6, Четиринадесет  1,3,5,1а,2, Шеста  9,5,3,7,4,2,1, Шестнадесет  2,   Извън Регулация

На 03.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – –Крапчене:   Манастира

На 03.07.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – –Монтана:   Извън Регулацията  Рег.Депо Твърди Отпадъци,Помпена Станция На Сметището,Тп Лозари,Газова Станция,Вила 42,   Тп Црр

На 03.07.2019 г. /09:45 – 13:00 ч./ – –Монтана:   Велико Търново(Ил.Царев)  5,11, Мария Димова(Б.Стоилов)  17, Свети Климент Охридски(Г.  18,7,16,20,9, Средна Гора  2,1, Трети Март(Г.Димитров)  63,69,75,61,65,71,73,67,77

Община Якимово- 

За периода 01-03.07.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ – –Комощица:   Бачо Киро  8,4,10,5,1,3,2,6, Братя Миладинови  22, Вела Пеева  21,6,12,10, Веслец  6,5,4,11,1,2,9,8, Генерал Гурко  7,9,8,10,1,5,2,3, Гео Милев  16,14,23,17,21,25, Граф Игнатиев  3,1,10,9,13,8,7,4,2,5,11, Девети Септември  70,82,56,62,54,58,60,64, Дончо Атанасов  41,20,18,51,45,49,53,39, Замфир Хаджийски  4,2,1,7,3,5, Извън Регулацията  1,2, Малчика  9,2,3,2а,7,5,1,11, Симеон Ив. Бонев  101,95,1,150,132,97,93,124,111,107,99,126,146,154,134,148,103,138,113,128,144,152,130,105,142,120а, Христо Ботев  56,70,10,113,117,89,87,21,95,93а,107а,54,111,103,58,60,105,93,115,101,91,68,62,64,72, Шипка  13,8,15,12,10,9,4,1,2,6,11,16,3,7,18,17,5, Яворов  5

Ръководството на ЧЕЗ поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

За още новини, снимки и видео ни последвайте на нашата facebook страница.