Увеличават се кандидатите за приемни родители в област Монтана

Увеличават се кандидатите за приемни родители в област Монтана

Тенденцията е от последните няколко години, в които регионите с най-добре развита приемна грижа остават област Варна, със 150 утвърдени приемни семейства, Шумен със 139 и Монтана със 138 приемни семейства в края на миналата година. 

Въпреки, че изследване от последните дни сочи, че намаляват кандидатите за приемни родители, в нашия регион има по- голям интерес към отглеждане на деца в приемни семейства, обяви директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Монтана Георги Цеков и допълни:

„В този край на страната приемната грижа е много добре развита и почти няма община без хора, подали ръка на децата, които се нуждаят от дом и семейство. С 18 повече са осиновените деца в област Монтана от началото на годината досега спрямо миналата година.“– съобщи директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Монтана Георги Цеков.

В края на декември 2018 година приемните семейства, в които няма настанени деца, са 540, което е 24,92% от общия брой вписани в регистъра, с местоживеене на територията на общините партньори- 2 167.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.

ИЗТОЧНИКРадио Видин